Чи готуватися освіті до четвертої промислової революції

За чверть століття штучний інтелект перевершить людський, кожного з нас. В усіх сферах відбудуться трансформації світового масштабу. А як бути освіті зараз?

Що таке четверта промислова революція

Під поняттям «промислова революція» розуміють очікувану сукупність якісних змін, спричинену використанням передових технологій:

 • технологічних
 • економічних
 • соціальних
 • освітніх.

Трансформації в означених сферах, які спостерігаємо вже сьогодні, є наслідками трьох промислових революцій.

Є підстави стверджувати, що ми — сучасники четвертої промислової революції. А вона крокує терабітними темпами й у небачених людству масштабах.

Характеристики промислових революцій

Промислова революція

Століття

Характерні особливості

Перша (1.0)

XVII

 • заміна ручної праці машинною (механізація виробництва)

Друга (2.0)

ХХ

 • електрифікація
 • конвеєрне виробництво
 • нові підходи та принципи управління (зокрема, Анрі Файоля)

Третя (3.0)

Поч. ХХІ

 • відмова від використання природніх корисних копалин
 • перехід до відновлювальних джерел енергії
 • автоматизація виробництва

Четверта (4.0)

Середина ХХІ

 • симбіоз технологій, що розмивають межі між сферами:

– біологічною

– фізичною

– цифровою

Продукти четвертої промислової революції

 • біо- та нанотехнології
 • роботизація
 • штучний інтелект
 • інтернет речей
 • автомобілі-роботи
 • 3-D друк
 • квантові розрахунки
 • накопичення та зберігання енергії

Порівняльна характеристика освітніх парадигм 1.0–4.0

Прослідкуймо кореляцію освітніх парадигм та чотирьох промислових революцій за заданими критеріями:

Критерії

Освіта 1.0

Освіта 2.0

Освіта 3.0

Освіта 4.0

Зміст освіти

Продиктований

Соціально вмотивований

Соціально вмотивований з безперервним оновленням

Створюється через практичну інноваційну діяльність

Передача знань

Від вчителя до учня

Від вчителя до учня

Між учнями

Вибудовується у процесі навчальної діяльності

Від усіх і всюди — 24/7 і 1:1

Здійснення навчання

У школі

У школі

У мережі інтернет

Скрізь через персональні мобільні пристрої

У глобальній мережі, що замінює собою клас

Роль школи

Підготовка учнів до вступу у ВНЗ

Освітній простір, у якому прищеплюється любов до навчання

Один із центрів інноваційної діяльності для:

– учнів

– вчителів

– сімей

Роль вчителя

Ліцензований професіонал

Ліцензований професіонал, що забезпечує створення нових освітніх можливостей для учнів

Учасник навчального процесу

Учасник навчального процесу

Партнер

Очікування суспільства від випускника школи

Пересічний працівник виробництва

Працівник, який орієнтується в економіці

Працівник, що готовий до:

– підприємництва

– самостійного продукування знань

– інноваційної діяльності

Працівник, який продукує інновації

Програмне забезпечення

Дорого коштує і майже не використовується

Недорого коштує

Є відкритим і доступним

Недорого коштує

Активно застосовується для продукування нового знання

Щоденно оновлюється

Персональні мобільні пристрої

Заборонені для використання під час занять

Дозволяються

Активно використовуються

Безперервно змінюються і оновлюються

ДНЗ та ЗНЗ епохи четвертої промислової революції

На наших очах відбуваються численні й глибинні трансформації у галузі освіти. Тож у найближчі роки на дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади очікують зміни глобальних масштабів.

Індикаторами освітніх трансформацій стануть:

 • зміни в технологіях
 • глобалізація
 • нове покоління дітей, котрі житимуть здебільшого у віртуальному світі
 • культурне і соціальне різноманіття
 • нові вимоги:

– сім’ї

– держави

– суспільства

 • нові навички та компетентності учнів
 • нова освітня парадигма
 • нові форми, засоби і технології навчання
 • неперервна освіта впродовж всього життя (LLL)

Так, школи продукуватимуть знання, які:

 • задаватимуть напрям траєкторій розвитку учня:

– гуманітарний

– хімічний

– біологічний

– фізико-математичний

 • готуватимуть школярів до вузькоспеціалізованої кар’єри (часто-густо в рамках однієї компанії — на кшталт японської моделі менеджменту)

Уже в школах відбуваються невідворотні процеси, орієнтовані на:

 • цілісне баченням предмета навчання на основі відслідковування міжпредметних зав’язків
 • змішані моделі навчання (зокрема, формального і неформального)
 • навчання у процесі комунікації (одна з головних особливостей цифрової педагогіки)
 • активну взаємодію та співпрацю усіх учасників освітнього процесу
 • гнучкість навчального процесу: 24/7 і 1:1 (навчання відбувається у будь-який зручний момент, у будь-якому місці, в будь-який час)
 • практичне застосування здобутих знань (проектна робота, практичні та дослідницькі завдання тощо)
 • персоналізацію освіти
 • створення належних умов навчання за допомогою персональних мобільних засобів
 • адаптивність навчальних програм

Особисті якості, навички та компетентності школярів покоління 4.0

Інформація та знання шаленими темпами втрачають актуальність, старіючи.

Напіврозпад професійних компетентностей особистості нині становить 4 роки. Тобто ті навички й компетентності, які закладаються в ДНЗ та ЗНЗ новому поколінню сьогодні, через півстоліття становитимуть лише 5% сукупності знань. Саме тому потрібна зміна акцентів у вихованні та навчанні покоління 4.0.

Особисті якості, навички та компетентності, що будуть затребуваними у 2020-х рр.

Учень четвертої промислової революції

Зауважте!

ІКТ-компетентність школярів у 2020 році не матиме нічого спільного із сучасною інформатикою, а передбачатиме базові навички програмування:

 • створення веб-сайтів
 • розробка навчальних відеоігор
 • моделювання нових продуктів.

Понад те, вчені виокремили найважливіші навики, які має дати школа, — це вміння:

вчитися упродовж життя

це той навик, який:

 • з легкістю сьогодні дається штучному інтелекту
 • може призвести у найближчу чверть століття до переваги машини над людиною

аналізувати дані за машинним алгоритмом

щоб у підсумку завжди приходити до правильного висновку, рішення

Чи сприяє сьогоднішній освітній процес безперервному учінню та аналізуванню?

Хм, покаже Нова українська школа. Наразі ж орієнтуймося на покоління «зет».зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді