Усіма сходинками надання педагогам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Потурбуйтеся про педагога, який готується подарувати життя немовляті, — простежте, щоби процедура оформлення переддекретної та декретної відпустки відбулася коректно

Розглядаючи кроки докладно, опираємося на основні положення:

Якщо не декретна — то

КРОК 1. Визначаємо тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами надають та оплачують жінкам, які працюють (застрахованим особам), із дня пологів на підставі медвисновку.

Тривалість і дата початку декретної відпустки для кожної майбутньої мами різні, адже законодавство визначає кілька категорій жінок, що працюють та готуються до щасливого батьківства:

Категорії жінок

Тривалість відпустки,
к. д.

Законодавча норма

до пологів

після пологів
(із дня пологів)

народили одну дитину

70

56

ч. 1 та 2 ст. 17 Закону про відпустки

пологи пройшли без ускладнень

народили двох і більше дітей

70

ускладнені пологи

усиновили новонароджених дітей з пологового будинку

56

усиновили двох і більше дітей

70

постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС

90

90

п. 6.3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затв. наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455

КРОК 2. Отримуємо та перевіряємо листок непрацездатності

Вчитель має надати документ на засвідчення непрацездатності до навчального закладу.

Завдання адміністрації школи перевірити, чи правильно заповнено лицьовий бік документа:

 • чи є штамп та відбиток печатки медзакладу
 • чи позначено «Причина непрацездатності» — 8 (вагітність та пологи)
 • чи правильно вказані прізвище, ім’я, по батькові педагога.

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами педагог отримує

 • за місцем спостереження

 • з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 к. д.
  (70 к. д. до передбачуваного дня пологів і 56 к. д. — після)

 • із 27 тижнів вагітності — жінкам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
 • у лікувально-профілактичному закладі, де відбулися пологи

 • із дня пологів на період тривалості післяпологової відпустки — якщо не стала на облік з приводу вагітності до пологів

 • до 30 тижнів вагітності на 140 к. д. — якщо дочасно народила живу дитину

 • до 30 тижнів вагітності на 70 к. д. — якщо дочасно народила мертву дитину

КРОК 3. Видаємо наказ про декретну відпустку вчителю

На підставі ЛН і заяви видають наказ.

Розпорядження зазвичай оформлює орган управління освітою, а його дублює директор школи.

Доречно, щоб учитель до листка непрацездатності одразу доклав заяву про надання відпустки. На ній керівник закладу проставляє резолюцію.

Чому така нагальність?

У Законі про відпустки немає прямої норми подавати заяву, як і видавати наказ. Та оскільки вагітна може піти у відпустку пізніше, ніж зазначено у ЛН, імовірні непорозуміння щодо оплати праці і суми допомоги по вагітності та пологах. Яблуком розбрату стануть різні дати початку відпустки — фактична та вказана у ЛН.

Приміром

За ЛН педагог мала би піти у відпустку 29.03.2017

Однак листок вона надала 11.04.2017, тому в заяві доведеться вказати фактичну дату початку відпустки

А от щодо строку закінчення відпустки — можна бути спокійним: він точно відповідатиме визначеному в ЛН. Щоправда, зменшаться:

 • кількість днів відпустки пропорційно відпрацьованим
 • розмір допомоги.

Одначе працівниця отримає заробітну плату.

КРОК 4. Ознайомлюємо вчителя з наказом про надання відпустки

Щойно працівниця ознайомиться з наказом про надання відпустки, вона має:

 • засвідчити це особистим підписом
 • вказати дату ознайомлення.

З наказом ознайомлена

   Зоряна      К. П. Зоряна
підпис  

   11.04.2017   
дата

КРОК 5. Заповнюємо листок непрацездатності

Зворотний бік ЛН заповнює роботодавець, вказуючи:

 • назву навчального закладу (вищого органу управління освітою)
 • назву підрозділу
 • посаду педагогічного працівника
 • табельний номер
 • характер роботи
 • період непрацездатності
 • страховий стаж

Ці відомості мають досить формальне значення, оскільки застрахована особа отримує допомогу розміром 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу (ч. 1 ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV на підставі змін, внесених Законом України від 28.12.2014 № 77-VIII)

 • посаду, прізвище, підпис особи, яка вносить відомості
 • вихідні, святкові та неробочі дні

Ця вимога також втратила свою вагу, адже допомогу призначають за всі календарні дні, які припали на час відпустки (постанова КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 № 1266, на підставі змін, внесених постановою КМУ від 08.12.2009 № 1332).

КРОК 6. Відображаємо відпустку у Табелі обліку використання робочого часу

У Табелі позначають усі календарні дні відпустки.

Для табелювання використовують буквений код «ВП» (цифровий код «16»).

Зауважте!

Якщо педагог тривалий час не виходить на роботу і не надає ЛН, то табелюють — «НЗ» (неявка з нез’ясованих причин); цифровий код «28». А щойно вчитель з’явиться — потрібно:

 • затребувати ЛН
 • підготувати скорегований табель за місяць, в якому працівниці не було на роботі.

КРОК 7. Оформлюємо рішення комісії (уповноваженого) із соцстрахування про призначення допомоги по вагітності та пологах

На підставі ЛН комісія, створена у навчальному закладі, приймає рішення про призначення допомоги.

Зауважте!

Разом із ЛН подають засвідчену копію наказу про надання відпустки.

Допомогу педагогу виплачують, аби компенсувати втрату зарплати за час відпустки. Кошти виплачує Фонд соціального страхування України з першого дня.

Розмір допомоги обчислюють сумарно і надають у повному обсязі — не зважаючи на кількість днів відпустки, які працівниця використала до пологів.

До відома

Педагог-сумісник подає копію ЛН, засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Документи розглядають не довше 10-ти днів із дня подання. Відтак комісія протоколом за результатами засідання оформлює рішення про призначення допомоги.

КРОК 8. Роз’яснюємо працівниці її права

Невід’ємний обов’язок роботодавця — інформувати працівників про їхні права.

Педагогу доцільно знати, що вона:

 • має право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 18 Закону про відпустки)
 • може продовжити переддекретну відпустку на 14 к. д., якщо пологи були передчасними або багатоплідними, під час пологів або після пологів виникли ускладнення.

У такому випадку роботодавець видає наказ про продовження відпустки на 14 к. д. згідно з додатковим ЛН. Його педагог має отримати за місцем спостереження на підставі запису в історії пологів та обмінній карті вагітної. Запис має бути засвідчений підписом головного лікаря та печаткою медзакладу, в якому жінка народжувала. Така відпустка становитиме 140 к. д. (ст. 17 Закону про відпустки). Одначе вагітні I–IV категорій постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС права на таку відпустку не мають.

Віднедавна допомогу при народженні дитини можна оформити онлайн.

Зауважте!

У підпункті 6.3.2 Галузевої угоди на 2016-2020 рр. керівникам навчальних закладів рекомендовано щодо педагогів, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною:

 • щоразу під час тарифікації установлювати навантаження в обсязі не менше ставки
 • на період відпустки — навчальні години тимчасово передавати іншим педпрацівникам
 • після закінчення відпустки — забезпечувати навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді