Шкільний консиліум задля адаптації першокласників

На одному з етапів загальної адаптації першачка необхідно провести психолого-(медико)-педагогічного консиліум. Звичайно це відбувається в листопаді-грудні, щоб підбити підсумки загальної адаптації та визначити шляхи психолого-педагогічного супроводу перших класів та окремих учнів

Діти, як і дорослі, реагують на стрес всією своєю суттю — й біологічно, й психологічно. Перевтома та перенавантаження на початку шкільного навчання може вплинути і на здоров’я, і на особистість дитини. Запобігти психічному неблагополуччю — першочергове завдання команди фахівців:

 • класного керівника
 • заступника директора школи
 • практичного психолога
 • соціального педагога
 • медичних працівників та ін.

Як дорослим адаптуватися до першокласника

Адаптивний вересень у першому класі НУШ

Підготовка до консиліуму

Склад консиліуму визначають залежно від наявності спеціалістів, які здійснюють супровід дитини в школі.

Так, окрім директора школи (заступника директора), вчителя-класовода, практичного психолога та соціального педагога, у консиліумі можуть брати участь вчитель-логопед та лікар (медична сестра).

До консиліуму кожен учасник готує необхідну документацію та інформацію з огляду на свої завдання діяльності за посадою.

Заступник директора

Контролює у перших класах:

 • дотримання санітарно-гігієнічних норм
 • провадження навчально-виховного процесу.

Аналізуючи адаптаційний період першокласників, заступник:

 • відвідує уроки
 • працює з документацією
 • проводить співбесіди.

До консиліуму на основі виявлених фактів він:

 • узагальнює інформацію
 • з’ясовує, хто з дітей потребує індивідуальної уваги педагогічного колективу
 • формулює висновки та про пропозиції.

Класовод

Він найбільше взаємодіє з дітьми, тож на підставі власних спостережень, бесід з дітьми та батьками готує характеристику окремих учнів і класу загалом. У цих документах він аналізує, зокрема:

 • рівень засвоєння знань
 • способи та прийоми навчальної діяльності.

Виокремлює учнів, які мають труднощі в адаптації та засвоєнні навчальної програми, вказує на ймовірні причини труднощів.

Практичний психолог

Здійснює психодіагностику, досліджує якісні показники змін, які відбуваються з дитиною в процесі адаптації.

До програми діагностики включає методики, за допомогою яких досліджує емоційну та мотиваційну сферу дитини.

Варіант психодіагностичної програми першокласників (авторський)

Досліджує, як реагує психіка учня на новий режим і навантаження, чи є вони суб’єктивно комфортні/дискомфортні для дитини.

Вивчає, як учень емоційно сприймає нову соціальну ситуацію, процес навчання, вчителя, який характер носять його соціальні контакти, самооцінку. Також аналізує дані про результати психологічної готовності дитини до навчання.

На основі оброблених даних готує рекомендації щодо навчально-виховного процесу в класі та психолого-педагогічному супроводу окремих учнів.

Медичний працівник

Готує узагальнену інформацію про:

 • захворюваність в період адаптації
 • про дітей, які мають особливості психофізичного розвитку.

Соціальний педагог

Надає дані про:

 • соціальний статус сімей
 • ситуації, які можуть об’єктивно впливати на труднощі в адаптації дитини.

Вчитель-логопед

Характеризує типові мовленнєві порушення, виявлені в класі.

Надає інформацію про дітей зі складними порушення та відповідні рекомендації.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Завдання консиліуму

Члени консиліуму мають скласти колегіальний висновок, який відповідає на питання про:

 • статус дитини (психологічний, педагогічний, медичний)
 • особливості розвитку дитини (труднощі та потенціал)
 • зміст програми психолого-педагогічного супроводу дитини в школі
 • участь фахівців у супроводі дитини (визначають форми роботи та терміни виконання, відповідальних осіб)
 • необхідність консультативної роботи з батьками та її зміст (визначають, хто її може здійснити найбільш ефективно)
 • доцільність направлення дитини до спеціалістів поза навчальним закладом (соціально-диспетчерська діяльність).

Протокол

За результатами роботи консиліуму готують підсумковий документ — протокол із висновками, в якому зазначають відповіді на зазначені вище питання.

Рекомендації

Рішення консиліуму доводять до відома батьків у формі рекомендацій, які можуть реалізовувати лише за згодою.

Якщо фахівці виявили відхилення у розвитку дитини, то рекомендують додаткове обстеження, наприклад у психолога, логопеда. Визначивши характер і можливі причини відхилення, встановлюють форми, терміни й ефективність допомоги, яку може надати освітній заклад.

Якщо для надання корекційної допомоги дитині в закладі немає ресурсів, батькам рекомендують звернутися до психолого-медико-педагогічної консультації. У такому разі педагогічний колектив готує документацію, яка характеризує актуальний стан дитини та динаміку її розвитку.

За матеріалами Ганни Колесової,
психолога,
м. Славутич Київської обл.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді