Як вивчати базові предмети старшої школи у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Інститут модернізації змісту освіти видав лист «Про особливості навчання базових предметів старшої школи у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації у 2017/2018 н. р.» від 14.09.2017 № 21.1/10-1973

У листі роз’яснено окремі моменти вивчення базових предметів старшої школи у 2017/2018 навчальному році в таких типах ВНЗ, як:

 • коледж
 • технікум
 • училище.

ІМЗО підготував цей лист на запити керівників ВНЗів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Навчальні програми на 2017/2018 навчальний рік

У згаданих навчальних закладах чинними є навчальні програми для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:

 • розроблені у 2010–2013 роках
 • схвалені комісіями Науково-методичної Ради з питань освіти МОН України та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти
 • розміщені на офіційному сайті ІМЗО (лист ІМЗО від 01.03.2016 № 2.1/10-370).

Зауважено

На виконання рішення колегії МОН від 26.03.2015 (протокол № 34-2) назву предмета «Світова література» змінено на «Зарубіжна література» (наказ МОН від 08.05.2015 № 518).

Програми предметів загальноосвітньої підготовки для ВНЗів І-ІІ рівнів акредитації укладені на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затв. постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392, ураховуючи специфіку:

 • навчально-виховного процесу у цих закладах
 • профільної підготовки.

Чинними лишаються програми:

 • Людина і світ 11 кл.
 • Астрономія 11 кл.

Вони розміщені на сайті МОН у рубриці «Навчальні програми для 10-11 класів».

Зміни у навчальних програмах

Ще у 2016/2017 навчальному році внесено зміни до навчальних програм старшої школи (наказ МОН від 14.07.2016 № 826).

У 2017 році на реалізацію рішення колегії щодо типових навчальних планів для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів МОН України:

⇒ Створення ПЦУ 11 клас

МОН спільно з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом модернізації змісту освіти уклало Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році (лист МОН від 09.08.2017 № 1/9-436).

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації можуть долучитися до пілотування інтегрованого курсу «Громадянська освіта 10 клас» («Правознавство», «Економіка», Людина і світ»).

Як викладати базові предмети

ІМЗО рекомендує методичним об’єднанням (обласним, міським) викладачів:

 • розглянути на своїх засіданнях питання викладання відповідних предметів у 2017/2018 навчальному році
 • надати поради предметним (цикловим) комісіям щодо внесення змін (за необхідності) до робочих навчальних програм у межах запланованих годин
 • звернути увагу на організацію навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу для формування особистості, яка здатна творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя.

Дозволено використовувати підручники з грифом МОН України, що видані у попередні роки.

Викладачі вільні:

Зміни в українській системі освіти висувають нові вимоги до рівня професійної кваліфікації та компетентності викладачів.

Сучасний викладач повинен:

 • перенести акцент у процесі навчання з викладання на навчання
 • організувати саме викладання не як трансляцію інформації, а як активізацію процесів осмисленого навчання, яке дасть змогу студентам досягти очікуваних результатів навчання, визначених Державним стандартом повної загальної середньої освіти.


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді