Організація екстернату у школі

Хто може навчатися на екстернаті? Які документи мають подати батьки? Як оцінюють екстернів? Відповіді — у статті

Опорна школа та філія: організуйте роботу з документами

Уявіть реальну ситуацію: до керівника школи приходять батьки і просять перевести їхню дитину на індивідуальну форму навчання, бо вона не може відвідувати заняття у школі щодня. Що має знати і які кроки має здійснити директор в такій ситуації?

Які документи подають

Для зарахування на екстернат особа має подати заяву, у якій має бути зазначена причина про зарахування (переведення) на екстернат (див. Пам'ятку).

До заяви додають документи, що підтверджують наявність причин (крім причин, зазначених у пунктах 5-7 Пам'ятки).

Заяву може особисто подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення в супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Особи, які проживають на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо).

Особи, які:

 • не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти
 • та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації
 • та які самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів —

у заяві зазначають навчальні предмети, з яких необхідно пройти річне оцінювання та/або атестацію екстерном.

Як оцінюють

Осіб, які не мають документів про попередню освіту, зараховують після оцінювання у закладі, де вони планують навчатися. Щоб оцінити рівень навчальних досягнень осіб, керівник закладу наказом:

 • створює комісію;
 • затверджує —
  – склад комісії (голова та члени комісії);
  – графік проведення оцінювання;
  – перелік завдань з навчальних предметів.

Оцінювання навчальних досягнень екстернів (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) за відповідний клас (річне оцінювання) або за рівень повної загальної середньої освіти проводять з усіх предметів інваріантної частини чи базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти.

За результатами оцінювання виставляють річну оцінку з кожного предмета.

Результати оцінювання навчальних досягнень екстернів за відповідний клас (річне оцінювання) оформлюють протоколом оцінювання.

Для здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, проводять завершальне (підсумкове) оцінювання з усіх навчальних предметів інваріантної частини навчального плану освітньої програми.

Навчальний час для проведення завершального (підсумкового) оцінювання визначає заклад освіти, але не більше ніж 2 навчальні години.

Оцінюють екстернів, як правило, до закінчення навчального року. Оцінювати навчальні досягнення осіб, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, можна протягом усього навчального року.

Протягом одного навчального року екстерн може пройти оцінювання навчальних досягнень:

Екстерни, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, проходять річне або завершальне (підсумкове) оцінювання та атестацію, щоб отримати відповідні документи про освіту.

Екстерни, які проживають або проживали на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення та в один рік проходять атестацію за рівні базової та профільної середньої освіти, можуть пройти атестацію за рівень базової середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень (крім навчальних предметів «Українська мова», «Українська література», «Історія України», «Історія: Україна і світ», «Географія», «Громадянська освіта», «Правознавство», «Основи правознавства», «Захист Вітчизни»). У такому разі екстерни заповнюють освітню декларацію про завершення здобуття базової середньої освіти за формою згідно з додатком 4 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затв. наказом МОН від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу МОН від 10.07.2019 № 955).

Результати річного оцінювання з навчальних предметів за рівень базової середньої освіти визначають відповідно до освітньої декларації та зазначають у додатку до документа про освіту як результати атестації.

Олена Святенко,
начальник відділу профільної та спеціалізованої освіти управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти Українизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді