Перерахунок заробiтної плати у зв’язку зi змiною розмiру окладу працiвника першого тарифного розряду

У зв`язку зі змінами, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, працiвникам бюджетної сфери потрiбно переобчислити заробiтну плату за сiчень–березень 2013 року

Вiдповiдно до змiн, затверджених (набрала чинностi 03.04.2013), у 2013 роцi посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникам, яким вони встановлюються на рiвнi 6–25-го тарифних розрядiв, розраховують виходячи з розмiру посадового окладу (тарифної ставки) працiвника 1-го тарифного розряду, розмiр якого з 01.01.2013 становить 852 грн., а з 1-го по 5-й — у фiксованiй сумi. Отже, працiвникам бюджетної сфери за сiчень–березень 2013 року заробiтну плату потрiбно переобчислити.

Головними документами, якi регулюють порядок оплати працi працiвникiв освiтянської галузi, є:

  • ;
  • .

Увага!

Заробiтну плату педагогiчним працiвникам виплачують за тарифiкацiйним списком, штатним розписом. Тож аби здiйснити перерахунок заробiтної плати вчителям, викладачам та iншим педагогiчним працiвникам, потрiбно видати наказ по навчальному закладу та наново розрахувати показники за тарифiкацiєю

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді