Облік та списання підручників і навчальних посібників

Облiк пiдручникiв i навчальних посiбникiв здiйснює бiблiотекар

Облiк пiдручникiв здiйснюють для того, щоб:

 • сприяти збереженню, правильному формуванню i використанню бiблiотечного фонду навчального закладу;
 • вiдображати надходження, загальну кiлькiсть i розподiл пiдручникiв у класах (групах), вибуття пiдручникiв iз бiблiотечних фондiв.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Увага!

Облiковуйте та зберiгайте пiдручники окремо вiд iнших документiв бiблiотечного фонду

Процес облiку пiдручникiв передбачає такi дiї:

 • приймання;
 • штемпелювання;
 • реєстрацiя надходження;
 • вилучення;
 • контроль за використанням та зберiганням.

Облiк пiдручникiв ведуть за груповим облiком у таких формах, як:

 • (далi — Книга);
 • (далi — Реєстрацiйна картка).

Бiблiотекар перед початком навчального року видає пiдручники класним керiвникам пiд їхнiй особистий пiдпис.

Увага!

Виданi пiдручники бiблiотекар має зареєструвати у . У кiнцi навчального року бiблiотекар має проконтролювати, щоб пiдручники були поверненi до бiблiотечного фонду навчального закладу

Якщо пiдручник втрачено або пошкоджено, то користувач повинен замiнити його аналогiчним чи рiвноцiнним.

Бiблiотекар робить вiдмiтки про замiну пiдручника в (далi — Журнал).

На пiдставi Журналу комiсiя навчального закладу складає Акт приймання пiдручникiв i навчальних посiбникiв замiсть втрачених чи пошкоджених, про що бiблiотекар вносить вiдповiднi записи до Книги.

Списанню та вилученню з бiблiотечних фондiв навчальних закладiв пiдлягають пiдручники, якi:

 • є непридатними для використання;
 • мають дефекти;
 • втратили актуальнiсть;
 • є старими;
 • мають закiнчений строк використання.

Пiдручники списує комiсiя, до складу якої входять:

 • бiблiотекар;
 • заступник керiвника навчального закладу;
 • iншi педагогiчнi працiвники.

Комiсiя списує пiдручники на пiдставi (далi — Акт).

Акт складають у двох примiрниках, якi затверджує керiвник навчального закладу.

До Акта додають опис книг, що пiдлягають вилученню з бiблiотечних фондiв.

Перший примiрник Акта здають до бухгалтерiї органу управлiння освiтою (навчального закладу), а другий примiрник залишається у бiблiотекаря.

Бiблiотекар на пiдставi Акта вносить вiдповiднi записи до Книги та Реєстрацiйної картки.

Станом на 1 сiчня кожного року на пiдставi Акта i Книги бiблiотекар робить звiрку руху пiдручникiв.

Пiдручники, списанi згiдно з Актом, здають у макулатуру для фонду офсетного паперу. Квитанцiї про здану макулатуру прикрiплюють до Акта.

Складено вiдповiдно дозміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді