Що будуть вивчати в НУШ з економіки

986

Запитання

Що учні будуть вивчати в НУШ з економіки та за допомогою яких методичних інструментів?

Відповідь

Учні навчаються та будуть навчатися тому, що є у типових освітніх програмах, затверджених МОН (наразі є програми для 1-их та 2-их класів).

Зараз у НУШ окремо економіка не вивчається. Натомість дитина наскрізно здобуває знання, що належать цьому предмету, а саме:

  • оперування грошима в ігрових процесах із використанням умовних позначень (грн.)
  • розв’язання простих сюжетних задач-моделей реальних ситуацій
  • використання даних у розв’язуванні практичних задач
  • виділення даних з таблиць, граф, схем, лінійних діаграм
  • визначення достатньої кількості даних для вирішення тієї чи іншої задачі
  • користування даними при розв’язуванні практичних задач та інших життєвих ситуацій
  • виявлення зв’язків між особами в суспільстві (що означає праця людей для держави)
  • виокремлення професій дорослих в галузях матеріального і нематеріального виробництва.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Методика Р4С: як упровадити

Як упровадити методику Р4С — «Філософія для дітей». Що прививати дітям, аби вони були готовими до ризиків і загроз глобалізованого світу
4853