Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти: 7 розділів і 4 додатки

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти. Які особливості електронного обміну документами врахувати.

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти:

 • затверджена наказом МОН України від 25.06.2018 № 676
 • зареєстрована в Мін’юсті 11.09.2018 за № 1028/32480.

Зміни у пасадових інструкціях через коронавірус

Інструкція № 676 встановлює загальні вимоги щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, зокрема й в електронній формі.

Електронний обмін документами

4 вересня 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив рішення про остаточний перехід на електронний обмін документами.

Зміни мають запрацювати уже з 1 жовтня, до того моменту державні органи повинні провести відповідні організаційні налаштування у системі обміну документами.

«Щомісяця державні органи надсилають один одному тисячі різних документів. Їх доставляють загальні та спеціалізовані поштові служби, бо це насправді тисячі документів. З 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі. Це скоротить час на доставку і обробку кореспонденції, яка буде приходити через цифрові сервіси, а не доставлятися кур’єрами. Це перший крок до повноцінної цифровізації всього документообігу», - Міністр Кабінету Міністрів України.

Інструкція — основа організації діловодства в ЗЗСО

Вимоги порядку документування, установлені Інструкцією:

 • обов’язкові для ЗЗСО
 • основні при організації діловодства в закладах освіти
 • відображають у локальній інструкції, яку
  • ЗЗСО розроблюють на основі цієї Інструкції
  • затверджують керівники закладів.

Зауважте!

Організацію діловодства організовує та контроль за своєчасним розглядом і проходженням документів у ЗЗСО здійснює відповідальна(-ні) особа(-би) відповідно до наказу керівника закладу

Електронне діловодство

Електронні документи здійснюють відповідно до:

 • законів України:
  • «Про електронні документи та електронний документообіг»
  • «Про електронний цифровий підпис»
 • Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затв. наказом Мін’юсту від 11.11.2014 № 1886/5.

Зауважте!

ЗЗСО можуть створювати документи тимчасового —до 10 років включно — строку зберігання лише в електронній формі за умови наявності відповідного технічного забезпечення з урахуванням вимог законодавства України та Інструкції № 676

Структура Інструкції з діловодства в ЗЗСО

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти має у структурі розділи, пункти та додатки до пунктів.

Зміст Інструкції № 676

Розділи та їх назви

І.

Загальні положення

ІІ.

Загальні вимоги до створення, оформлення та документування управлінської інформації

ІІІ.

Особливі вимоги до складання деяких видів документів

IV.

Реєстрація документів

V.

Складання номенклатури справ

VI.

Формування справ, зберігання документів

VII.

Експертиза цінності документів.
Порядок підготовки справ до передання для архівного зберігання

Додатки до пунктів Інструкції

 • дод. 1
  п. 3 р. II
 • дод. 2
  п. 4 р. II
 • дод. 3
  п. 3 р. II
 • дод. 4
  п. 6 р. I
  Vзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді