100 відповідей про те, як розбудувати внутрішньошкільну систему забезпечення якості освіти

Редакція журналу «Практика управління закладом освіти» опублікувала практико-орієнтовану книгу у формі запитань і відповідей щодо розбудови внутрішньошкільної системи забезпечення якості освіти

Це практико-орієнтована книга у формі запитань і відповідей, яка базується на власному досвіді автора. 

Автор книги — Віктор Громовий, педагог-практик. Багато років він очолював відроджену гімназію ім. Тараса Шевченка у Кропивницькому. На Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» 2001 року представляв власну «практику, яка працює» у сфері планування якості на рівні закладу освіти (власне бачення показників якості роботи закладу освіти, систему самооцінювання, алгоритм створення перспективної програми розвитку «Гімназія-2010»). Став переможцем у номінації «Директор школи», отримав звання «Заслужений учитель України». На момент виходу книги — консультант Одеського центру професійного розвитку педагогічних працівників за напрямом «Управлінський менеджмент», шеф-редактор порталу «Освітня політика».

ЧИТАТИ КНИГУ

Розділи книги

Електронна книга складається з 9-ти розділів:

Розділ І Проєктування внутрішньошкільної системи забезпечення якості освіти

У розділі знайтеде відповіді на ці запитання та інші:

 • чому якість освіти та управління якістю освіти стає стрижневим напрямом модернізації управлінської діяльності у сфері освіти
 • що означає термін «якість освіти»
 • чому важливо забезпечити перехід від контролю якості до забезпечення якості
 • чи існує перелік обов’язкових складників внутрішньої системи забезпечення якості освіти
 • чи може бути уніфікована модель побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школі та інші
Розділ ІІ Самооцінювання роботи школи
 • для чого проводити самооцінювання роботи школи
 • що зробити, щоб реально запустити процес самооцінювання
 • якими можуть бути практичні кроки (орієнтовний річний план) до запровадження внутрішньої системи самооцінювання діяльності школи навчальний рік
 • які хибні уявлення можуть завадити побудувати адекватну систему самооцінювання якості роботи школи
 • з якими проблемами можуть зіткнутися розробники системи самооцінювання якості шкільної освіти
Розділ ІІІ Культура якості освіти
 • що таке культура якості
 • становлення культури якості: «згори» чи «знизу»
 • чи може бути позитивна і негативна (суб)культура якості
 • які фундаментальні принципи покласти в основу плекання культури якості
 • які основні підвалини для культури якості 
Розділ ІV Самооцінювання якості управлінського процесу
 • у чому суть ефективного управління
 • які підходи до оцінювання якості управління найпоширеніші
 • що саме має вміти керівник закладу освіти, щоб бути ефективним в умовах процесно-орієнтованого управління
 • як визначити рівень процесного управління школи
 • як визначити рівень управлінського контролю в школі
 • як визначити рівень довіри в педагогічному колективі
 • як оцінити ефективність кадрового менеджменту
Розділ V Якість учасників освітнього процесу
 • що оцінювати, щоб визначити якість учнів
 • які передумови для успішного опанування компетенціями мають бути створені на рівні закладу освіти
 • що варто дослідити, якщо ми ставимо на меті відстежити рівень вмотивованості учнів і мотиваційний потенціал школи
 • які інструменти відстеження ефективності роботи закладу освіти з формування «неакадемічних» компетентностей можна використати
 • які матеріали та готовий інструментарій можна взяти за основу для аналізу здоров’язбережувальної та екологічної компетентностей 
Розділ VI Якість змісту освіти
 • що головне у визначенні якості змісту на рівні школи
 • що треба вивчати у процесі оцінювання ефективності «виховної роботи» в школі
 • на що звернути увагу, оцінюючи якість змісту позаурочної роботи
 • якими способами можна отримати зворотний зв’язок, який би давав надійну інформацію про ефективність позаурочної роботи
 • емоційний баланс у школі, емоційний стиль вчителя, емоційна свобода учня. Наскільки важливо відстежувати ці параметри у школі
 • як визначити наявність у школі позитивного емоційного балансу
Розділ VII Якість результатів освіти
 • у чому складність визначення результатів освіти
 • чи варто серед параметрів якості освіти відстежувати і її «економічність», спроможність досягати максимально можливого результату за наявного рівня вкладених ресурсів
 • чи слід виділяти позитивні й негативні результати (побічні ефекти) освіти
 • що саме можна визначити як консолідований результат роботи закладів освіти
 • які є складнощі в оцінюванні якості результатів освітньої діяльност
 • від чого залежить якість результатів освітньої діяльності
 • чи доречно використовувати термін «управління якістю освіти» на рівні закладу освіти
 • які дослідження можна провести на рівні школи за напрямом «Якість результатів освітньої діяльності»
Розділ VIII Якість освітнього середовища
 • які основні компоненти, сучасні критерії оцінювання та вимоги до організації освітнього середовища
 • яке пріоритетне завдання щодо організації освітнього простору в школі
 • чи брати на озброєння західні «практики, які працюють» в процесі побудови нового освітнього простору в українських школах
 • як оцінити потенціал і досягнутий прогрес у розвитку інфраструктури школи
 • які запитання для самоаналізу освітнього простору слід поставити
 • якою має бути аналітична довідка експерта щодо якості навчального середовища закладу освіти
Розділ IX Останні чотири запитання, або Замість післямови
 • чи будуть аудитори компетентними, щоб адекватно оцінити внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка є об’єктом інституційного аудиту
 • на які «практики, що працюють(-вали)» з побудови внутрішніх систем забезпечення якості звернути увагу
 • що почитати тим, хто взявся за створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти
 • чому саме ці запитання-відповіді подано в цьому практико орієнтованому посібнику

Перейти до читання книги

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Як завучу організувати соціальний простір початківця

Наставництво — це форма роботи, за якої досвідченого працівника «прикріплюють» до початківця для того, щоб останній мав змогу працювати в тандемі, професійно зростати, розвиватися. Як налагодити взаємодію — у статті
1612

Плануйте справи, щоб встигати

Універсального рецепту, як побудувати день, щоб і робочі, і особисті справи встигнути виконати, немає. Але ж у вас точно є знайомі керівники, які якось із ними справляються. Прочитайте цю статтю і дізналися чотири секрети, як встигати виконувати робочі та особисті завдання і залишатися в ресурсному стані.
2629

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді