Зміни в новій освітній програмі для 5-9 класів

Затверджено типову освітню програму для 5-9 класів ЗЗСО: навчальне навантаження учнів не збільшується, заклад освіти самостійно схвалює рішення щодо предметів етичного спрямування

Зміни в новій освітній програмі для 5-9 класів

Чи запобігли перехресного забруднення: шість чеклістів

Міністерство освіти і науки опублікували наказ «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти».

Нова програма створена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року.

Таким чином, питання навчального навантаження учнів 5–9 класів закладів загальної середньої освіти в новій освітній програмі регулюється Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09.2020 № 2205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394) і Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898.

Відповідно до Санітарного регламенту, допустима сумарна кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів при 5-денному навчальному тижні кількість годин становить: для учнів 5-го класу — 28, 6-го класу — 31, 7-го класу — 32, 8-го класу — 33, 9-го класу — 33 години на тиждень.

Базовим навчальним планом базової середньої освіти Державного стандарту визначено гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів: для 5-6 класів — 2 065 годин, 7-9 класів — 3 430 годин (разом — 5 495 годин).

Зокрема, у навчальному плані зазначено кількість додаткових годин для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, що для рівня базової середньої освіти становить 227,5 годин.

Відповідно до базового навчального плану Державного стандарту гранично допустиме навчальне навантаження учнів, визначене типовою освітньою програмою:

  • 5-6 класи — 28(5 клас) +31(6 клас) = 59 годин на тиждень, що становить 2065 годин (59 год. х35 навчальних тижнів= 2065);
  • 7-9 класи — 32(7 клас)+33(8 клас)+33(9 клас) = 98 годин на тиждень, що становить 3430 годин (98х35 навчальних тижнів= 3430);
  • 5-9 класи (разом) — 59+98 = 157 годин на тиждень, що становить 5495 годин.

У порівнянні з чинними навчальними планами, навантаження на тиждень не змінилося.

Кількість додаткових годин, визначених типовою освітньою програмою, також відповідає базовому навчальному плану Державного стандарту, а саме: для 5-го класу — 2 години на тиждень, для 6-го класу — 2 години на тиждень, для 7-го класу — 1 година на тиждень, для 8-го класу — 1 година на тиждень, для 9-го класу — 0,5 годин на тиждень, що разом становить 6,5 годин на тиждень або 227,5 години на рік.

Згідно із Законом України «Про фізичну культуру і спорт», встановлено кількість уроків з фізичної культури, а саме не менше трьох разів на тиждень для кожного класу. Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Аналогічні норми були визначені також базовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступеня Державних стандартів 2004 і 2011 років (Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24; Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392).

Варто зазначити, що відповідно до нового навчального плану, реалізація соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі здійснюється через інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» (5-9 класи) і предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» (8-9 класи).

Зокрема, цією освітньою галуззю передбачено вивчення одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства» або іншого курсу морального спрямування.

Відповідно до частини 6 статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», заклад освіти визначає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі, що відображається в навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

Саме заклад освіти з урахуванням освітніх потреб учнів ухвалює рішення щодо включення до освітньої програми одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства», інший курс морального спрямування або вивчення відповідних питань в межах інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут».

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Цькування на роботі: чи можливо його зупинити?

На жаль, у сучасній школі все частіше звучить слово «булінг». На це явище жаліються учні та батьки з боку вчителів, вчителі з боку батьків та школярів. Але нерідко явище цькування окремих працівників спостерігається і у самому педагогічному колективі – між колегами та з боку адміністрації. Отож, чим відрізняється мобінг від булінгу, як запобігти і як захиститися від такого явища – розбираємося у статті.
4991

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді