Категорії освітніх труднощів та рівнів підтримки дітей з ООП

МОН винесло на громадське обговорення категорії (типології) освітніх труднощів у осіб з ООП та рівнів підтримки в освітньому процесі в інклюзивних класах (групах) закладів освіти

Чи дотримуєте рекомендацій МОН щодо організації навчання осіб з ООП: ТЕСТ

Офіційний документ для громадського розгляду та обговорення опублікували на сайті Міністерства освіти і науки України.

Положення запропонованого проєкту:

  • категорії (типологію) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами;
  • рівні підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;
  • рівні підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти.

У МОН висувають такі категорії освітніх труднощів:

  • Інтелектуальні труднощі. Можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву передумов інтелекту (пам’яті, уваги, мислення, мовлення, вольових процесів, мотивації тощо), власне інтелекту (здатності до узагальнення, абстрагування, міркування; продукування думки, судження; здатності робити висновки тощо), інвентарю інтелекту (набутих знань, умінь, навичок);
  • Функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі. Можуть полягати в обмеженні життєдіяльності різного ступеня прояву слухової, зорової, опорно-рухової (кістково-м’язової), мовленнєвої функцій (стосуватися відтворення звуко-складової структури слова; розбірливості мовлення; темпу і ритму; мелодико-інтонаційного малюнку; характеристик голосу; розрізнення звуків мовлення на слух; використання словникового запасу і граматики; перебігу читання, письма, комунікації);
  • Фізичні труднощі. Можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву органів та кінцівок дитячого організму;
  • Навчальні труднощі. Можуть полягати в обмеженні або своєрідності перебігу довільних видів діяльності різного ступеня прояву (писемного виду діяльності, математичних дій і т.д.);
  • Соціоадаптаційні / (особистісні, середовищні труднощі) соціокультурні (зокрема взаємодія з представниками осередків окремих культур, отримання інформації засобами жестової мови тощо). Можуть полягати в наявності бар’єрів на шляху до формування навичок: пристосування до умов соціального середовища; організації адекватної системи відносин із соціальними об’єктами; прояву рольової пластичності поведінки; інтеграції у соціальні групи, засвоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, форм соціальної взаємодії.

Як відкрити інклюзивний клас

Детальніше ознайомитись із висунутим проєктом і всіма додатками до нього можна в прикріплених файлах.

Пропозиції та зауваження до проєкту можна надсилати до 30 грудня на [email protected] (відповідальна особа – Лариса Самсонова, керівниця експертної групи з питань інклюзивної освіти МОН).

Отримуйте новини там, де Вам зручно – Telegram та Facebook

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Мозковий штурм — інструмент сучасної педагогічної ради

«Сучасна педагогічна рада» — поняття широке і нечітке. Тут можна розуміти інноваційну, інтерактивну, нестандартну форми проведення педради, а чи яку іншу, не менш цікаву. Ми ж зупинимося на методі брейнштормінгу, або мозкового штурму, який дедалі більше входить в освітню практику і є ознакою нетрадиційного підходу керівництва у виборі форм роботи з педагогами
12261

Сертифікація вчителів: що варто знати у 2024 році

У статті зібрали для вас головне про цьогорічну сертифікацію. Дізнаєтеся про зміни та нововведення у сертифікації вчителів. А токож, коли буде проходити кожен етап сертифікації.
72714

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді