Як педагогам надавати частину невикористаної щорічної відпустки: роз’яснення освітнього омбудсмена

Законна тривалість щорічних основних відпусток педагогічних працівників наразі — 42 або 56 календарних днів. І такі відпустки потрібно надавати автоматично, з відповідними перерахунками їхньої тривалості у разі потреби.

notebook_dlya_vchyteliv_2021_Pedrada.jpg

Керівник закладу освіти має право обмежити працівнику тривалість відпустки в поточному році, але він зобов’язаний:

  • видати відповідний наказ;
  • обґрунтувати обмеження відпустки в поточному році;
  • ознайомити з наказом працівника.

Власник або уповноважений ним орган може перенести щорічну відпустку тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, якщо:

  • щорічна відпустка в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальній роботі закладу;
  • частину відпустки тривалістю не менше 24 к. дн. працівник використає в поточному робочому році.

Це визначають стаття 80 КЗпП та стаття 11 Закону України «Про відпустки».

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її встановлюють за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористану частину щорічної відпустки надають після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переносять на інший період.

Поділити щорічну відпустку на частини можна лише тоді, коли працівник звернувся з проханням про поділ на частини будь-якої тривалості, але основна безперервна її частина має становити не менше 14 к. дн. (ст. 12 Закону України «Про відпустки», ст. 79 КЗпП).

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Інтерактивні методи навчання

У чому полягає інтерактивне навчання та які методи використовувати в роботі з дошкільниками, учнями й педагогами. Принципи, завдання, класифікації, приклади
198630

Ігри з дітьми на відпочинку

Нові ігри з конструктором, доміно, кубиками, у які цікаво грати дітям і дорослим. Консультація для батьків дошкільників
6257

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді