Зустрічайте оновлену Програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Вийшла друком Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). Програма повністю відповідає структурі Базового компонента дошкільної освіти та має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Побачила світ нова редакція Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», підготована до друку Цифровим видавництвом Експертус.

Програма складається з двох частин:

•        Частина І — від народження до трьох років

•        Частина ІІ — від трьох до шести (семи) років

Програмі надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 24.06.2014 № 750).

Над оновленням Програми працював авторський колектив під керівництвом Олени Леонтіївни Кононко, завідувача кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, д-ра психол. наук, професора.

У новій редакції Програми окреслено розвивальні, навчальні та виховні завдання з кожної освітньої лінії. Матеріали структуровано відповідно до психологічного віку дітей (вік немовляти, ранній вік, молодший дошкільний та старший дошкільний вік). Провідною ідеєю Програми є оптимальне використання дорослими можливостей кожного віку дитини для її повноцінного розвитку. Тож з урахуванням потреб практиків у описі можливостей психологічного віку виокремлено особливості паспортного віку дитини.

А для кожного психологічного віку виокремлено показники компетентності за змістовими блоками, які передбачені в конкретній освітній лінії, та чітко визначено знання, уміння та рівень сформованості базових якостей дитини на кінець вікового періоду.

Обидві частини Програми містять інваріантну, а частина ІІ ще й варіативну складові змісту освіти дітей дошкільного віку.

Інваріантну складову представлено освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Мовлення дитини» .

Відповідно до Базового компонента подано матеріали варіативної складової за освітніми лініями: «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова (англійська)», «Хореографія», «Шахи».

Тепер Програма легше сприймається за своєю структурою, складовими кожного розділу.

Крім того, нова редакція Програми містить низку додатків: орієнтовні розпорядок дня дітей, розподіл занять на тиждень, музичний репертуар, перелік художніх творів та інші практичні матеріали для роботи з дітьми.

Замовити частини Програми ви можете онлайн, за номером 0 (44) 586-56-06 або написавши на peredplata@Експертус.com.ua.

Скачайте також:

Центральна частина статичний блок 1

Статті за темою

Усі статті за темою

Як аналізувати урок вчителя

Урок — це творча майстерня вчителя і лабораторія керівника. Після аналізу відвіданого уроку народжуються нові ідеї й задуми щодо поліпшення освітнього процесу.
230506

10 принципів, які допоможуть вчителю працювати ефективніше

Коаліція з питань шкільної та освітньої психології США сформувала принципи ефективної роботи вчителів, складені на основі психології взаємодії вчителя з учнями. У статті дізнаєтесь про принципи соціальної взаємодії, мотивацію, а також як створити дружній мікроклімат, який сприятиме ефективному навчанню.
4314

Обдаровані діти у початковій школі: виявлення та етапи роботи

Дітей невтомно називають національним надбанням та майбутнім країни. А обдарованих дітей визнають основним творчим та інтелектуальним потенціалом. У роботі з обдарованими дітьми та розвитку обдарованості загалом більше питань, ніж відповідей
14831

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді