Характеристики дiяльностi керiвникiв навчальних закладiв

Керiвники вiдповiдних органiв управлiння освiтою до 1 березня мають подати до атестацiйних комiсiй ІІ (ІІІ) рiвня характеристики дiяльностi на кожного керiвника навчального закладу у мiжатестацiйний перiод

Такi характеристики мають мiстити:

  • оцiнку виконання керiвниками навчальних закладiв посадових обов’язкiв;
  • вiдомостi про їхню професiйну пiдготовку, творчi та органiзаторськi здiбностi, iнiцiативнiсть, компетентнiсть, органiзованiсть, морально-психологiчнi якостi;
  • iнформацiю про виконання рекомендацiй, наданих попередньою атестацiйною комiсiєю, тощо.

Також, , у характеристиках дiяльностi керiвникiв навчальних закладiв керiвники вiдповiдних органiв управлiння освiтою мають зазначити вiдомостi про їхнє ставлення до пiдлеглих, здатнiсть органiзувати педагогiчний колектив для досягнення певних завдань, вмiння приймати вiдповiдальнi рiшення.

Увага!

Керiвнi кадри не пiзнiше як за 10 днiв до проведення атестацiї повиннi бути ознайомленi з характеристиками дiяльностi пiд пiдпис

Пiд час атестацiї керiвних кадрiв навчальних закладiв атестацiйна комiсiя з’ясовує якiсть виконання ними посадових обов’язкiв.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді