Рекомендації щодо роботи дитсадків у 2023/2024 навчальному році

Які питання діяльності закладів дошкільної освіти у новому навчальному році окреслили у рекомендаціях – з'ясовуємо у статті
Спростили ведення обліку дітей: що зробити
У Методичних рекомендаціях визначено пріоритетні напрями діяльності ЗДО в 2023/2024 навчальному році:
1. Організація та підтримка безпечного освітнього простору.
2. Організації освітнього процесу у різних форматах і подолання освітніх
втрат.
3. Педагогічна взаємодія з дітьми, зокрема з дітьми з особливими освітніми
потребами.
4. Партнерство у співпраці з батьками або законними представниками
дітей.
5. Організаційно-методична підтримка керівників і педагогів ЗДО.
6. Організація в нових умовах атестації педагогічних працівників.
7. Організація харчування в ЗДО.

Як організувати безпечний освітній простір

Освітній простір у дитсадку варто організовувати з дотриманням безпеки всіх учасників освітнього процесу.
Потрібно продумати структуру, мобільність, доступність, безбар’єрність та змістовність. 
Рекомендовано проводити:
•інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання алгоритму дій у разі виникнення пожеж, інших надзвичайних ситуацій, виконання заходів щодо запобігання їх виникненню
•інструктажі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, безпеки в побуті тощо.
Укриття мають бути комфортними та нагадували звичні для дошкільників групові кімнати. 

.

Які форми навчання у дитсадку

Освітній процес у закладах дошкільної освіти у 2023/2024 н. р., відповідно до рішень обласних, Київської міської військових адміністрацій та засновників закладів освіти, може бути організовано за очною, дистанційною формами навчання або їх поєднанням. ЗДО можуть організовувати навчання за такими форматами:

 • дистанційно
 • короткотривале перебування в групах
 • сімейне виховання
 • педагогічний патронаж тощо.

Застосування альтернативних форм організації освітнього процесу дозволяє збільшити відсоток охоплення дітей дошкільною освітою.

Як подолати освітні втрати

Освітню взаємодію з дітьми варто організовувати з урахуванням надолуження освітніх втрат. У Рекомендаціях пропонують наступне:

 • спланувати комплекс заходів на підтримку дітей дошкільного віку, які мають освітні втрати через обставини, викликані дією правового режиму воєнного стану, для їхньої інтеграції та адаптації до освітнього процесу в ЗДО відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2021)
 • організувати та надавати психологічну допомогу учасникам освітнього процесу
 • звернути увагу на програми підтримки педагогів ЗДО та розвиток їхньої професійної кваліфікації у розробленні стратегії надолуження знань.

Як працювати з дітьми з особливими освітніми потребами 

Необхідно створити умови організації освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, варто звернути увагу на такі пункти:

 • діти мають продовжити здобувати освіту
 • потрібно створити безпечне навчальне середовище для таких дітей і надати якісні психолого-педагогічні послуги
 • врахувати зміни до нормативно-правових актів для забезпечення освіти осіб з ООП в умовах воєнного стану
 • врахувати важливу роль асистентів вихователів у забезпеченні ефективного інклюзивного навчання
 • врахувати права батьків на вибір закладу та форми освіти для дітей з ООП.

Відповідно до пункту 5 Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою КМУ від 10.04.2019 № 530, в інклюзивних групах кількість дітей з ООП має становити не більше трьох осіб, зокрема:

• не більше однієї дитини, яка потребує четвертого чи п’ятого рівня підтримки

• не більше двох дітей, які потребують третього рівня підтримки

• не більше трьох дітей, які потребують другого рівня підтримки.

Як співпрацювати з батьками вихованців

Увагу у рекомендаціях звернули на питанні партнерської взаємодії з батьками. Збільшується участь батьків у процесі освіти дітей, це сприяє надолуженню освітніх втрат. У МОН рекомендують забезпечити батьків консультативною підтримкою та регулярним спілкуванням, а також ознайомити їх з протоколами безпеки та залучити до формуванням безпечної поведінки дітей.

Крім того, визначити запити батьківської громадськості й при плануванні діяльності ЗДО врахувати отримані результати та визначити ті форми взаємодії, які будуть дієвими й ефективними. 

За Методичними рекомендаціями щодо організації освітнього процесу

у 2023/2024 н. р. у закладах дошкільної освітизміст

Сертифікація в системі базової освіти