Як оплачувати роботу працівників закладів освіти під час призупинення навчання

Оплату праці працівників закладів освіти під час оголошених канікул (згідно з листом МОН від 25.02.2022 № 1/3277-22) здійснюють відповідно до норм чинного законодавства.

Дії роботодавця під час воєнного стану

Якщо в окремі дні вчитель (викладач) не проводить заняття з причин, які не залежать від нього, оплату його праці здійснюють з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. Це визначено пунктами 78, 89 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 № 102. За відсутності такої роботи час простою оплачують у порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю.

МОН і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України (п. 8.3.3 Галузевої Угоди на 2021—2025 роки) рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити:

  • оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, не з їхньої вини в розмірі середньої заробітної плати;
  • оплату праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників закладів освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови, карантин тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства;
  • збереження заробітної плати при дистанційній формі підвищення кваліфікації вчителів, зокрема без відриву від освітнього процесу, та, на період оголошеного карантину і здійснення освітнього процесу у дистанційному режимі, оплати праці за фактично виконаний ними обсяг навчального навантаження.

Отже, оплату праці всім працівникам (педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам) закладів і установ освіти, навчання в яких призупинено, здійснюють у розмірі середньої заробітної плати. А тим педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

МОН категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників писати заяви про відпустку без збереження заробітної плати. Працівникам виключно за добровільним бажанням можна надати відпустку (із збереженням або без збереження заробітної плати) відповідно до вимог трудового законодавства. Про це йшлося у листі МОН від 28.02.2022 № 1/3292-22.

Матеріал підготовлено відповідно до листа МОН № 1/3370-22 від 06.03.2022.

Сертифікація в системі базової освіти