Як правильно оформити переведення працівника на іншу посаду

Автор
шеф-редактор Експертус Кадри, Київ
Автор
редактор освітніх видань, Київ
Переводите працівника на іншу посаду — дізнайтеся, як правильно оформити документацію

 

Працівника можна перевести на іншу посаду постійно або тимчасово. Ініціювати переведення на іншу посаду може як роботодавець, так і працівник. Розглянемо, як це оформити.

Працівника можна перевести на іншу посаду лише за його згодою.

Прийняття на роботу в умовах воєнного стану: правда і міфи

Зазвичай роботодавець спочатку усно пропонує працівнику переведення. Керівник розповідає про нові посадові обов’язки, оплату, графік роботи. Якщо працівник згоден, пише заяву про переведення.

Проте є випадки, коли роботодавець зобов’язаний запропонувати переведення на іншу роботу. Наприклад, якщо посаду працівника скорочують, або робота за нинішньою посадою протипоказана за станом здоров’я. У такому разі роботодавець готує працівнику письмову пропозицію про переведення. У заяві зазначає строк, в який просить працівника визначитися, чи згоден на переведення. Якщо не згоден — його звільнять.

 

Постійне переведення

Якщо працівник згоден на переведення, він подає керівнику заяву:

Прошу перевести на посаду інструктора з фізкультури з 15.03.2023.

Підготуйте наказ про переведення, ознайомте працівника з наказом та посадовою (робочою) інструкцією.

Типова форма наказу про переведення відсутня. Оформте наказ за загальними правилами. Керуйтеся главою 9 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5.

Підстава для наказу — заява працівника або письмова згода на переведення.

Якщо оплата за новою посадою нижча, вкажіть у наказі, що за працівником зберігатимуть попередній середній заробіток протягом двох тижнів.

Переведення працівника на іншу посаду: наказ

 

НАКАЗУЮ:

1. Перевести ВИМОГЛИВУ Віру Павлівну, вихователя, з 15.04.2023 на посаду інструктора з фізкультури з посадовим окладом 4900, 00 грн.

2. Бухгалтерії зберігати за Вимогливою В. П. попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, до 29.04.2023.

Підстава: Згода Вимогливої В. П. на переведення від 13.04.2023, зафіксована у заяві від 13.03.2023 № 9.

 

Наказ зареєструйте в Журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання.

Ознайомте працівника з наказом про переведення під підпис із зазначенням дати ознайомлення.

Унесіть запис про переведення до трудової книжки працівника. Запис про переведення на іншу постійну роботу вносять до трудової книжки в такому самому порядку, що і записи про прийняття на роботу.

Тимчасове переведення

За згодою працівника роботодавець може тимчасово перевести його на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. Утім, роботодавець має право тимчасово перевести працівника без згоди на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, за таких умов:

  • робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я;
  • для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій;
  • оплата праці — не нижча, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

Підстава — частина 2 статті 33 КЗпП. У цих випадках максимальний строк тимчасового переведення — місяць. В інших випадках законодавство не визначає максимальний строк переведення. Працівник і роботодавець можуть домовитися про тимчасове переведення, наприклад, строком на три роки.

Коли доцільно переводити

Тимчасове переведення на іншу посаду доцільне, коли основний працівник:

  • у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох чи шести років;
  • у навчальній відпустці на період підготовки та захисту дипломного проєкта;
  • на тривалому лікарняному;
  • звільнився, а заміну ще не знайшли.

Встановлювати випробування при переведенні неправомірно. Тому якщо керівник хоче перевірити, чи впорається працівник з обов’язками за вищою посадою, можна його за згодою перевести тимчасово, наприклад, на два місяці. Якщо працівник не справлятиметься, після закінчення строку тимчасового переведення працівника переводять назад на «свою» посаду.

Як зробити сумісника основним працівником

Як оформити

Оформлюйте тимчасове переведення за аналогією з переведенням на постійну роботу. Щоб він міг повернутися на «свою» посаду, працівник зазначає у заяві строк тимчасового переведення — конкретну дату або настання події. Також працівнику доцільно вказати в заяві, що на час тимчасового переведення за ним зберігають робоче місце за попередньою посадою.

Прошу перевести на посаду вихователя-методиста тимчасово, на час відпустки Гарненької О. В. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з 13.04.2020 до дня фактичного виходу Гарненької О. В. з відпустки, зі збереженням на час переведення робочого місця за посадою діловода.

Відтак видайте наказ про тимчасове переведення.

Підстава — заява працівника та, за наявності, документ, який підтверджує відсутність основного працівника.

У наказі про тимчасове переведення зазначте посадовий оклад за новою посадою і гарантуйте працівнику, що повернеться на попередню посаду.

 

ПЕРЕВЕСТИ:

СУМЛІННУ Валентину Петрівну, діловода, на посаду вихователя-методиста, з посадовим окладом 5200,00 грн тимчасово на час відпустки Гарненької О. В. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з 13.04.2023 до дня фактичного виходу Гарненької О. В. з відпустки, зі збереженням на час переведення робочого місця за посадою діловода.

Підстави: 1. Наказ «Про надання Гарненькій О. В. відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 13.04.2023 № 23-к/тр.

                2. Заява Сумлінної В. П. від 13.04.2023, зареєстрована за № 6.

 

На відміну від постійного переведення, запис про тимчасове зазвичай до трудової книжки не вносять. Внесіть такий запис, якщо працівник про це попросить, а також якщо ця інформація впливатиме на отримання соціальних гарантій.

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді