У МОН розробили проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту»

У проєкті урегульовано і питання доступності дітей до якісної дошкільної освіти, і педагогічне навантаження на тиждень

Метою законопроєкту стала необхідність забезпечення права на здобуття дошкільної освіти, удосконалення функціонування системи дошкільної освіти та підвищення її якості. Крім того, важливо забезпечити доступ до дошкільної освіти.

Як організувати інклюзивне освітнє середовище

Основними питаннями, які має врегулювати внесення змін, стали:

 • забезпечення доступності для осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечення якості дошкільної освіти;
 • атестація та сертифікація педагогічних працівників;
 • ресурсне забезпечення закладів;
 • права та обов’язки учасників освітнього процесу;

Доступність дошкільної освіти

У статті 6 «Доступність здобуття дошкільної освіти» передбачено створити умови для рівного доступу дітей до дошкільної освіти шляхом:

 • заборони обмежень та дискримінації за будь-якими ознаками та обставинами;
 • врегулювання порядку зарахування, відрахування та переведення дітей до державних та комунальних закладів освіти;
 • територіальної доступності здобуття дошкільної освіти;
 • безперешкодного доступу до будівель, споруд і приміщень закладу освіти відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;
 • застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі;
 • забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями
 • створення мобільних центрів дошкільної освіти, що забезпечують надання освітніх послуг за місцем проживання дітей.

Педагогічне навантаження

Педагогічне навантаження на тиждень становить для:

вихователя

25 годин

асистента вихователя інклюзивної групи

36 годин

соціального педагога

30 годин

практичного психолога

30 годин

практичного психолога закладу дошкільної освіти компенсуючого типу

25 годин

музичного керівника

24 години

інструктора з фізкультури

25 годин

вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда

20 годин

керівника гуртка

18 годин

вихователя-методиста

30 годин

Крім того, педагогічні працівники мають право на додаткову оплачувану відпустку. Тривалість основної щорічної відпустки педагогічних працівників становить 56 календарних днів.

Тривалість відпустки працівників дошкілля

Аби визначити тривалість відпустки вихователів та інших педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, наразі керуємося Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затв. постановою КМУ від 14.04.1997 № 346.

Натомість законопроект «вирівнює» тривалість щорічної основної відпустки педагогічних працівників ЗДО.

Відповіді на найчастіші запитання — у таблиці.

Запитання

Відповідь

Підстава

Чи всі вихователі мають право на щорічну основну відпустку (далі — відпустка) тривалістю 56 календарних днів?

Так

Пункт 1 розділу І Додатка до Порядку

Чи можна надати відпустку повної тривалості, якщо педагог працює у закладі чотири місяці?

Ні

Пункт 2 Порядку

Чи потрібно погоджувати графік відпусток з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом?

Так

Пункт 2 Порядку

Чи потрібно директору закладу погоджувати відпустку з органом управління освітою?

Так

Пункт 3 Порядку

Чи мають право вчителі-дефектологи, учителі-логопеди на відпустку тривалістю 56 календарних днів?

Так

Пункт 1 розділу І Додатка до Порядку

Чи можна надати асистенту вихователя відпустку тривалістю 56 календарних днів?

Так

Пункт 1 розділу І Додатка до Порядку

Чи можна надати керівнику музичному ЗДО загального типу відпустку тривалістю 56 календарних днів?

Ні

Пункт 1 розділу І Додатка до Порядку

Чи має право директор спеціального ЗДО на відпустку тривалістю 56 календарних днів?

Так

Пункт 2 розділу І Додатка до Порядку

Чи можна надати інструктору з фізкультури відпустку тривалістю 56 календарних днів, якщо він працює у ЗДО, у якому є 8 груп, з них 5 — спеціальні?

Так

Примітка 1 до розділу І Додатка до Порядку

Чи можна надати практичному психологу відпустку тривалістю 56 календарних днів, якщо він працює у ЗДО, у якому є 10 груп, з них 3 — спеціальні?

Ні

Примітка 1 до розділу І Додатка до Порядку

Чи має право директор ЗДО загального типу на відпустку тривалістю 56 календарних днів?

Ні

Пункт 1 розділу І Додатка до Порядку

Чи має право інструктор з фізкультури спеціального ЗДО на відпустку тривалістю 56 календарних днів?

Так

Пункт 2 розділу І Додатка до Порядку

Чи має право директор на відпустку тривалістю 56 календарних днів, якщо він керує ЗДО, у якому є 10 груп, з них: 4 — санаторні та 3 — спеціальні?

Ні

Примітка 1 до розділу І Додатка до Порядку

Чи має право директор ЗДО, у якому є 12 груп, з них — 3 спеціальні, на відпустку тривалістю 56 календарних днів?

Ні

Примітка 1 до розділу І Додатка до Порядку

Чи можна надати керівнику музичному відпустку тривалістю 56 календарних днів, якщо він працює з дітьми трьох спеціальних груп та однієї групи загального типу (у ЗДО — 9 груп)?

Так

Примітка 1 до розділу І Додатка до Порядку

за проектом змін

Тривалість щорічної основної відпустки педагогічних працівників ЗДО = 56 календарних днів незалежно від посади

Зміни очікувані й у тривалості відпусток помічників вихователів — 30 к. д. (замість звичних 28-ми).

Крім того, передбачають додаткову відпустку до 37 к. д. помічникам вихователів ЗДО (груп) компенсуючого типу, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, — за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад.

Аналіз роботи ЗДО за рік

Тривалість відпустки помічників вихователів закладів дошкільної освіти становить 30 календарних днів. Помічникам вихователів закладів дошкільної освіти компенсуючого типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю 7 календарних днів.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді