Формування громадянських компетентностей: навчально-методичні матеріали

Методичні матеріали для педагогів та батьків учнів початкової школи із формування громадянських компетентностей

Навчально-методичні матеріали із формування громадянських компетентностей є додатковими методичними матеріалами до чинних навчальних програм для другого класу.

Метою є сформувати в учнів власну ідентичність і готовність до змін, виробити повагу до себе та інших, толерантне ставлення до культурного різноманіття, взаємодію та співпрацю в класі.

Як управляти репутацією закладу: ЧЕК-ЛІСТ

Формування громадянських компетентностей: цінності

12 ключових компетентностей учнів

Цінності, які формують в учнів:

  • Відповідальність
  • Рівність
  • права людини
  • демократія
  • повага до різноманіття
  • повага до людської гідності.

Види навчальної діяльності представлені через практичні вправи, інформаційні повідомлення, дискусійні та дослідницькі проблеми, кейси, матеріали для читання, завдання для роботи в групах, самостійної роботи, які супроводжуються малюнками, картками, медіаматеріалами тощо.

Громадянські компетентності
Вправа 1
Громадянські компетентності
Вправа 2

Проблемні запитання, представлені до кожної теми, групуються відповідно до чотирьох компонентів, які повторюються в кожній темі та забезпечують системність навчання:

  • пізнання себе
  • пізнання соціуму
  • пізнання природи
  • конструювання нових знань, рефлексія.

Формування громадянських компетентностей: очікувані результати навчання учнів

Навчально-методичні матеріалиСкачати весь документ

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати

Компетентності для демократичної культури

Ранкова зустріч «Зміни»

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого. Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших. Підтримує аргументами власні думки. Обґрунтовує свої вподобання. Розповідає, як від власного ставлення до навчання залежить його/ її успіх і добробут у майбутньому.

Виявляє повагу до різних думок та ідей, якщо вони не порушують права людини. Ставиться до всіх людей із повагою, незалежно від їхнього культурного походження. Висловлює готовність співпрацювати з іншими. Висловлює переконання, що він/ вона легко справиться з мінливою ситуацією.

Рухлива гра «Прихована особливість»

Підтримує аргументами власні думки. Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого. Аналізує свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняється серед інших і які надають йому/ їй неповторності. Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших.

Визначає, що він/ вона уже знає, і чого він/ вона ще не знає. Висловлює бажання самостійно вчитися нового. Використовує докази для підтвердження власної думки. Здатен/-на оцінювати докази, твердження та переконання. Уважно прислухається до різних думок. Доносить власну думку. Працюючи як член групи, виконує свою частку групової роботи. Здатен/-на ефективно та з повагою працювати з іншими людьми.

Вправа «Машиною часу в перший клас»

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого. Пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду. Пояснює, що кожний вчинок має наслідки, спираючись на приклади літературних героїв, персонажів мультфільмів, ситуацій відеороликів. Фантазує на основі прочитаного: придумує іншу кінцівку твору, змінює місце подій, додає нових персонажів. Представляє зібрані відомості доступними виражальними засобами. Розрізняє теперішнє, минуле і майбутнє (було – є – буде).

Добре працює з іншими людьми. Бере спільну відповідальність за колективну працю. Активно ділиться корисною інформацією/ знаннями з іншими. Уважно прислухається до різних думок. Висловлює готовність співпрацювати з іншими. Співпрацює з іншими людьми заради спільних інтересів. Виконує необхідну роботу вчасно. Приділяє увагу не тільки тому, що було сказано, ай тому, як це було сказано. Може зрозуміти, коли товариш потребує його/ її допомоги. Якщо щось йде не за планом, він/вона змінює свої дії та намагається досягнути поставленої цілі.

Розроблено Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» у рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.зміст

Сертифікація в системі базової освіти