Як не отримати зауважень під час заходу держнагляду

По завершенню заходу держнагляду (контролю) експерти складають акт щодо дотримання закладом вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти. Як не припуститися чотирьох порушень, які виявили експерти під час держнагляду – у статті

За результатами перевірок додержання закладами загальної середньої освіти вимог законодавства експерти складають акт за уніфікованою формою.

Щоб не наступити на ті самі граблі, розгляньте чотири порушення, що виявили експерти під час перевірки одного закладу загальної середньої освіти. Та, що важливіше, — дізнайтеся, як їм запобігти чи виправити до приходу перевірки.

Безпечність приміщень і території: п’ять документів-доказів

Учня безпідставно відрахували з закладу

Ситуація. Учень систематично не відвідував навчальні заняття. Батьки заяву про відрахування не надавали, інша школа письмового підтвердження про можливість зарахування учня не надсилала. Заклад не повідомив територіальний орган Нацполіції та службу у справах дітей про відсутність учня. За рішенням педагогічної ради дитину відрахували зі школи.

Що порушено.

Порушено право дитини на здобуття загальної середньої освіти. Заклад безпідставно відрахував учня, чим заподіяв йому моральну шкоду.

Як діяти.

Керуйтеся абзацом першим пункту 13 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою КМУ від 13.09.2017 № 684.

Якщо учень не відвідує навчальні заняття протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин, слід невідкладно надати відповідному територіальному органу Нацполіції та службі у справах дітей дані цього учня.

Якщо учень не міг прийти в школу через хворобу, то це підтверджує медична довідка закладу охорони здоров’я або письмове пояснення батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів). Ці документи слід зберігати в особовій справі учня протягом поточного навчального року.

Учень цькував іншого учня

Ситуація. У четвертому класі учень цькував іншого учня. Батьки потерпілого учня подали заяву. У Журналі реєстрації заяв і звернень громадян зареєстрували заяву. Але директор школи не провів розслідування випадку; не відбулося засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).

Що порушено.

Середовище закладу не зовсім безпечне та вільне від насильства, булінгу. Керівник не вжив відповідних заходів реагування на випадки булінгу.

Як діяти.

Керуйтеся статтею 26 Закону України «Про освіту». Директор має забезпечити у закладі безпечне освітнє середовище, вільне від насильства та булінгу (цькування).

Якщо у закладі зафіксовано випадки булінгу, директор має:

  • вжити заходів для надання психолого-педагогічної допомоги постраждалому;
  • розглянути заяви про випадки булінгу (цькування) учнів, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та провести розслідування;
  • скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування;
  • повідомити уповноваженим підрозділам органів Нацполіції та службі у справах дітей про випадок булінгу в закладі.

Учні з ООП не одержують якісну освіту

Ситуація. У школі є інклюзивні класи. Учні з особливими освітніми потребами третього класу навчаються за програмами для учнів другого класу, а учні шостого класу — за освітньою програмою для дітей п’ятого класу. Навчальні плани учнів складені для дітей із тяжкими порушеннями мовлення.

Що порушено.

Порушено права дітей на отримання якісних освітніх послуг.

Проаналізувавши індивідуальні навчальні плани для дітей з ООП, перевіряльники виявили порушення в організації інклюзивного навчання. Зокрема, невідповідність між класами, до яких зараховані діти, та індивідуальними навчальними планами, з навчальними програмами, за якими навчаються діти.

Як діяти.

Керуйтеся частиною другою статті 20 Закону України «Про освіту» та пунктом 11 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою КМУ від 15.08.2011 № 872.

Слід створити умови для навчання дітей з ООП відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. Необхідно скласти навчальні плани з урахуванням нозології дітей. Визначити перелік навчальних предметів, що входять до корекційно-розвиткових занять.

Групи продовженого дня переповнені

ЩО ПОРУШЕНО ТА ЯК ДІЯТИ

Юрій ВЕРГУН, директор департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України, для журналу Практика управління закладом освітизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді