Досвід роботи вихователя: узагальнення та презентація

Яким буває досвід роботи вихователя? Навіщо його узагальнювати? Як найкраще презентувати його колегам?

Діяльність дитсадка: інформаційно‑аналітичні проєкти

Що таке досвід роботи?

Сучасний вихователь закладу дошкільної освіти – це творчий педагог, який активно впроваджує інноваційні методи роботи з дітьми й безперервно працює над самовдосконаленням та фаховим розвитком.

Важливим показником успішної діяльності є наявність педагогічних напрацювань та відкриттів, які в узагальненому вигляді становлять досвід роботи вихователя дитячого садка. Він є основою та фундаментом для науково-методичної роботи педагогічних колективів, що сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня працівників, забезпечує розвиток майстерності вихователя та поліпшує якість навчання та виховання в цілому.

Для вивчення теми, проведення творчого експерименту, узагальнення його результатів та поширення досвіду необхідно мати:

Види досвіду роботи

За рівнем творчої самостійності виділяють три види досвіду роботи вихователя:

Репродуктивний

професійна діяльність спрямована на відточення та вдосконалення традиційних форм та методів роботи

Раціоналізаторський

діяльність спрямована на власну інтерпретацію (творче доповнення) традиційних форм навчально-виховного процесу

Новаторський

діяльність спрямована на зміни та реформування звичних форм та прийомів роботи з дітьми

Кожен досвід як особлива педагогічна модель заслуговує окремої уваги вихователя-методиста.

Як презентувати досвід вихователя

Фактично досвід роботи є у кожного працівника, але складність полягає в систематизації та структуруванні педагогічних здобутків. Першочерговим завданням є вибір форми опису своїх педагогічних надбань. Визначаючись із формою, враховуйте такі фактори: особистісний рівень володіння комп’ютером, стан технічного оснащення дошкільного закладу освіти, наявність ораторських здібностей та інші індивідуальні особливості.

Досвід роботи вихователя може бути представлений у таких формах:

Письмова

Усна

 • тези доповіді

виступ на методичному об’єднанні чи семінарі

 • стаття
 • альбом

майстер-клас

 • довідка

відкрите заняття

 • бюлетень

 • стенд

 • буклет

 • плакат

 • методичні рекомендації

 • посібник

 • монографія

Узагальнюючи та систематизуючи напрацювання, продумайте алгоритм дій та зверніться до схеми орієнтовних питань, які варто розкрити. Цей етап варто вважати кульмінаційним, адже презентація з досвіду роботи вихователя є важливою складовою успішної педагогічної атестації та участі у професійних конкурсах.

 1. Тема досвіду роботи

Повинна бути зрозумілою й актуальною для педагогічного колективу та цікавою для дітей, з якими ви працюєте

 1. Короткі відомості про автора напрацювань

Використайте елементи зі свого портфоліо: стислу біографічну довідку, педагогічне кредо тощо

 1. Тривалість роботи з обраної теми

Якщо у вказаному напрямку ви працювали менше 3 років — робота короткочасна, понад — довготривала

 1. Актуальність досвіду

Обґрунтуйте, чому ви обрали саме цю тему

 1. Наукова основа

Зазначте, які наукові праці та розробки стали фундаментом ваших напрацювань

 1. Новизна досвіду

Розкажіть, які власні ідеї ви втілювали протягом роботи

 1. Стислий зміст досвіду роботи

Коротко розкажіть про систему форм, засобів та методів, які ви використовували у своїй діяльності. Якщо ставили експеримент — розкрийте його зміст та результати

 1. Результати діяльності

Опишіть результати роботи в окресленому напрямку, застосувавши компаративний аналіз, діаграми, схеми чи інші форми подання інформації

 1. Наявність додатків

Зробіть невеликий анонс напрацювань, які стали додатком вашого досвіду (конспекти занять та виховних заходів, дидактичні ігри тощо)

Пам’ятка
На що звернути увагу, готуючи опис досвіду роботи вихователя

 • Обирайте ту тему, яка є актуальною у вашому закладі дошкільної освіти і її легко адаптувати до потреб ваших дітей
 • Стежте за професійними періодичними виданнями та опрацьовуйте важливі для вас методичні чи виховні проблеми
 • Завчасно визначте форму представлення досвіду, щоб при підготовці враховувати усі її особливості
 • Складіть розгорнутий план свого виступу та визначте найважливіші тези
 • Ставтеся критично до узагальнення свої напрацювань, поступово удосконалюючи кожен із етапів презентації
 • Підготувавши матеріли, не забудьте скопіювати їх на інший носій, щоб застерегти себе від втрати важливих матеріалів з досвіду роботи вихователя.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді