Підручники для учнів шкіл відбиратимуть конкурсним шляхом

МОН затвердило новий Порядок конкурсного відбору підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників

Документом визначено, як відібрати підручники з навчальних предметів за допомогою конкурсу. Конкурс проводитимуть окремо для кожного класу школи в два етапи. Спочатку – проведення експертизи електронних версій підручників та розгляд питання надання підручникам відповідного грифа. Після цього – вибір підручників, яким надано гриф, закладами освіти.

Порядок відбору підручників визначає:

 • особливості підготовки та оголошення конкурсу
 • вимоги до оформлення підручників
 • механізм подання підручників на конкурс
 • особливості проведення першого і другого етапів конкурсу
 • підбиття підсумків конкурсу.

Вихідні та робочі 2020

Проведення конкурсу з відбору підрчуників

Для проведення Конкурсу створюються такі комісії:

 • Комісія шифрування та дешифрування комплектів конкурсних матеріалів (далі - Комісія ШДККМ)
 • Комісія з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій підручників (далі - Комісія з відбору експертів)
 • Конкурсні комісії
 • Апеляційна комісія.

Результати роботи зазначених комісій оформлюються протоколом, який підписують голова, секретар та всі члени комісії, присутні на засіданні. Голова та секретар підписують усі сторінки протоколу.

Засідання кожної комісії є правоможним, якщо у ньому брали участь не менше ніж 2/3 її складу.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її затвердженого складу.

Організація роботи комісій покладається на голів та секретарів цих комісій.

Конкурс проводиться з використанням відповідного функціонального модуля Національної освітньої електронної платформи (далі - НОЕП) або іншого інформаційно-комунікаційного ресурсу.

 • I етап - проведення експертизи електронних версій підручників та розгляд питання надання підручникам відповідного грифа
 • II етап - вибір підручників, яким надано гриф, закладами освіти, визначеними цим Порядком, за фрагментами їх електронних версій.

Один автор (авторський колектив) може подати на Конкурс, зокрема через іншого учасника Конкурсу, не більше одного підручника з однієї назви підручників, у тому числі у співавторстві з іншими особами.

Для участі у Конкурсі учасник Конкурсу має подати до Експертної установи комплект конкурсних матеріалів:

 • лист-клопотання, у якому, зокрема, надається згода передати на безоплатній основі МОН та Конкурсній установі (у разі укладання договорів на видання підручників за рахунок коштів державного бюджету) право на розміщення електронних версій підручників (з іноземних мов та української мови для класів (груп) з навчанням мовами національних меншин у комплекті з аудіосупроводом у форматі mp3) у форматі pdf на офіційному вебсайті МОН, вебсайтах Експертної установи та Конкурсної установи, НОЕП для безоплатного доступу користувачам мережі Інтернет строком на п'ять років;
 • примірник проєкту підручника на паперовому носії з переліку предметів вивчення (навчальних предметів) та назв підручників, з яких оголошується Конкурс;
 • електронну версію проєкту підручника, поданого на паперовому носії;
 • електронну версію орієнтовної навчальної програми (для підручників для 1 - 4 класів), відповідно до якої підготовлено проєкт підручника;
 • аудіосупровід (для підручників з іноземних мов та української мови для класів (груп) з навчанням мовами національних меншин);
 • текст аудіосупроводу (для підручників з іноземних мов та української мови для класів (груп) з навчанням мовами національних меншин) на паперовому носії;
 • примірник проєкту першої сторінки обкладинки підручника (у кольоровому вигляді);
 • електронну версію проєкту першої сторінки обкладинки підручника, поданого на паперових носіях;
 • відомості про автора (авторів) (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності)). У разі подання комплекту конкурсних матеріалів автором (співавторами) подається письмова заява, в якій учасник Конкурсу гарантує, що виключне майнове право на використання твору не передано іншим особам;
 • відомості про фізичну особу (у разі подання комплекту конкурсних матеріалів фізичною особою) (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, електронна адреса, місце роботи, посада, науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), номери контактних телефонів), яка має виключне майнове право на використання твору, а також копію документа, що підтверджує наявність зазначених прав (крім авторів (співавторів));
 • відомості про юридичну особу (у разі подання комплекту конкурсних матеріалів юридичною особою) (повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні телефони, електронна адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника), а також копію договору про передання виключного майнового права на використання твору;
 • договір про надання послуг з проведення експертизи підручника у двох примірниках, підписаних учасником Конкурсу або уповноваженою ним особою.

Участь МОН у конкурсі відбору підручників

Конкурс оголошується наказом МОН, що оприлюднюється на офіційному вебсайті МОН, вебсайтах Експертної та Конкурсної установ.

Оголошення має містити інформацію про мету Конкурсу, строки його проведення, перелік предметів вивчення (навчальних предметів) та назв підручників, з яких оголошується Конкурс (із зазначенням відповідної іноземної мови, мови корінних народів або національних меншин), строки подання комплектів конкурсних матеріалів та апеляцій, номери контактних телефонів, факсів, телефонної "гарячої лінії", електронні адреси Експертної установи та Конкурсної установи.

МОН забезпечить організаціний супровід усіх конкурсних етапів.

Інформація щодо проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті МОН, вебсайтах Експертної установи та Конкурсної установи протягом двох робочих днів з дня видання МОН наказу про проведення Конкурсу.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді