Як оптимізувати рухову діяльність дітей

Автор

ГАРАЩЕНКО Лариса

старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Автор

САВІНОВА Наталія

шеф-редактор Експертус Освіта
Потреба в руховій активності природна для кожної дитини. Активні рухи викликають у дітей позитивні емоції та підсилюють усі фізіологічні процеси. Що допоможе вихователю та інструктору з фізкультури забезпечити оптимальну рухову активність дошкільників?

Активні рухи вносять динамізм у життя дітей, дають змогу педагогу забезпечувати оптимальний руховий режим, оперативно регулювати інтелектуальне, фізичне та емоційне навантаження.

Швидко реагувати на зміну інтересів та потреб дітей та організовувати їх під час рухової діяьності дають змогу вправи на шикування та перешикування.

Дитактичні ігри з дітьми

Чому важливо навчати дітей вправ на шикування та перешикування

Вправи на шикування та перешикування використовують з метою організованого, швидкого та доцільного розташування дітей для виконання фізичних вправ у різних формах організації рухової діяльності, зокрема під час:

Крім того, ці вправи сприяють підвищенню моторної щільності всіх форм рухової діяльності. Під час проведення фізкультурних занять та інших фізкультурно-оздоровчих заходів на повітрі вкрай важливо, щоб діти вміли швидко шикуватися й перешиковуватися для виконання основних рухів, загальнорозвивальних вправ, рухливих ігор та ігор і вправ з елементами спорту.

Вправи на шикування та перешикування використовують не лише як прийом організації дітей під час занять фізичними вправами, а і як специфічні рухові дії, що формують і розвивають життєво важливі системи та функції організму. Ці вправи удосконалюють рухові уміння й навички та забезпечують організовану й безпечну поведінку дітей. Вони сприяють формуванню правильної постави, орієнтуванню у просторі, розвитку окоміру, уміння узгоджено рухатися в колективі ровесників — виконувати різноманітні рухові завдання в загальному для всіх темпі та взаємодії. А ще, вправи на шикування та перешикування підвищують емоційний стан дітей та сприяють вихованню чіткості й краси рухів.

Яких вправ навчати

Проте все не так просто. Навички орієнтування у просторі формуються поступово. Які ж вправи на шикування та перешикування доступні дітям різного дошкільного віку?

Вправи на шикування та перешикування для дітей дошкільного віку

Вид

Дії дітей

Методичні вказівки

МОЛОДША ГРУПА

Шикування в коло

Обходять намічене коло й повертаються обличчям до середини — до орієнтира. На наступному етапі навчання стають навколо орієнтира, беруться за руки й розмикаються — «роздувають» кульку

Застосовуйте довгу мотузку або кресліть на підлозі коло, в центрі якого ставте орієнтир — прапорець, іграшка, кегля тощо. Як варіант під час ходьби один за одним запропонуйте повернутися до центру, взятися за руки і з’єднатися першій і останній дитині

Шикування в шеренгу

Стають на мотузку чи лінію у будь-якому порядку незалежно від зросту. На наступному етапі навчання намагаються рівняти носочки по наміченій лінії

Розкладайте на підлозі мотузку або кресліть лінію

Шикування в колону одне за одним

Беруться за мотузку одне за одним. На наступному етапі навчання шикуються в будь-якому порядку одне за одним

Допомагайте кожній дитині стати в колону. Для закріплення навички побудови в колону по одному проведіть гру «Поїзд»

СЕРЕДНЯ ГРУПА

Шикування в колону та шеренгу за зростом

Шикуються за зростом. При шикуванні у шеренгу привчаються ставити носки на одну лінію

Допомагайте кожній дитині зайняти своє місце. Заохочуйте дітей запам’ятовувати своїх «сусідів» у колоні, шерензі. Навчайте рівнятися в шерензі по носочках

Перешикування з колони по одному в колону по двоє та навпаки

Самостійно шикуються в колону по одному й за командою перешиковуються в колону по двоє — у пари. І навпаки — з колони по двоє перешиковуються в одну колону. Виконують вправу як на місці, так і під час ходьби

Вказівки для шикування та перешикування подавайте у вигляді розпорядження, а не команди: «Пошикуйтеся в колону по одному», «Перешикуйтеся парами»

Перешикування з однієї колони в декілька із заведенням ланок

Рухаються в обхід залу/майданчика в колоні по одному. За сигналом вихователя «Шикуємось у ланки!» ведучі заводять свої ланки на визначені місця

Розподіліть дітей на рівні за кількістю ланки й визначте ведучих. На початку навчання для ведучих використайте орієнтири — кубики різного кольору, а в руки їм дайте прапоці відповідних кольорів. Дайте пряме розпорядження ведучим: «Богдан, заводь свою ланку до синього кубика! Маринка — до зеленого! Сашко — до червоного!»

СТАРША ГРУПА

Перешикування із колони по одному в пари або ланки

Перешиковуються із колони по одному в пари або ланки, як на місці, так і в русі

Вказівки для шикування та перешикування подавайте у вигляді команди: «В колону по одному, шикуйсь!», «В обхід по залу, руш!»

Перешикування з колони по одному в колону по три/чотири

Перешиковуються з колони по одному в колону по три/чотири в русі з поворотом наліво (направо) за командою — «Наліво (направо) по три/чотири, руш!»

Виконавчу команду «Руш!» подавайте під крок лівою ногою

Перешикування у коло із колони по два

У колонах повертаються обличчям одне до одного, беруться за руки в шеренгах. Перші та останні діти беруться за руки і утворюють коло.

Перешикуйте дітей із колони по одному в пари, а відтк —в коло. Для цього послідовно подавайте команди: «У колону, шикуйсь!», «На 1-й, 2-й розрахуйсь!», «Парами, шикуйсь!», «Перша колона, право-руч! Раз, два!», «Друга колона, ліво-руч! Раз, два!», «Взятися за руки в шеренгах!», «Перші і останні — за руки!», «У коло, шикуйсь!», «Відійдіть назад — розтягніть коло»

Повороти на місці праворуч та ліворуч

Виконують повороти на місці. Поворот направо виконують на п’яті правої ноги і носку лівої, а наліво — навпаки

Спочатку покажіть дітям, як треба виконувати поворот окремо та повправляйте їх у ньому. А відтак пропонуйте їм виконати разом поворот праворуч та ліворуч за командою: «Напра-во!», «Налі-во!»

Поворот кругом

Виконують поворот кругом на п’яті лівої ноги і носку правої в бік лівого плеча на 180°

Поясніть дітям, що поворот кругом виконують на п’яті лівої ноги і носку правої в бік лівого плеча на 180°. Покажіть і запропонуйте повправлятися у виконанні. Відтак пропонуйте їм виконати разом поворот кругом за командою: «Кру-гом!»

Які особливості методики навчання

Вправам на шикування та перешикування навчайте дітей поетапно. На першому етапі під час ознайомлення з вправою створіть попереднє уявлення про стройову вправу, сформувати вміння виконувати рух у загальних рисах. Поєднайте метод наочної демонстрації зі словесним методом. Назвіть вправу, покажіть її, поясніть призначення й техніку її виконання.

Заняття з фізкультури в ЗДО

При цілісному методі вправу виконують відразу після її назви, показу і пояснення техніки рухів. Цей метод можна застосовувати до простих вправ.
За допомогою розчленованого методу вивчають технічно складні вправи. Їх попередньо ділять на самостійні складові частини й виконують під рахунок роздільним способом, подаючи попередні та виконавчі команди.

На початку етапу розучування пред’являйте дитині мінімальні вимоги. Вправляйте в цілісному виконанні руху. Частота повторень нового руху для дитини старшого дошкільного віку має бути не менше 8—12 разів. Згодом зменшіть її до 5—6 разів. Відтак розучіть вправу поглиблено — сформуйте уміння виконувати її відповідно до технічних вимог. Для цього застосуйте метод розчленованого виконання вправи — увагу дітей вибірково зосереджуйте на окремих деталях техніки цілісної рухової дії.

Насамкінець спрямуйте зусилля на формування навички виконання вправи. Шляхом багаторазових повторень сформуйте відповідну навичку та здатність застосовувати її в різних життєвих умовах: на фізкультурних заняттях, під час ігор та розваг. На цьому етапі використовуйте ігровий та змагальний методи.

Що слід знати про команди

Аби вправи на шикування та перешикування діти виконували швидко й невимушено, ознайомте їх із командами. Вони поділяються на попередні та виконавчі частини, наприклад «Право-руч!», «Ліво-руч!». Є команди, які містять лише виконавчу частину: «Струнко!», «Рівняйсь!», «Розійдись!».

Попередні команди зосереджують увагу дитини на русі, готують до нього, а виконавча — спонукає чітко завершити рух.

Команди для дітей старшого дошкільного віку

Скачати

Формулювання

Дії дітей

Призначення

Методичні вказівки

Шикуйсь!

Займають своє місце у строю

Організовано розпочати і закінчити заняття, гру

Домагайтеся чіткого виконання команди

Рівняйсь!

Повертають голову направо й дивляться на груди четвертої дитини, якщо вважати себе першою. Дитина, яка перебуває на правому фланзі, приймає в цей час стійку «струнко»

Вирівняти стрій — шеренгу

Подавайте команду лише після того, як всі діти зайняли своє місце в шерензі

Струнко!

Приймають положення основної стійки

Концентрувати увагу, прийняти положення основної стійки

Домагайтеся чіткого виконання команди

Вільно!

Переносять вагу тіла на одну ногу, а іншу трохи згинають у коліні

Запобігати перенапруженню

Не дозволяйте дітям повертатися, сходити з місця, рухати руками тощо

Кроком, руш!

За командою «Кроком!» (попередня)

Почати рух

Навчайте за попередньою командою готуватися до виконання дії, а за виконавчою — виконувати її

Група, стій!

Роблять крок правою ногою і приставляють до неї ліву. Стоять на місці

Зупинити рух

Команду «Стій!» подавайте під крок лівою ногою

На місці, руш! На місці!

За командою «На місці» (попередня) переносять вагу тіла на праву ногу, а за командою «Руш!» (виконавча) — починають крокувати на місці з лівої ноги

Врівноважити навантаження, збільшити моторну щільність

Команду «На місці, руш!» подавайте для початку руху, а якщо дітей слід зупинити в русі подавайте команду «На місці!»

Розійдись!

Розходяться по залу чи майданчику

Відпочити

Насамкінець наголосимо, що вправи на шикування та перешикування — це багатоплановий засіб, що сприяє:

  • вихованню уважності, організованості, довільності дій дітей;
  • формуванню правильної постави, красивої ходи, навичок колективної взаємодії;
  • розвитку просторового мислення та орієнтації у просторі;
  • удосконаленню чуття ритму і темпу рухів, здатності співставляти їх за часом та у просторі.

Тож широко застосовуйте ці вправи на заняттях з фізкультури, під час рухливих ігор, розваг, фізкультурних свят тощо. Вони допоможуть впорядкувати рух та гру, які створюють атмосферу радості й тому сприяють найбільш ефективному комплексному розв’язанню оздоровчих та освітніх завдань, зокрема в літній період. А головне — вправи на шикування та перешикування дисциплінують дітей, сприяють їх свідомому ставленню до виконання завдань педагога.зміст

Сертифікація в системі базової освіти