Результати перевірок закладів освіти у 2018 році

Державна служба якості освіти відзвітувала про результати перевірок закладів освіти у минулому році. Дисциплінарну відповідальність понесли 12 посадових осіб закладів освіти, з них трьох звільнено. Які основні порушення виявлено в закладах освіти

Державна служба якості освіти здійснила заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту.

ДСЯО працювала у 2018 році в умовах мораторію на проведення планових заходів нагляду (контролю).

Згідно з Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1728-VІІІ (зі змінами, внесеними Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік») перевірки підприємств, установ та організацій органами державного нагляду (контролю) до 31 грудня 2018 року здійснювалися виключно за погодженням Державної регуляторної служби України.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Позапланові перевірки закладів освіти

ДСЯО здійснила 35 позапланових заходів державного нагляду (контролю):

 • 20 закладів вищої освіти, зокрема:
  • 4 – щодо перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
  • 4 — за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
 • 13 — за зверненням фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав
 • 14 — у сферах дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, з них:
  • 12 закладів загальної середньої освіти
  • 1 — професійно-технічної освіти
  • 1— позашкільної освіти.

15 регіонів

Перевірки закладів освіти ДСЯО здійснила у 15 регіонах України, а саме в Києві та областях:

 • Вінницька
 • Дніпропетровська
 • Житомирська
 • Закарпатська
 • Запорізька
 • Кіровоградська
 • Київська
 • Львівська
 • Сумська
 • Рівненська
 • Одеська
 • Полтавська
 • Харківська
 • Чернігівська

⇒ Які повноваження засновників комунальних закладів освіти

Які порушення показали перевірки закладів освіти

Під час заходів державного нагляду (контролю) виявлено факти недотримання вимог законодавства в галузі освіти.

Порушення у загальній середній освіті

У закладах загальної середньої освіти порушення вимог законодавства пов’язані з:

Крім того, у закладах загальної середньої освіти встановлено факти порушень вимог законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв.

⇒ Ліцензування закладів загальної середньої освіти: поспішайте повільно

Порушення у позашкільній освіті

У діяльності закладів позашкільної освіти виявлено порушення, пов’язані з:

 • організацією освітнього процесу та управлінською діяльністю
 • дотриманням прав вихованців на здобуття позашкільної освіти — унаслідок реорганізації та ліквідації закладів позашкільної освіти
 • відсутністю в окремих закладах позашкільної освіти необхідних умов для організації освітнього процесу
 • кадровим забезпеченням закладів позашкільної освіти.

Порушення у професійно-технічній освіті

У діяльності закладів професійно-технічної освіти виокремлено порушення:

 • при доборі та розстановці педагогічних працівників
 • організації освітнього процесу (навчально-виробничої діяльності та навчально-виховного процесу)
 • встановлення педагогічного навантаження
 • управлінської діяльності (неналежно забезпечено прозорість та інформаційну відкритість, ведення ділової документації, організації роботи педагогічної ради, дотримання правил внутрішнього розпорядку)
 • використання матеріально-технічної бази та ресурсів.

Порушення у вищій освіті

В усіх закладах вищої освіти виявлено різної міри порушення в:

 • організації:
  • освітнього процесу
  • навчально-виховної роботи
 • матеріально-технічному забезпеченні
 • використанні педагогічного потенціалу
 • управлінській діяльності.

У ході перевірок здебільшого підтверджено значні порушення та недоліки в діяльності закладів вищої освіти, конфронтація з якими призводила, на думку заявників, до упередженого ставлення до них з боку керівництва закладів освіти.

Всього у ході перевірок 2018 року встановлено 860 порушень чинного законодавства за 17 критеріями оцінки діяльності закладів вищої освіти.

Найбільша кількість порушень виявлена за шістьома ключовими критеріями оцінювання діяльності ЗВО:

критерій

кількість порушень

відсоток до загальної кількості порушень

 1. стан управлінської діяльності

100 порушень

11,6%

 1. зміст підготовки фахівців (плани і програми)

123 порушення

14,3%

 1. формування контингенту студентів

98 порушень

11,4%

 1. прийняття, переведення та звільнення з посад працівників

133 порушення

15,5%

 1. навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу

123 порушення

14,3%

 1. організація освітнього процесу

51 порушення

5,9%

Підсумки перевірок закладів освіти

За результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) у ДСЯО поінформувала МОН задля:

 • прийняття зважених управлінських рішень стосовно діяльності закладів вищої освіти
 • внесення необхідних змін і доповнень у нормативно-правову базу.

За результатами проведених перевірок закладів загальної середньої, позашкільної і професійно-технічної освіти служба ініціювала питання щодо:

 • усунення порушень вимог законодавства у діяльності закладів освіти
 • захисту прав і законних інтересів учасників освітнього процесу.

Акти про результати перевірок закладів освіти надані відповідним органам управління освітою задля вжиття заходів реагування.

Інформацію про результати перевірок доведено до відома:

 • керівництва МОН — 6 листів
 • голів обласних державних адміністрацій — 6 листів
 • голів міських рад і райдержадміністрацій — 4 листи
 • місцевих органів управління освітою 6 листів.

Крім того, ініційовано питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, з вини яких допущені порушення законодавства по освіту. Загалом до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 посадових осіб закладів освіти, зокрема звільнено із займаних посад:

 • керівника закладу освіти
 • педагогічного працівника
 • медичну сестру.зміст

Сертифікація в системі базової освіти