Ліцензування закладів загальної середньої освіти: поспішайте повільно

Ще до набрання чинності новим Законом про освіту виникало чимало запитань з приводу процедури ліцензування — як вона має відбуватися і які правові наслідки. А тепер їх — іще більше

Підставою провадження освітньої діяльності є ліцензія.

Для закладів дошкільної та загальної середньої освіти ліцензії видають (ч. 2 ст. 43 Закону про освіту):

  • облдержадміністрації
  • Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  • Рада міністрів АР Крим.

Заклади загальної середньої освіти, які діяли на день набрання чинності новим Законом про освіту (28.09.2017), отримують ліцензію без проходження процедури ліцензування на ті рівні освіти, на яких вони провадять відповідну освітню діяльність.

Натомість ЗЗСО усіх форм власності, створені після 28.09.2017, підпадають під ліцензування на загальних засадах.

Та в обох випадках варто «поспішати повільно».

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Питання ліцензування закладів освіти

Ліцензування освітньої діяльності закладів освіти:

До 2016 року діяльність державних і комунальних закладів у сфері загальної середньої та дошкільної освіти не підпадала під ліцензування. Та з набранням чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ця межа поступово зникала, а повністю «стерлася» після того, як були:

  • затверджені Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності
  • внесені зміни у спеціальні закони «Про загальну середню освіту» і «Про дошкільну освіту».

Тепер варто звертати увагу на те, що заклади, які почали свою діяльність і провадили освітній процес до того, як набрав чинності Закон про освіту, отримують відповідну ліцензію без процедури ліцензування.

Фактично це означає, що всі школи, ліцеї, гімназії, які проходили державну атестацію, мають затверджені статути, іншу необхідну документацію, отримають відповідний розпорядчий акт органу ліцензування. Закон такими органами визначає обласні, Київську міську державні адміністрації тощо.

⇒ Періодичність перевірок закладів освіти: нові критерії

Ліцензування та статут закладу освіти

Закон про освіту визначив 5-річний строк на проведення установчих документів (статутів) у відповідність до умов законодавства. Тож обидва процеси — отримання ліцензії та зміни статутів — доцільно узгодити між собою.

У ліцензії, яка, до речі, вже не паперова, вказано відомості про те, що ЗЗСО має право здійснювати освітню діяльність на певному рівні — на рівні початкової, базової середньої чи профільної освіти — це три окремих види діяльності і про кожен з них у розпорядчому акті має йти мова. Отримавши такий розпорядчий акт, ЗЗСО здійснює надалі відповідну освітню діяльність без процедури ліцензування.

Якщо ж установчий документ (статут ЗЗСО) передчасно викласти у новій редакції — у зв’язку зі зміною типу закладу, з процесами реорганізації чи ліквідації, — то виникне певна правова колізія, через яку заклад втратить право отримати ліцензію без процедури ліцензування.

Як бачимо, такі прагматичні, практичні речі варто мати на увазі перед тим, як приступати до процедури ліцензування. Це передовсім стосується роботи органів управління освітою з підготовки розпорядчих актів — опираючись на узгоджене вивірене рішення з огляду на мережу закладів освіти, які є на відповідній території.

Ключові поняття

  • Ліцензований обсяг у сфері повної загальної середньої освіти — визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад загальної середньої освіти або структурний підрозділ закладу освіти може одночасно забезпечити здобуття освіти на певному рівні повної загальної середньої освіти
  • Освітня діяльність у сфері повної загальної середньої освіти — діяльність закладів загальної середньої освіти незалежно від типу і форми власності або структурного підрозділу іншого закладу освіти, спрямована на організацію забезпечення та реалізацію освітнього процесу за рівнями повної загальної середньої освіти (початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти)зміст

Сертифікація в системі базової освіти