Порядок проведення державної підсумкової атестації

Проведення державної підсумкової атестації для учнів у 2021 році скасовано. Яка мета проведення державної підсумкової атестації за новим порядком? Хто входить до державних атестаційних комісій? Де фіксують результати атестації? Хто контролює організацію й проведення ДПА?

Порядок проведення ДПАскачайте з активним змістом

Зміни у Законі про повну загальну середню освіту

Порядок проведення Державної підсумкової атестації, затв. наказом МОН від 07.12.2018 № 1369, визначив механізм і форми проведення державної підсумкової атестації осіб, які:

 • здобувають загальну середню освіту у закладах загальної середньої освіти I–III ступенів та інших закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні освіти
 • які здобувають загальну середню освіту за сімейною (домашньою) формою.

Що таке ДПА і її мета

Атестацію проходять учні, які завершують здобуття освіти:

 • початкової — 4-й клас
 • базової середньої — 9-й клас
 • повної загальної середньої — 11(12)-ті класи
 • професійної, професійно-технічної освіти
 • освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Крім осіб, які раніше здобули повну загальну середню освіту

Результати атестації оцінюють відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання, які затверджує МОН.

Державна підсумкова атестація здобувачів освіти — це форма контролю відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Особливості ДПА у початковій школі:

 • призначена лише для моніторингу якості освітньої діяльності закладу та якості освіти загалом
 • завдання для атестації учнів початкових класів складають учителі закладу
 • результати не враховують під час виставлення річних оцінок з навчальних предметів.

Проведення ДПА

МОН України щороку визначає в наказі:

 • перелік навчальних предметів, з яких відбувається атестація
 • форму проведення атестації.

Згідно з оновленими 2018 року положеннями ДПА обов’язковими стають предмети:

 • українська мова — для здобувачів всіх рівнів загальної середньої освіти
 • математика — для учнів початкової та базової середньої освіти.

З 2021 року ДПА у формі ЗНО з математики буде обов’язковою для здобувачів повної загальної середньої освіти.

Особливості проведення ДПА в закладі освіти

 • відбувається у письмовій формі
 • директор затверджує:
  • строки
  • завдання.

Результати ДПА

Оцінки за наслідками атестації в закладі освіти фіксують у трьох документах:

Документи про здобуття базової та повної загальної середньої освіти видають за результатами атестації.

Документи про повну загальну середню освіту здобувачів ОКР «Молодший спеціаліст» замовляє та одержує заклад освіти після проходження атестації. Їх зберігають в особових справах студентів до завершення навчання.

⇒ Виставлення оцінок за семетр

ДПА у формі ЗНО

Державна підсумкова атестація у формі ЗНО відбувається за Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затв. постановою КМУ від 25.08.2004 № 1095 (у редакції від 08.07.2015 № 533).

⚓ Звільнення від ДПА в закладі освіти

Державна атестаційна комісія

Мінімум за місяць до початку ДПА директор закладу освіти видає наказ, яким створює державну атестаційну комісію та затверджує її персональний склад.

До складу комісії включають:

4-ті класи

9-ті класи

11(12)-х класів

 • голова

♦ директор закладу
або ♦ заступник директора

 • члени

◊ учитель,
який викладає у класі

◊ учитель-«предметник» класу

◊ учитель (викладач) навчальних предметів
відповідної освітньої галузі
або предметної (циклової) комісії (у разі створення)

Зауважте!

Комісію очолювати не може керівник закладу чи його заступник, який викладає в цьому класі навчальний предмет, з якого проводиться атестація

За потреби можна створити кілька комісій для проведення атестації з одного навчального предмета

Розклад роботи комісії оприлюднюють на інформаційному стенді і веб-сайті закладу освіти

Втручання в процес проведення атестації та визначення її результатів осіб, які не є членами комісії, заборонене

Контроль організації та проведення ДПА

Директор закладу освіти контролює дотримання вимог до організації та проведення ДПА в закладі.

Голова та члени комісії забезпечують:

 • дотримання порядку проведення атестації
 • об'єктивність оцінювання.

Результати атестації заносять до протоколу, який підписують:

 • голова
 • члени комісії.

Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігають відповідно до законодавства.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді