Звільнення від проходження ДПА в закладі освіти

Кого з учнів можуть звільнити від атестації в закладі освіти? Як правильно подати апеляційну скаргу і чи можна оскаржити рішення апеляційної комісії?
Зміст статті:
Підстави та умови для звільнення від атестації Подання та розгляд апеляцій, апеляційні комісії

У чинному Порядку проведення державної підсумкової атестації (затверджений наказом МОН від 07.12.2018 № 1369) зазначені категорії здобувачів освіти, яких звільняють не лише від проходження зовнішнього незалежного оцінювання, а й від атестації в закладі освіти.

Підстави та умови для звільнення від атестації

Так, від атестації в закладі освіти можуть звільнити:

 • здобувачів освіти, які за станом здоров'я не можуть її складати
 • осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку
 • здобувачів освіти, які перебувають у соціальних відпустках
 • учнів та студентів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних
 • здобувачів освіти, які проживають у зоні стихійного лиха або іншого надзвичайного стану
 • учасників тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних
 • учасників міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства України, та переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
 • переможців III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

Учні та студенти, яким у документі про освіту ставлять запис «звільнений(а)»

Шести категоріям осіб, звільненим від атестації в закладі освіти відповідно до Порядку проведення ДПА (пункт 2-6 IV розділу) у документі про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Категорія здобувачів освіти

Підстави для звільнення від атестації

особи, які за станом здоров'я не можуть проходити атестацію в закладі освіти

⇒ інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2013 N 72/78

особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку, а саме:

 • глухі
 • зі зниженим слухом
 • сліпі
 • зі зниженим зором
 • з порушеннями опорно-рухового апарату
 • з тяжкими порушеннями мовлення
 • із затримкою психічного розвитку
 • з порушеннями інтелектуального розвитку
 • з розладами спектру аутизму
⇒ заява батьків (одного з батьків) або інших законних представників

здобувачі освіти, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статті 17 ЗУ «Про відпустки»

⇒ особиста заява та медичний висновок, виданий закладом охорони здоров'я

здобувачі освіти, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статті 18 ЗУ «Про відпустки»

⇒ особиста заява та копія свідоцтва про народження дитини

здобувачі освіти, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства і відбуваються під час проведення атестації

⇒ наявність документів, що підтверджують такі обставини (за винятком навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО)

здобувачі освіти, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природного та техногенного походження

⇒ рішення МОН України або місцевих органів управління освітою

12 балів без атестації

Учасники тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства і відбуваються під час проведення атестації, звільняють від атестації (за винятком навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО).

МОН щодо ДПА-2020

У відповідний документ про освіту ставлять:

 • оцінку за атестацію 12 балів — з навчального предмета, з якого учні брали участь у тренувальних зборах (за винятком навчальних предметів, атестацію з яких проводять у формі ЗНО);
 • запис «звільнений(а)» — з інших навчальних предметів, від атестації з яких здобувача освіти звільнили.

Також звільняють від атестації:

 • учасників міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства;
 • переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (крім навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО), з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах.

Звільнення від атестації здійснюють відповідно до наказу керівника закладу освіти.

Подання та розгляд апеляцій, апеляційні комісії

Для оскарження процедури проведення та результатів атестації в закладі освіти здобувач освіти (у разі досягнення повноліття), один із батьків або інших законних представників може подати апеляційну скаргу до апеляційної комісії протягом трьох робочих днів після визначення результатів атестації в закладі освіти.

Апеляційні комісії для розгляду апеляційних скарг щодо атестації в закладах загальної середньої освіти з кожного навчального предмета створюють відповідні місцеві органи управління у сфері освіти.

Чисельність і склад таких апеляційних комісій затверджують наказом керівника відповідного органу управління у сфері освіти.

Розгляд апеляційних заяв здійснюють апеляційні комісії у триденний строк із дати їх надходження.

Розглянувши апеляційну заяву, апеляційна комісія може:

 • відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав для зміни оцінки у зв'язку з порушенням процедури проведення атестації та оцінювання;
 • задовольнити апеляційну заяву.

Зміни в ДПА 2020 року

Якщо апеляційну заяву задовольнять, апеляційна комісія приймає рішення щодо зміни оцінки за атестацію.

Повторну атестацію апеляційна комісія не проводить.

Результати розгляду апеляційної заяви оформлюють протоколом засідання апеляційної комісії, який підписують всі члени комісії та на підставі якого видається наказ місцевого органу управління у сфері освіти.

Оскарження рішення апеляційної комісії

Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене до суду.

Результати атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути оскаржені у спосіб, визначений Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 533).зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді