Дотримуємося прав педагогічного працівника під час атестації

Права педагогічного працівника під час атестаційного процесу визначені в різних пунктах Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Ми їх зібрали і структурували

Атестацію педагогічних працівників проводять, керуючись такими основними принципами, як:

Обов’язки

Раз на п’ять років педагогічний працівник зобов’язаний проходити:

 • підвищення кваліфікації
 • чергову атестацію

Педагогічні працівники, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу, не підпадають під вимогу щодо підвищення кваліфікації.

Розглянемо, які права надано педагогічному працівникові щодо тих чи тих складових атестаційного процесу.

Підвищення кваліфікації

Вільно обирає:

 • форми навчання
 • навчальні програми
 • навчальні заклади.

Атестується без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період:

 • йому присуджено науковий ступінь або присвоєне вчене звання
 • підвищив свій освітньо-кваліфікаційний рівень.

Чергова атестація

Атестується не раніше ніж через два роки роботи — якщо на педагогічну посаду прийнятий після закінчення вишу.

Переносить на один рік термін чергової атестації у зв’язку з поважними причинами, зокрема:

 • тривала тимчасова непрацездатність
 • перехід на роботу до іншого навчального закладу у рік проведення чергової атестації.

Відстрочує до закінчення навчання, якщо поєднує роботу зі здобуттям вищої педагогічної освіти.

Позачергова атестація

Підвищує кваліфікаційну категорію (тарифний розряд) через два роки після присвоєння попередньої.

Зверніть увагу! Задля набуття більшості перелічених прав педагогічний працівник має подавати відповідні заяви до атестаційної комісії до 10 жовтня.

У зв’язку з атестаційним періодом педагогічний працівник ознайомлюється під підпис із такими документами, як:

 • графік проведення атестації — після його затвердження
 • характеристика професійної діяльності — не пізніше ніж за 10 днів до проведення атестації
 • рішення атестаційної комісії — одразу після її засідання

Окремі права у зв’язку з власне атестацією

Атестується без дотримання послідовності і строку присвоєння (у порядку позачергової атестації) кваліфікаційних категорій, якщо в міжатестаційний період:

 • підготував переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, які викладає; ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук
 • отримав перемогу (або звання лауреата) у конкурсах фахової майстерності, що проводять центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад
 • отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, якщо діяльність за профілем збігається із цим науковим ступенем, ученим (почесним) званням.

За педагогічним працівником зберігаються присвоєні за результатами попередньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання у разі:

Надає усні та письмові пояснення, додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності під час засідання атестаційної комісії.

Подає протягом 10 днів з дня вручення атестаційного листа апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.

Присутній під час розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії.

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді