Присвоєння педагогічних звань працівникам навчальних закладів

За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюють педагогічні звання. Розглянемо, атестаційні комісії яких рівнів мають право присвоювати педагогічні звання, кому та за яких умов

Метою запровадження педагогічних звань є:

 • визнання органами управління освітою, педагогічними колективами та громадськістю значних професійних заслуг працівників освіти, їхнього внеску в запровадження інноваційних методів виховання і навчання
 • заохочення особистої діяльності працівників, спрямованої на розвиток вітчизняної освіти, моральне стимулювання досвідчених та ініціативних педагогів.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 (далі — Перелік).

Переліком передбачено, зокрема, такі педагогічні звання:

 • учитель-методист
 • вихователь-методист
 • педагог-організатор — методист
 • практичний психолог — методист
 • керівник гуртка — методист
 • старший учитель
 • старший вихователь
 • майстер виробничого навчання I категорії
 • майстер виробничого навчання II категорії.

Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2010 № 930 (далі — Типове положення), також визначено перелік педагогічних звань і посад працівників, яким можуть бути присвоєні педагогічні звання.

Однією з особливостей присвоєння педагогічних звань є те, що їх присвоюють педагогічним працівникам лише за особисті досягнення та заслуги. При цьому обов’язковою вимогою є заборона будь-якої дискримінації та необ’єктивного ставлення до осіб, які атестуються на присвоєння педагогічних звань.

Атестаційні комісії, які присвоюють педагогічні звання

Присвоєння педагогічних звань здійснюють такі атестаційні комісії:

 • атестаційні комісії ІІ рівня, створені у відділах освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій
 • атестаційні комісії ІІІ рівня, створені в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментах (управліннях) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Згідно з пунктом 3.1 Типового положення щороку до 10 жовтня до атестаційних комісій І рівня керівники або педагогічні ради навчальних закладів подають подання про присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань. Атестаційні комісії І рівня розглядають такі подання та подають клопотання до атестаційних комісій ІІ рівня про присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань чи про їхню відповідність раніше присвоєним педагогічним званням.

Подання складають окремо на кожного педагогічного працівника.

У разі надходження клопотань від атестаційних комісій І рівня атестаційні комісії ІІ (ІІІ) рівня мають:

 • розглянути клопотання атестаційних комісій І рівня про присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань (відповідність раніше присвоєним педагогічним званням)
 • прийняти рішення про присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань (відповідність раніше присвоєним педагогічним званням)
 • внести відповідні записи до атестаційних листів.

Умови присвоєння педагогічних звань

Критеріями для присвоєння педагогічних звань є відповідність працівників вимогам, встановленим пунктами 5.2-5.6 Типового положення:

педагогічні звання

вимоги до педагогічного працівника

 • «учитель-методист»
 • «вихователь-методист»
 • «практичний психолог — методист»
 • «керівник гуртка — методист»

 • має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання «керівник гуртка — методист» — найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту)
 • здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність
 • має власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти

 • має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії»
 • досяг високого професіоналізму в роботі
 • систематично використовує перспективний педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні
 • надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам

Якщо стаж педагогічної діяльності педагогічних працівників з базовою або неповною вищою педагогічною освітою, які мають найвищий тарифний розряд, становить не менш як вісім років, то їм можна присвоювати педагогічні звання «вихователь-методист» (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), «старший учитель», «старший вихователь».зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді