Оплата праці та умови збереження кваліфікаційної категорії у разі переходу з однієї педагогічної посади на іншу

Працівник обіймає посаду музичного керівника дошкільного навчального закладу. За результатами атестації йому присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», що відповідає 10-му тарифному розряду. За яким тарифним розрядом слід здійснювати оплату праці цього працівника, якщо він перейде працювати на посаду вчителя музики загальноосвітнього навчального закладу?

Питання оплати праці педагогічних працівників регламентовано Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), та наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

Вихідні та робочі 2020

Пунктом 4 Інструкції № 102 визначено, що посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

Тобто право встановлювати посадовий оклад працівнику під час його прийому на роботу, переведення з однієї посади на іншу, а також довантаження годинами на іншій посаді належать до компетенції керівника навчального закладу (керівника органу управління освітою). При цьому головним критерієм визначення посадового окладу такого працівника є рівень його освіти, кваліфікація, практичний досвід роботи.

Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

Ця норму можна застосовувати у разі переходу працівника з однієї педагогічної посади на іншу за наявності у нього освіти, яка дає право працювати на цій посаді, та за умови встановлення еквівалентних тарифних розрядів.

З огляду на те що музичний керівник дошкільного навчального закладу мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», що відповідає 10-му тарифному розряду, у разі переходу на посаду вчителя музики загальноосвітнього навчального закладу оплату його праці слід здійснювати за тим самии тарифним розрядом із наступною атестацією на цій посаді.

Пунктом 4.7 Типового положення передбачено, що присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно. Однак немає норми, яка визначає послідовність присвоєння кваліфікаційних категорій на кожній із посад, які займає педагогічний працівник.

Оскільки за попереднім місцем роботи музичному керівнику вже присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», під час атестації на посаді вчителя музики атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді та відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Зазначимо, що Типове положення не містить вимог до стажу роботи на посаді при присвоєнні кваліфікаційних категорій. Критерієм для присвоєння кваліфікаційних категорій є відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3–4.6 Типового положення. 

   

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді