Атестація педагогічного працівника, який переривав роботу на педагогічній посаді

У 1991 році педагогічний працівник з повною вищою освітою атестувався на посаді вчителя початкових класів, за рішенням атестаційної комісії йому присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». У 1996 році — на посаді учителя праці підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», а у 2000 році — на посаді вчителя фізики. У листопаді 2001 року педагогічний працівник звільнився з роботи, а у вересні 2010 року його прийнято на посаду вихователя групи продовженого дня та встановлено тарифний розряд, якому відповідає кваліфікаційна категорія «спеціаліст». У цьому навчальному закладі педагогічного працівника атестують на відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії». Чи має він право на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»?

Відповідно до пункту 3.22 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

Вихідні та робочі 2020

Дія цієї норми застосовується лише до працівників, яких прийнято на посади педагогічних працівників після набрання чинності Типовим положенням, тобто після 30 грудня 2010 року.

Визначити розмір оплати праці під час прийому педагогічного працівника на роботу має власник або уповноважений ним орган.

Однак з огляду на те що працівник має великий стаж педагогічної роботи і раніше йому вже присвоювали кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», атестаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння такому працівникові кваліфікаційної категорії, не дотримуючись послідовності у їх присвоєнні, застосовуючи норму, встановлену пунктом 3.22 Типового положення.

Головними критеріями для присвоєння кваліфікаційної категорії є відповідність педагогічного працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3-4.6 Типового положення.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді