Які накази видати директору школи у вересні

Після 1 вересня директор закладу загальної середньої освіти має видати на-гора чималу кількість наказів. Це непідйомна робота… якщо у вас немає орієнтовного переліку наказів на вересень

Як управляти репутацією закладу: ЧЕК-ЛІСТ

17 наказів директора школи на жовтень

Директор школи під час управлінської діяльності видає накази трьох груп — з питань:

 • основної діяльності
 • адміністративно-господарських
 • кадрових.

Які накази потрібно видати у вересні


Виокремимо у таблиці перелік наказів директора ЗЗСО на місяць вересень за групами:

 • з основної діяльності
 • з адміністративно-господарських питань.

Орієнтовний перелік наказів на вересень за групами

Орієнтовна назва наказу

Примітка

з основної діяльності

 1. Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу

щорічно

 1. Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів
 1. Про організацію методичної роботи в поточному навчальному році
 1. Про організацію позакласної роботи з фізичної культури у поточному навчальному році
 1. Про організацію профорієнтаційної роботи
 1. Про організацію роботи з обдарованими дітьми у поточному навчальному році
 1. Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів у поточному навчальному році
 1. Про організацію та проведення екскурсій у поточному навчальному році
 1. Про охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням
 1. Про проведення предметних тижнів
 1. Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури
 1. Про індивідуальну форму навчання учнів (кожного учня окремо)
 1. Про організацію роботи з молодими спеціалістами
 1. Про підвищення рівня правової культури учасників освітнього процесу

з адміністративно-господарських питань

 1. Про ведення ділової документації навчального закладу

щорічно

 1. Про відвідування учнями навчальних занять
 1. Про забезпечення підручниками учнів та використання навчально-методичної літератури у поточному навчальному році

щорічно,
можна поєднати з наказом «Про роботу шкільної бібліотеки у поточному навчальному році»

 1. Про комплектацію класів та закріплення вчителів за навчальними кабінетами

щорічно

 1. Про організацію медичного обслуговування учнів та ведення їх диспансерного обліку
 1. Про організацію роботи груп подовженого дня в поточному навчальному році
 1. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху в поточному навчальному році
 1. Про організацію роботи з охорони праці у поточному навчальному році
 1. Про організацію роботи з протипожежної безпеки в поточному навчальному році
 1. Про організацію харчування учнів у поточному навчальному році
 1. Про організацію чергування педагогів та учнів в поточному навчальному році
 1. Про підготовку навчального закладу до осінньо-зимового періоду
 1. Про проведення інвентаризації у поточному навчальному році
 1. Про роботу шкільної бібліотеки у поточному навчальному році
 1. Про створення атестаційної комісії
 1. Про заборону користування мобільними телефонами під час навчальних занять

за потреби

 1. Про закріплення ділянок території закладу освіти за класами
 1. Про заходи із профілактики масових харчових отруєнь

за потреби,
можна поєднати з наказом «Про організацію харчування учнів у поточному навчальному році»

 1. Про заходи щодо запобігання нещасним випадкам під час освітнього процесу

за потреби,
можна поєднати з наказом «Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу»

 1. Про звільнення учнів від плати за харчування

за потреби

 1. Про призначення особи, відповідальної за електробезпеку в навчальному закладі
 1. Про розподіл функціональних обов’язків між працівниками закладу освіти
 1. Про розроблення та перегляд окремих документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності
 1. Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини
 1. Про створення комісії з навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників

Накази про прийняття на роботу в школі

Структура наказів обох груп

Директор школи враховує, що текст наказів обох груп — і з основної діяльності, і з адміністративно-господарських питаньскладають із двох частин:

 • констатуючої (преамбули)
 • розпорядчої.

Зауважте!

Статтю складено на основі циклограми наказів, яку можна скачати зі статті Ніни Омельяненко «5 акцентів у важливих справах керівника на вересень–листопад»зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді