Діловодство в закладі загальної середньої освіти — як по маслу

Керівник, який правильно організував діловодство, спить спокійно. Якщо у вас безсоння — є інструмент, що сприяє впевненості керівника

Заклад освіти організовує діловодство відповідно до затвердженої індивідуальної інструкції з діловодства. Вона визначає основні правила заповнення документації, регламентує порядок документообігу тощо.

⇒ Нова Інструкція з діловодства: 7 розділів і 4 додатки

Організацію діловодства в закладі покладають, як правило, на секретаря чи заступника директора з навчально-виховної роботи.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Відповідальні за організацію діловодства:

 • розробляють індивідуальну інструкцію з діловодства та номенклатуру справ закладу
 • реєструють та обліковують документи
 • організовують документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі особі, відповідальній за ведення архіву закладу
 • забезпечують впровадження та контролюють дотримання працівниками закладу вимог інструкції з діловодства закладу, регламентів та національних стандартів
 • уживають заходів до зменшення обсягу документообігу в закладі
 • регулярно перевіряють стан діловодства в закладі
 • контролюють своєчасний розгляд та проходження документів у закладі
 • аналізують інформацію про документообіг, необхідну для прийняття управлінських рішень
 • організовують збереження документаційного фонду та користування ним
 • ініціюють підвищення кваліфікації працівників з питань діловодства та беруть участь у її організації.

Нормативна база організації діловодства

Організовувати діловодство в закладі освіти слід, ураховуючи положення:

Працівники закладу мають дотримуватися:

Зауважте!

Нині МОН розробляє нову типову інструкцію з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

Помічник у діловодстві

У випуску 2017.4 КОЗА-ДИСКа «Шаблони документів закладу освіти» доступні:

 • шаблони документів, інструкції з діловодства, положень, наказів
 • довідкові таблиці й плани, які стануть у пригоді кожному керівнику.

Також у пригоді стане

Перелік документів щодо організації діловодства у закладі освіти
(випуск 2017.4 КОЗА-ДИСКа)

ІНСТРУКЦІЇ, ПОЛОЖЕННЯ

 • Інструкція з діловодства
 • Положення про архів
 • Положення про експертну комісію для проведення експертизи цінності документів
 • Довідкова таблиця «Вимоги до розміщення реквізитів документів»

ЖУРНАЛИ, КНИГИ

 • Журнал реєстрації бланків документів
 • Журнал реєстрації вихідних документів
 • Журнал реєстрації внутрішніх документів
 • Журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань
 • Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання
 • Журнал обліку особових справ
 • Книга обліку надходження та вибуття документів архіву
 • Звіт про обсяг документообігу

НАКАЗИ

 • Наказ про організацію діловодства
 • Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства
 • Наказ про складання номенклатури справ
 • Наказ про затвердження номенклатури справ
 • Наказ про створення експертної комісії для проведення експертизи цінності документів
 • План роботи експертної комісії
 • Протокол засідання експертної комісії
 • Наказ про створення архіву
 • Пам’ятка «Облаштовуємо приміщення архіву»
 • План роботи архіву

АКТИ

 • Акт про нестачу справ (документів) у структурних підрозділах
 • Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ
 • Акт про видавання справ у тимчасове користування
 • Картка-замінник справи
 • Акт про перевіряння наявності та стану справ (документів)
 • Аркуш перевіряння наявності та стану документів
 • Акт про невиправні пошкодження справ (документів)
 • Акт про невиявлення справ, шляхи розшуку яких вичерпано
 • Картка обліку невиявленої справи
 • Акт про приймання-передавання документів установи на постійне зберігання
 • Акт про приймання-передавання справ під час зміни керівника
 • Акт про приймання-передавання справ під час зміни керівника архіву (особи, відповідальної за архів)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ, ОПИСИ СПРАВ

 • Номенклатура справ
 • Номенклатура справ структурного підрозділу
 • Титульний аркуш справи
 • Засвідчувальний напис справи
 • Титульний аркуш опису
 • Внутрішній опис документів справи
 • Опис справ структурного підрозділу
 • Опис справ постійного зберігання
 • Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання
 • Опис справ з кадрових питань

– Реєстр описівзміст

Сертифікація в системі базової освіти