Формування класів-комплектів у філіях опорних шкіл

Віднедавна унормовано одну зі сторін функціонування опорних шкіл: визначено правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи. Так учні початкової школи, які наразі через відсутність класу навчаються за індивідуальною формою, матимуть змогу здобувати освіту у філіях опорних навчальних закладів. Розглянемо, як урегульовано діяльність класів-комплектів

З’єднані класи, або класи-комплекти, формують у початковій школі філій опорних загальноосвітніх навчальних закладів.

Правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності класів-комплектів визначено Положенням про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 944 (набрав чинності 16.09.2016).

Модель класу-комплекту орієнтована на досягнення таких цілей, як:

З’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи — це різновікова група дітей, які навчаються за визначеним робочим навчальним планом і програмою згідно з розкладом занять

У складі такої групи можуть бути діти з особливими освітніми потребами

Умови створення класів-комплектів

Класи-комплекти створюють, якщо неможливо дотримати норм частини другої статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV, а саме: «у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п'яти осіб».

У класи-комплекти можна об’єднувати учнів двох-чотирьох класів. При цьому обов’язково також ураховують:

 • освітні потреби учнів (вихованців)
 • здатність забезпечити на належному рівні організацію навчання
 • рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами
 • наявність належної матеріально-технічної бази (обладнання спортивних об’єктів, кабінетів, комп’ютерне обладнання, доступ до інтернету тощо)
 • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою.

Тривалість уроків у класах-комплектах становить:

 • 1-ші класи — 35 хв.
 • 2-4-ті класи — 40 хв.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Класні кімнати доцільно забезпечувати з огляду на особливості організації навчально-виховного процесу у різновікових групах дітей. Приміром, можна передбачати:

 • пересувні дошки
 • ширми
 • парти-трансформери.

Навчальні предмети, для провадження яких необхідна особлива спеціальна підготовка, можуть викладати вчителі-предметники.

Тут маються на увазі, зокрема, такі предмети, як іноземна мова, образотворче мистецтво, фізична культура, музика, інформатика

Організація навчально-виховного процесу

Класи-комплекти працюють за навчальними програмами для початкової школи.

Навчально-виховний процес у класах-комплектах здійснюють відповідно до робочих навчальних планів, які складають на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

При цьому робочі навчальні плани розробляють для учнів (вихованців) кожного класу окремо.

У класах-комплектах за можливості проводять однопредметні та однотемні уроки.

Розклад уроків у класах-комплектах затверджує керівник опорного закладу.


Індивідуальні навчальні плани для дітей з особливими освітніми потребами узгоджують із робочим планом класу, ураховуючи:


Умови оплати праці вчителів

Розмір оплати праці вчителів класів-комплектів установлює наказом керівник опорної школи. При цьому враховують:

 • обсяг педагогічного навантаження
 • фактичну кількість годин
 • ставку заробітної плати
 • підвищення, доплати, надбавки
 • інші конкретні умови, що склалися у філії опорного навчального закладу.

Право учителів, які працюють у класах-комплектах, на доплати за класне керівництво, перевірку зошитів та завідування навчальним кабінетом визначають відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді