Користуйтеся якісними психологічними тестами для учнів!

В арсеналі практичного психолога є низка діагностичних методів, серед яких і спостереження, і опитування, і проективні методики тощо. Проте найбільшої популярності набули саме тести

«Test» перекладається з англійської як «випробування, перевірка, проба».

Аналізуємо діяльність вчителя

Тест — це дійсно невелике випробування, завданням якого є встановлення певних індивідуальних психологічних характеристик, дослідження їх вираження в кількісній формі. Вимірювати за допомогою тестів можна:

 • здібності
 • риси характеру
 • емоційні стани тощо.

Психологічні тести в наш час застосовують в освіті, медицині, кадрових агентствах.

Зауважте!

Не все, що називають «тестом», є інструментом психолога. Так, тести зараз розповсюджені і в навчальній практиці як інструмент контролю знань.

Навчальні тестові методики використовують під час атестаційних екзаменів, ЗНО тощо. Тому потрібно відрізняти, наприклад, навчальний тест, який вимірює знання в певній сфері знань, від психологічного тесту на вимірювання інтелекту. В обох тестах досліджуваний отримує бали — інколи навіть можуть бути подібні питання, — але мета та сфера застосування цих тестів різна.

Феномен тесту

Перші психологічні тести для дітей з’явились біля ста років тому та, в основному, вимірювали інтелектуальні можливості. Реакція суспільства на появу такого інструменту була переважно позитивною, адже начебто стало простіше відрізнити «нормальну» дитину від розумово відсталої або ж виявити обдаровану.

Згодом тести стали популярними під час добору до спеціальних шкіл. Багато з них у модифікованому вигляді психологи використовують і зараз, як-от тести:

 • інтелекту Кеттела та Біне-Сімона
 • пам’яті Еббінгауза.

Згодом мода на повсюдне тестування інтелекту проминула, але тест як професійний інструментарій не втратив своєї актуальності.

Чому тести такі популярні:

 • вони економні за часом
 • дають змогу отримати важливу інформацію в невеликий строк
 • орієнтовані на конкретну норму (інтелектуальні тести)
 • визначають приналежність до певного типу (характеру, темпераменту тощо)
 • зручні в індивідуальному консультуванні і в груповій тренерській роботі

Види тестів

Тести розрізняють:

 • вербальні (текстові)
 • невербальні (проективні).

Текстові тести

Вербальні тести більш формалізовані — мають чіткі кількісні критерії.

Їх можна пройти навіть за допомогою комп’ютера, відповідаючи на питання без присутності фахівця. Кількісні результати комп’ютер порахує швидше за людину та без механічних помилок. Проте в осмисленні результатів, їх якісній інтерпретації потрібна жива людина, яка має ґрунтовні теоретичні знання.

Проективні тести

Проективні методики потребують очного контакту, оскільки їх інтерпретують саме люди. Можна говорити про їх більшу суб’єктивність, проте перевага в більшій глибині дослідження. Адже з таких тестів вивчають несвідому частину людської психіки, ту, яку неможливо вивчити за допомогою тестових питань.

Стимули (малюнки) в проективних тестах можуть бути:

 • абстрактними — як у відомому тесті плям Роршаха
 • відображальними — зображують певні події, як у класичному Тематичному Апперцептивному Тесті.

Є проективні методики, де потрібно:

 • малювати на задану тему («Будинок–дерево–людина»)
 • обрати один колір із запропонованих (кольоровий тест Люшера)
 • завершити речення.

Варто відрізняти проективні тестові методики, які мають певні критерії та теоретичне обґрунтування, від арт-терапевтичних методик, популярних останнім часом. Метафоричні картки, малювання, вправи з піском та інше мають велике діагностичне значення та широко використовуються в індивідуальній роботі, проте не мають чітких кількісних показників, не апробовані на великій кількості людей, є більш суб’єктивними в інтерпретації.

Тести в наш час використовують і як поширений інструмент професійних психологів, і як розвагу. Існує безліч «тестиків» в інтернеті та журналах для дівчат, які виявляють, наприклад, «тип майбутнього чоловіка» або «ким ти був в минулому житті», «характер за кольором волосся» тощо.

Психологічним тестом іноді вважають будь-який комплекс запитань, який не має наукового обґрунтування та не пройшов перевірку.

Можна скласти список будь-яких питань з різних галузей знань — але чи буде це тестом на інтелект?

Слід розрізняти професійні та непрофесійні тести

Професійні тести іноді вважають «надрозумними», а популярні більш привабливі та легкі у використанні, бо ж складаються зазвичай з 10-15 питань і не потребують тривалої обробки.

Проте непрофесійні тести в підсумку не дають ніякої інформації або, якщо людина отримує негативну інформацію про себе без обґрунтування та правильної подачі, взагалі шкодять і підривають довіру до тестології й психології.

Неякісні методики або неправильне їх використання може нашкодити клієнтам. Особливо це стосується підлітків, які бажають пізнати про себе більше й, водночас, хочуть швидко знайти відповіді на достатньо серйозні питання.

Пацієнт, який вживає ліки без рецепту, не за призначенням чи не сертифіковані, бере всю відповідальність за наслідки. Психологічні методики також мають проходити сертифікацію. Проте проблема із сертифікацією методик в наш час залишається актуальною.

Самостійне тестування може нашкодити вашому здоров’ю (психічному)

Фахівець, добираючи психологічні тести для школярів, має в першу чергу сам проаналізувати якість методики, яку планує використовувати. Це стосується й пересічного користувача, який бажає пройти тестування самостійно.

Як обирати психологічні тести

Скористайтеся орієнтовними критеріями для попередньої експертизи психологічних тестів.

Що вирізняє якісну методику

Повний текст методики

→ якщо це вербальний тест

Повний набір стимульного матеріалу

→ якщо тест проективний

Якісний друк тексту та малюнків + завдання до малюнків

Інформація про авторів методики, історію розробки тесту, досвід його використання та апробацію

Вибірка людей, на яких апробовано тест, має бути якнайбільшою і охоплювати різні категорії людей

Якщо, наприклад, тест, який досліджує емоційну сферу, був апробований на 40 студентках педагогічного вишу, невідомо, чи будуть результати тестування надійними для чоловіка середнього віку або дитини-підлітка

Бажано, щоб у методичці до тесту був вказаний науковий інститут або лабораторія, де тест пройшов апробацію

Мета тесту і сфери його застосування

Має бути інформація, навіщо тест складений. Наприклад, він може застосовуватися тільки для професійного відбору або в галузі психіатрії тощо

Необхідно зазначати вік користувачів

Якщо в тексті на інтелект написано, що завдання тесту можна використовувати для дітей від 10 до 18, варто замислитись над його якістю, адже в тесті на інтелект обов’язково мають бути окремі диференційовані завдання для кожної вікової категорії

Інформація про побудову методики, її складові та теоретичне обґрунтування

Наприклад, у тестах на інтелект побудова тесту має бути за принципом від легшого до складнішого. Також мають бути пробні (навчальні) завдання, які дають для того, щоб дитина зрозуміла інструкцію. Результати пробних завдань не зараховують

Алгоритм використання тесту, опису процедури проведення, вимог до застосування

Деякі методики можна проводити тільки індивідуально, це стосується більшості проективних методик. Для інших методик, наприклад тестів на увагу, може знадобитися секундомір або щось інше

Ключі та бланки відповідей

Часто бланки побудовані так, щоб легше було обробляти тест

Наприклад, відповіді до кожного психологічного типу розміщують в окремих стовпчиках — відмічаючи відповіді, одразу можна побачити, за якою шкалою набрано більше балів

Алгоритм оброблення кількісних результатів

У багатьох тестах підрахунок балів відбувається в два етапи: спочатку рахують «сирі» бали за питаннями, потім — за спеціальними таблицями переводять у стандартні бали залежно від віку, статі або інших факторів

Якісна інтерпретація

Має бути опис типів або якостей, що досліджувалися. Проективна методика має містити приклади можливих відповідей та їх оцінку

Отже, якщо бажаємо отримати достовірні результати психологічного тестування, маємо обирати якісний психологічний інструментарій!

Типові помилки застосування психологічних тестів

Навіть використовуючи якісні психологічні методики, що пройшли експертизу, можна отримати неправильні результати тестування. Важливим чинником отримання достовірних результатів є дотримання певних процедурних умов.

Яких основних помилок припускають користувачі тестів

Відсутність спеціальної підготовки

Для деяких, складних у використанні методик, потрібно спеціальне навчання.

Наприклад

Професійне навчання для застосування таких загальновідомих методик, як тест Люшера або тест Роршаха, за кордоном триває декілька місяців і дається за умови базової психологічної освіти. Психолог без належної підготовки, а тим більше «непсихолог», може спотворити результати тесту

Більшість тестів, у застосуванні яких не потрібне додаткове навчання, призначені для фахівців, які орієнтуються в досліджуваній проблемі.

Наприклад

У деяких ситуаціях батьки хочуть протестувати інтелект дитини самотужки. Ліпше звернутися до фахівця, але якщо цього не відбулося, то хоч би ретельно вивчити теоретичні основи тесту, який планують застосовувати. Адже є тести інтелекту, які встановлюють психологічний вік дитини, є методики, за якими вимірюється ступінь розумового відхилення від норми, є тести інтелекту, які встановлюють коефіцієнт IQ в балах та інше. Всі вони діагностують інтелект, але мають різну теоретичну основу та критерії

Недотримання часового регламенту

Більшість тестів потребують для роботи не менше години, включаючи інструктаж та роз’яснення.

Тестування розумового розвитку, проведене за 15 хв., не буде інформативним. Одначе якщо тестування відбувається протягом кількох годин, дитина втомиться, що також негативно позначиться на результаті. Тож якщо тест багаторівневий, потрібно провести кілька психологічних сесій протягом кількох днів.

Негативна практика тестувати дітей після уроків, коли вони втомлені та розгальмовані. Бажано здійснювати процедуру в першу половину дня.

Невідповідність тесту завданню

Хоча останнім часом з’явилось багато різноманітних тестів, проблема вибору «правильного» тесту на практиці є досить поширеною.

Наприклад

Дитина з явним інтелектуальними порушеннями виконує (точніше, не виконує) батарею тестів на логічне мислення, призначених для «норми». Або в дитини вивчають тип темпераменту та інші особистісні риси, в той час як актуальним питанням для психологічної роботи є емоційні реакції, пов’язані з сімейними відносинами чи з комунікацією в класі

Іноді, застосовуючи батарею непотрібних тестів, психолог втрачає:

а) багато часу

б) увагу дитини, якій це швидко набридає.

Проте знайти правильну методику не завжди легке завдання. У деяких складних випадках фахівцю потрібно наосліп обирати методику, щоб зрозуміти сутність проблеми.

Неврахування ефекту соціальної бажаності

Іноді результати тестування суттєво впливають на подальшу долю людини. В школі така ситуація може бути, коли діагностика проводиться з дитиною не за її волею, а за запитом педагогів (але з дозволу батьків!). Підліток може саботувати процедуру, відповідати неправду.

Наприклад

При профвідборі на роботу або атестаційних екзаменах. В ситуаціях, коли намагаються встановити «нормальність» людини, виміряти її «соціальну успішність» тощо, тести не є результативними, адже людина намагатиметься давати правильні, з її точки зору, а не правдиві відповіді

Ефект соціальної бажаності може спричинити процедура групового тестування. Дитина, яка знає, що її бланк з відповідями або результати можуть побачити однокласники, відповідає неправдиво, щоб уникнути кепкування. Якісні тестові методики передбачають таке бажання людини виглядати краще та мають відповідно сформульовані запитання і шкалу брехні. Якщо шкала брехні за результатами тесту є вираженою, то інтерпретація взагалі не здійснюється. В цілому тести «працюють» тоді, коли сама людина хоче отримати реальну інформацію про себе.

Використання іноземних тестів без адаптації

Питання тестів формулюють зазвичай у тих культурних умовах, в яких створюється тест. В неадаптованих іноземних тестах можуть бути вирази, непритаманні нашій культурі. Все це може позначитися на результатах тестування.

Класичними випадками використання неадаптованих тестів є ситуації, коли діти з «третіх країн» отримували низькі бали за інтелектуальні тести, розроблені в європейських країнах. Інтелект цих дітей був нормальний, але питання, які містив тест, не були пов’язані з їхнім досвідом.

У шкільній практиці буває таке, що міська дитина на малюнках тестів не може відрізнити вівцю від кози, а дитина з сільської місцевості не бачить різницю між трамваєм та тролейбусом. Це також є культурною особливістю, яку треба враховувати, адже:

 • тести є лише інструментом
 • психолог має орієнтуватися не на інструмент, а на свого клієнта — дитину.

«Передозування» тестами

Використання одного тесту багато разів призводить до спотворення достовірності результатів.

Наприклад

Популярний і зручний у використанні профорієнтаційний експрес-опитувальник, який містить 20 запитань, у школі використовують дуже часто — і класні керівники, і вчителі біології за програмою, і психологи, і профконсультанти навчально-виробничих комбінатів. Така ситуація призводить до того, що діти починають саботувати тестування, а його результати є недостовірними

Неврахування стану учнів

Якщо учень почувається погано, це вплине на результати тестування.

Вагоме значення також має емоційний стан і хвилювання. Дітям із низькою стресостійкістю потрібно забезпечити максимально комфортні умови тестування.

Неврахування психофізіологічних особливостей учнів

Потрібно враховувати вік дітей, їхні психофізіологічні індивідуальні особливості.

Учням початкової школи ліпше читати запитання тестів, навіть якщо вони вже вміють самі, адже діти ще не завжди чітко усвідомлюють прочитане.

Індивідуальною особливістю є різний темп роботи, обумовлений типом темпераменту та особливостями нервової системи. Одні діти працюють швидко, іншим потрібен час.

Якщо сама методика не потребує часових обмежень (наприклад, у тестах на увагу, де дають експериментальні завдання, які потрібно зробити за певний час), краще взагалі не обмежувати час тестування.

Учні можуть мати проблеми зі слухом або з читанням (дислексію), можуть мати виражену візуальну чи аудіальну модальність сприйняття. Такі особливості також варто враховувати при організації індивідуального або групового обстеження.

Як психологу зрозуміти, що результат тесту помилковий

Завжди потрібно керуватися здоровим глуздом, та зіставляти результати тестування з власними спостереженнями.

Якщо виявляється, що у непосидючої дитини за результатами тесту яскраво виражений флегматичний тип темпераменту або у дитини з високими навчальними досягненнями проблеми з інтелектом, результати слід обов’язково перевіряти.

Правильний результат не може різнитися:

 • в часі (у дитини, наприклад, в понеділок не може бути один рівень інтелекту, а в п’ятницю інший)
 • у різних спеціалістів (наприклад, у шкільного психолога за тестуванням пам’яті показують низький рівень, а в приватного — високий).

Проблему слід шукати або в непрофесійному інструментарії, або в помилковій організації тестування.

Однією з головних помилок є «тестоманія» — надмірна віра в тести. Тест є лише одним із варіантів дослідження, збору інформації. Його не можна робити єдиним джерелом діагностики. Він завжди потребує паралельного використання інших методів — індивідуальної бесіди та спостереження.

Ліпше, якщо тести доповнюють традиційні методи роботи, а не навпаки.

За матеріалами Ганни КОЛЕСОВОЇ,
психолога, м. Славутич Київської обл.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді