Завдання і напрями національно-патріотичного виховання в школі

Які цілі, принципи, завдання, заходи і форми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в закладі освіти? + Банк досвіду з виховної роботи
Зміст статті:
Цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання Що таке національно-патріотичне виховання Заходи національно-патріотичного виховання Форми національно-патріотичного виховання

Інтелектуальна карта «Моя країна — Україна»

Цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання

Кабінет Міністрів України ухвалив державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання.

Мета новоствореного документа — удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності.

Передбачається, що процес удосконалення та розвитку державної політики національно-патріотичного виховання відбуватиметься за кількома пріоритетними завданнями, серед яких — формування української громадянської ідентичності, військово-патріотичне виховання, формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання тощо.

Що таке національно-патріотичне виховання

Патріотичне виховання в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому.

Основними складовими національно-патріотичного виховання є:

 • громадянсько-патріотичне виховання
 • військово-патріотичне виховання
 • духовно-моральне виховання.

⇒ Гра «Сокіл» («Джура»): правила та завдання

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді — це комплексна системна й цілеспрямована діяльність органів державної влади, освітніх закладів, громадських організацій, сім’ї та інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління (учнів, вихованців):

 • високої патріотичної свідомості
 • почуття вірності
 • любові до Батьківщини
 • турботи про благо свого народу
 • готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку з захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

Ключовий пріоритет національно-патріотичного виховання — формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Завдання закладів освіти — так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності.

Мета заходів національно-патріотичного виховання у навчальних закладах — сприяти набуттю дітьми та молоддю досвіду патріотичних дій, вихованню в дусі патріотичного обов'язку.

Принципи національно-патріотичного виховання

 • принцип національної спрямованості виховання
 • формування у молоді:
  • національної свідомості
  • любові до України
  • свого народу
  • шанобливого ставлення до української культури
  • здатності зберегти національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави
 • принцип культуровідповідності
 • виховання — культуротворчий процес задля формування базової культури особистості на основі набутого морально-етичного досвіду людства
 • принцип гуманізації виховного процесу
 • акцент на особистості як на вищій цінності
 • принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії
 • учасники виховного процесу:
  • виступають рівноправними партнерами у спілкуванні
  • беруть до уваги точку зору один одного
  • визнають право на відмінності у поглядах
  • узгоджують свої світоглядні позиції
 • принцип цілісності
 • організація виховання як системного педагогічного процесу, спрямованого на:
  • гармонійний та різнобічний розвиток особистості
  • формування цілісної картини світу
  • забезпечення наступності напрямів та етапів виховної роботи
 • акмеологічний принцип
 • орієнтація виховного процесу на вищі морально-духовні досягнення й потенційні можливості особистості
 • створення умов для досягнення життєвого успіху
 • розвиток індивідуальних здібностей
 • принцип особистісної орієнтації
 • розуміння того, що загальні закони психологічного розвитку проявляються у кожної людини своєрідно й неповторно
 • принцип життєвої творчої самодіяльності
 • становлення особистості як творця свого життя, який:
  • здатен приймати особисті рішення
  • нести за відповідальність за свої рішення
  • повноцінно жити і активно діяти
  • постійно самовдосконалюватися
  • адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни
 • принцип толерантності
 • інтегрованість української культури в європейський та світовий простір
 • формування у вихованців відкритості, толерантного ставлення до цінностей, відмінних від національних ідей, до культури, мистецтва, вірувань інших народів
 • здатність диференціювати спільне та відмінне в різних культурах
 • сприйняття української культури як невід’ємної частини загальнолюдської

Рекомендації з національно-патріотичного виховання

Цілі виховних завдань патріотичного виховання:

 • утверджувати в свідомості й почуттях учня патріотичні цінності, переконання і повагу до культурно-історичного минулого України
 • виховувати повагу до Конституції, законів України, державної символіки
 • укріплювати розуміння взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю
 • сприяти набуттю здобувачами освіти патріотичного досвіду на основі:
  • готовності до участі в процесах державотворення
  • уміння визначати форми й способи участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади
  • спроможності дотримувати законів і захищати права людини
  • готовності взяти на себе відповідальність
  • здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів
 • формувати мовленнєву культуру, толерантне ставлення до інших народів, культур і традицій
 • утверджувати гуманістичну моральність як основу громадянського суспільства
 • культивувати кращі риси української ментальності, як-то працелюбність, свободолюбство, справедливість, доброта, чесність, бережне ставлення до природи
 • підвищувати престиж військової служби, культивувати ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя
 • виховувати нетерпимість до українофобства, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму тощо.

Заходи національно-патріотичного виховання

Задля виконання завдань національно-патріотичного виховання ІМЗО рекомендує розвивати у навчальних закладах мережу історичних клубів, аби учні мали можливість глибше ознайомитися з історією рідного краю та держави. Приміром, представляючи маловідомі факти минулого українського народу, можна використовувати проекти Українського інституту національної пам’яті.

Героїчні й водночас драматичні події останнього часу спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв та кімнат бойової слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів.


На часі — використання всіх можливостей музейної педагогіки у музейних залах, світлицях.


Варто зауважувати також на волонтерській діяльності педагогів, учнів, батьків як такій, що сприяє встановленню соціальних зв’язків, набуттю дітьми шанобливого й відповідального ставлення, формуванню соціально значущої ініціативності, прагнення пожертвувати в ім’я України вільним часом, здійснити альтруїстичний вчинок.

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен Майдану — промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та поваги до людської гідності, обстоювання загальнонаціональних інтересів відмовою від особистого заради досягнення спільної мети.

20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, рекомендовано вшанувати подвиг Героїв Небесної Сотні, провівши в усіх навчальних закладах:


Зміст виховних заходів має позиціонувати Майдан як форму небаченого дотепер у світовій історії мирного колективного протесту українців у відповідь на порушення базових прав людини і громадянина з боку недемократичного політичного режиму в країні.


Особливою формою роботи має стати створення та популяризація діяльності регіональних Центрів військово-патріотичного виховання дітей та молоді. Головними завданнями Центрів є:

 • фізична і професійна підготовка дітей та учнівської молоді до служби в Збройних Силах України
 • патріотичне виховання на традиціях українського козацтва
 • пропаганда здорового способу життя
 • волонтерська та пошукова робота
 • проведення масових заходів, спрямованих на підвищення рівня знань молоді про стандарти НАТО та престижності проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України.

Проект УІНП «Відеоісторія»

Як творилася держава. Українська революція 1917–1921 років

Українська революція: 100 років боротьби

«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.
Від 1991-го назавжди»

«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Від 1991-го назавжди »

Форми національно-патріотичного виховання

Форми, методи та прийоми роботи з національно-патріотичного виховання доречно обирати з огляду на вікові особливості учнів, уподобання й інтереси, традиції навчальних закладів і місцевих громад, можливості навчального закладу тощо.

З-поміж популярних форм національно-патріотичного виховання виокремлено такі, як:

 • інтерактивна патріотична зарядка
 • творчий проект «Алфавіт мого міста»
 • тематичний (національно-патріотичний) клуб вихідного дня
 • майстер-клас із виготовлення арт-листівок для українських воїнів
 • колективна гра зі створення панно «Україна — моя країна!»
 • авторський стріт-арт на асфальті крейдою (малюнок і назва)
 • гра-репортаж «Видатні імена сучасної України»
 • звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю»
 • патріотичний флеш-моб
 • презентація ролику (мультфільму) на патріотичну тематику, виготовленого дітьми
 • зустрічі з цікавими земляками-патріотами
 • акція-пересувна виставка «Маємо знати свої права»
 • реконструкція історичних подій
 • виготовлення плакатів чи постерів (вітальних, узагальнюючих, символічних)
 • портфоліо родинних реліквій і чи традицій
 • написання книги пам’яті (родини, школи, району, міста)
 • станційні ігри (квест «Знайди Декларацію — врятуй незалежність»)
 • створення інфографіки (шевронів, подій)
 • «живий музей»
 • реальні або віртуальні подорожі (історичними музеями України чи місцями історичних подій)
 • конкурси есе, біографічних розвідок
 • тренінги (міні-, презентаційні, інформаційно-просвітницькі)
 • флеш-моби (візуалізація державних чи національних символів, контурів кордонів України)
 • лото «Меморі» (створення карток на запам’ятовування дат, назв місць, діячів та їхніх висловлювань, пов’язаних із здобуттям Україною незалежності, Днем Конституції та програвання)
 • кастинг і розучування патріотичних пісень.

За Методичними рекомендаціями
з питань організації виховної роботи у навчальних закладах

та за матеріалами статті журнаму Методична скарбничка вихователя

Зауважте!

Задля популяризації перспективного педагогічного досвіду на сторінці ІМЗО створено Банк досвіду виховної роботи з розділами:

У виховній роботи застосовні також проекти Українського інституту національної пам'яті, як-то:зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді