Гра «Сокіл» («Джура»): правила та завдання

Які основні завдання та виховний метод військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Що у кодексі лицарської честі. Який порядок організації та проведення гри
Зміст статті:
8 завдань гри «Сокіл» («Джура») Організація гри «Сокіл» («Джура») Підсумкові наметові таборування

Гра «Сокіл» («Джура») — це всеукраїнська військово-патріотична гра, яку проводять відповідно до Положення, затв. постановою КМУ від 17.10.2018 № 845.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Організатором є МОН, яке здійснює загальне керівництво грою.

⇒ Завдання і напрями національно-патріотичного виховання в школі

8 завдань гри «Сокіл» («Джура»)

За новим Положенням військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») виконує такі завдання:

ЗАВДАННЯ 1

 • виховання дітей та молоді в дусі відданості принципам державної незалежності і соборності Україні та Українському народу через ⇒
 • плекання національних військово-патріотичних історичних традицій
 • створення умов для дієвого плекання українських суспільно-державницьких цінностей:
  • національної самосвідомості
  • ідентичності
  • самобутності
  • волі
  • соборності та гідності Українського народу
 • здобуття молоддю первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей, зокрема за окремими напрямами ⇒
 • «Джура-Оборонець»
 • «Джура-Десантник»
 • «Джура-Прикордонник»
 • «Джура-Гвардієць»
 • «Джура-Поліцейський»

ЗАВДАННЯ 2

 • організація змістовного дозвілля
 • запровадження найкращих практик та методик самовиховання як однієї з ключових форм самоврядування молоді

ЗАВДАННЯ 3

 • активізація ⇒
 • процесу формування та закріплення навичок активного громадянства
 • основ самоврядування в учнівських та студентських колективах

ЗАВДАННЯ 4

 • популяризація серед учнівської та студентської молоді ⇒
 • розвиток навичок ⇒
 • мандрівництва (туризму)
 • орієнтування
 • таборування

ЗАВДАННЯ 5

 • зміцнення ⇒
 • міжрегіональних зв’язків та дружби дітей та молоді
 • навичок успішної взаємодії з однолітками з інших регіонів України, молоддю діаспори (закордонних українців)

ЗАВДАННЯ 6

 • заохочення дітей та молоді до вивчення історії боротьби за державну незалежність та територіальну цілісність України
 • формування шанобливого ставлення до жертв комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні через дослідження архівів тощо

ЗАВДАННЯ 7

 • забезпечення прозорості та створення позитивного іміджу процесу національно-патріотичного виховання в осередках самовиховання дітей та молоді через інформування про їх діяльність в ЗМІ та в інтернеті, через освітні веб-сайти та на сторінках у соціальних мережах

ЗАВДАННЯ 8

 • сприяння поширенню застосування дітьми та молоддю української мови, проводячи нею всі заходи включно з міжособистісним спілкуванням учасників у межах гри

Ідея гри

Організовуючи гру, ціннісні орієнтири та громадянську самосвідомість у дітей та молоді формують на прикладах:

 • героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави
 • ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від:
  • княжої доби
  • українських козаків
  • Українських січових стрільців
  • армій УНР та ЗУНР
  • учасників антибільшовицьких селянських повстань
  • загонів Карпатської Січі
  • УПА
  • українців-повстанців у сталінських концтаборах
  • учасників дисидентського руху в Україні
 • мужності та героїзму учасників:
  • революційних подій в Україні 2004, 2013–2014 років
  • АТО
  • ООС у Донецькій та Луганській обл.

Кодекс лицарської честі учасника гри

 • підготовлений
 • безкорисливий
 • чесний
 • дисциплінований
 • активний
 • підприємливий
 • відважний
 • витривалий
 • врівноважений
 • точний
 • здоровий
 • обережний

Виховний метод гри

Засобами виховного методу гри є:

засіб

зміст

 • самоосвітній просвітницький курс
 • самовиховання в малих групах — роях згідно із системою ступенів, затверджених Головним штабом Гри (планом особистісного розвитку для кожної вікової групи, що включає основні елементи національно-патріотичного виховання)
 • зростання особистості, яке передбачає допомогу кожному учаснику Гри в його усвідомленій та активній участі у власному розвитку
 • самоврядування в первинних осередках — куренях (дружинах, заставах, чотах)
 • самоврядування відбувається за методикою пластової (скаутської) гурткової системи — через взаємодію роїв у рамках куреня, під керівництвом ради ройових та опікою виховника
 • розподіляючи відповідальність між собою, учасники гри:
  • ухвалюють рішення
  • організовують, здійснюють та оцінюють свою діяльність
 • участь в освітніх наметових таборуваннях
 • відбуваються щороку на чотирьох рівнях:
  • первинних осередків — куренів (у закладах освіти)
  • на районному, міському, ОТГ
  • обласному
  • всеукраїнському
 • участь у національних та місцевих змаганнях і заходах національно-патріотичного, військово-патріотичного або громадянського характеру
 • змагання й заходи, які проводять:
  • заклади освіти
  • громадські об’єднання
  • інші організації, установи
 • інші масові заходах у межах гри:
  • збори
  • злети
  • фестивалі
  • семінари
  • акції
  • експедиції
  • конкурси тощо

Організація гри «Сокіл» («Джура»)

Учасники гри «Сокіл» («Джура») — це:

 • учні закладів загальної середньої освіти
 • учні закладів позашкільної освіти
 • члени громадських об’єднань
 • учасники молодіжних центрів.

Вони об’єднані на добровільних засадах у самовиховних малих групах — роях (гуртках).

Критерії формування роїв

назва рою

кількість учасників

вік учасників

 • «молоді козаки»

3–8 однолітків

15–17 років

 • «джури»

11–14 років

 • «новаки»/«козачата»

до 12 однолітків

6–10 років

Структура куренів:

 • рої одного закладу об’єднуються в курені — базову організаційну одиницю гри
 • курінь можу складати:
  • 1-2 роїв молодих козаків
  • 3-5 роїв джур
  • 2-3 роїв новаків
У закладі освіти створюють один курінь, після його успішної апробації — додаткові курені.
Курені, створені на базі молодіжних центрів та громадських об’єднань, діють у порядку, як для закладів освіти.

4 етапи створення куреня

 • 1-й
 • підбір адміністрацією закладу освіти кандидатури виховника — за рекомендацією Головного штабу
 • вишкіл кандидата за програмою і під контролем Головного штабу
 • 2-й
 • створення виховником першого рою з числа молодих козаків, які планують продовжити навчання в цьому закладі освіти
 • кількамісячна підготовка рою за програмою, затвердженою Головним штабом
 • 3-й
 • розгортання рою молодих козаків у повноцінний курінь через створення трьох або чотирьох роїв джур, де молоді козаки виконують функцію ройових та їхніх заступників
 • обрання старшини новоствореного куреня з числа молодих козаків
 • започаткування виховником щотижневого вишколу ройових
 • 4-й
 • вибори в роях джур ройових і їх заступників з числа джур цих роїв
 • створення ради ройових куреня
 • вишкіл нових ройових, який проводять молоді козаки
 • виділення з кожного рою джур, молодих козаків по дві особи для створення та ведення роїв новаків

Здоров’язбережувальні тренінги для учнів

Підсумкові наметові таборування

Організацією та проведенням підсумкових наметових таборувань керують:

 • місцеві держадміністрації
 • органи місцевого самоврядування.

Підсумкові наметові таборування гри проводять поетапно:

етап

рівень

строк проведення

учасники

 • початковий
 • навчально-тренувальний похід первинних осередків (куренів) з не менш як однією ночівлею у польових умовах

квітень–травень

 • первинні осередки/курені
 • I-й
 • районний
 • міський
 • ОТГ

травень

 • кращий рій куреня або збірний рій куреня
 • збірні рої закладів освіти, в яких не створено курені
 • II-й
 • обласний

травень–червень

рої-переможці попередніх етапів

 • III-й
 • фінальний (Всеукраїнський)

липень–серпень

Етапи підсумкових наметових таборувань

Етапи гри проводяться у формі підсумкових наметових таборувань.

Початковий, I та II етапи

Для проведення цих етапів штаби відповідного рівня:

 • створюють організаційні комітети
 • визначають установи/організації, відповідальні за організацію та проведення того чи того етапу гри.

До складу організаційних комітетів входять:

 • представники відповідного штабу
 • працівники:
  • місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування
  • систем:
   • Міноборони
   • Мінкультури
   • Мінсоцполітики
   • Національної поліції
   • Національної гвардії
   • Держприкордонслужби
   • ДСНС.

Всеукраїнський етап

Організацію та проведення ІІІ (Всеукраїнського) етапу забезпечує Український державний центр туризму. Для цього створюють Організаційний комітет, склад якого затверджує МОН.

У складі Організаційного комітету — представники:

 • Головного штабу
 • МОН та державних установ
 • співорганізаторів гри
 • Українського державного центру туризму.

Обов’язковим елементом підсумкових наметових таборувань є:

 • щонайменше дві ночівлі підряд учасників гри в польових умовах
 • щоденне виконання під час:
  • ранкових шикувань — Державного гімну України
  • вечірніх шикувань — маршу «Зродились ми великої години» (на сл. Олеся Бабія).

Тривалість таборування визначає організаційний комітет з огляду на вік учасників.

Виконання програми таборування

Для забезпечення виконання програми наметового таборування всіх етапів організаційні комітети формують таборову старшину. До її складу входять:

 • педагогічні працівники закладів освіти
 • представники військових частин
 • представники закладів військової освіти
 • представники громадських об’єднань (за згодою).

Персональний склад таборової старшини затверджують наказом установи чи організації, на яку покладено відповідальність за організацію та проведення відповідного етапу таборування, за погодженням з відповідним штабом гри.

Для забезпечення об’єктивності оцінювання досягнень учасників під час проведення конкурсів та змагань організаційні комітети формують суддівські колегії.

Суддівська колегія формується з:

 • організаторів і співорганізаторів гри
 • представників місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування
 • педагогічних працівників закладів освіти
 • представників громадських об’єднань (за згодою).

До складу суддівських колегій не допускають представники закладів освіти та організацій, рої яких беруть участь у конкурсах і змаганнях відповідного етапу.

Програма наметового таборування

Наметове таборування — це:

 • підсумкова форма у процесі навчання, виховання та розвитку учасників гри протягом року
 • обов’язкова форма проведення відповідного етапу гри.

Участь у наметовому таборуванні зараховують персонально кожному його учаснику як проходження навчально-польових зборів за навчальним предметом «Захист Вітчизни».

Програма підсумкового наметового таборування може включати такі елементи:

 • індивідуальна та групова робота під керівництвом виховників
 • навчально-польові збори
 • теренові ігри
 • теренові змагання й квести
 • туристсько-краєзнавчі експедиції та походи
 • самостійна робота учасників табору
 • доброчинні акції
 • зустрічі та тематичні лекції з видатними особистостями
 • заходи мистецького спрямування
 • конкурси, вікторини, естафети, дискусії, майстер-класи, тренінги
 • перегляди та обговорення тематичних фільмів
 • відвідування музеїв.

⇒ Організовуємо клуб національно-патріотичного виховання

Під час таборування організовують конкурси та змагання за умовами, які:

 • рекомендує Головний штаб на поточний рік
 • затверджує наказом керівник установи/організації, відповідальної за організацію та проведення відповідного етапу таборування.

Новий формат заходу до Міжнародного дня рідної мовизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді