Які завдання та обов’язки медичної сестри в посадовій інструкції

Які завдання й обов’язки визначити в посадовій інструкції медичної сестри закладу загальної середньої освіти

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Медична сестра закладу:

 • бере участь у проведенні обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів початкових класів у закладі
 • контролює своєчасність проходження обов’язкових медичних оглядів інших учнів у лікувально-профілактичних закладах
 • отримує від батьків або осіб, які їх замінюють, довідку лікувально-профілактичного закладу про результати проведеного обов’язкового медичного профілактичного огляду
 • фіксує та узагальнює інформацію про здійснення медичного обслуговування учнів навчального закладу, забезпечує її зберігання у закладі
 • передає лікувально-профілактичному закладу за місцем проживання учня інформацію про результати обов’язкових медичних профілактичних оглядів (учнів початкових класів) та проведені профілактичні щеплення
 • доводить до відома педагогічного персоналу узагальнену інформацію про результати обов’язкових медичних профілактичних оглядів та загальний стан здоров’я учнів щороку
 • аналізує стан здоров’я учнів за результатами медичних оглядів
 • бере участь у проведенні профілактичних щеплень учнів навчального закладу після лікарського огляду
 • здійснює прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури
 • готує і застосовує дезінфекційні розчини
 • володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах
 • заповнює бланки довідок за результатами обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів
 • проводить:

– антропометрію

– термометрію

– плантографію

– перевірку гостроти зору та слуху

– інші скринінгові дослідження

– ізоляцію учнів, що захворіли

– спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим

Зразок

Автоматизований шаблон посадової інструкції медичної сестри школи доступний у програмі КОЗА Онлайн: Школа

 • бере участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів
 • проводить просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків та учнів навчального закладу щодо здорового способу життя, збереження фізичного та психічного здоров’я, виховання здорової дитини
 • організовує проведення поточної дезінфекції
 • здійснює профілактичні та оздоровчі заходи під час освітнього процесу
 • надає невідкладну медичну допомогу учням, працівникам навчального закладу в разі гострого захворювання або травми
 • організовує госпіталізацію учнів за наявності показань та інформує про це батьків або осіб, які їх замінюють
 • проводить роботу з профілактики травматизму, здійснює облік та аналіз випадків травмування
 • контролює організацію та якість харчування у навчальному закладі
 • здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму
 • регулярно спостерігає за диспансерною групою хворих дітей, проводить їх оздоровлення, зокрема безпосередньо у навчальному закладі, за потреби супроводжує групи для оздоровлення в табори, санаторії тощо
 • веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і термінів їх зберігання й використання, своєчасно їх поповнює
 • веде обліково-звітну та медичну документацію
 • дотримується принципів медичної деонтології
 • контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками закладу, наявність у них особистих медичних книжок під час прийому на роботу
 • постійно удосконалює свій професійний рівень
 • проходить:

– навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

– періодичні медичні огляди.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді