Особливості морально-етичного становлення дітей-дошкільнят

Як допомогти дитині дошкільного віку сформувати морально-етичні цінності

Дитина дошкільного віку інтенсивно розвивається: як фізично, так і духовно. Вона активно поринає в розгалужену систему взаємин, випробовує дію норм, зразків поведінки, способів спілкування, які виникають стихійно. У такий спосіб формується фундаментальна основа її духовно-морального розвитку, саме тому важливо цілеспрямовано надавати дитині дошкільного віку знання про морально-етичні цінності.

Головні принципи морального виховання

Що формує морально-етичні цінності

У перші роки життя дитини саме батьки стають єдиним особистим прикладом для наслідування. Вона переймає все:
 • інтонації голосу
 • дії дорослих
 • їхню поведінку тощо.
Поступово дитина освоює сімейні цінності, і вони стають її цінностями. Сім’я є основною домінантою фізичного, психічного та духовного розвитку дитини. Саме сім’я та найближче оточення найбільше впливають на неї, і насамперед на вибір дитиною морально-етичних цінностей.
Фундамент особистості дитини закладає усе, що вона бачить та чує в своїй сім’ї:
 • фотографії
 • картини на стінах
 • журнали
 • книги
 • музика
 • телевізійні програми.
Від народження дитина не здатна мислити критично, тому все, що оточує її, стає для неї звичним, буденним, вона сприймає все як норму. Це пов’язано з недостатнім життєвим досвідом: дитина часто не знає, що буває інакше, не вміє порівнювати факти.
Усі батьки прагнуть, щоб їхні діти зростали здоровими, добрими, щедрими тощо. Водночас вони дозволяють їм дивитися мультфільми, що містять сцени насилля, численні рекламні ролики, які демонструють, що «кращі люди» достойні відпочивати з найліпшими винами та найліпшими сортами тютюну. До досягнення повноліття дитина встигає близько 350 тис. разів зазнати впливу агітації щодо способів задоволення особистих потреб та бажань. Жорстокі та цинічні фільми, іграшки, книжки формують відповідний характер дитини.
Завдання дорослих — мобілізувати сили для протистояння негативному впливу сучасного інформаційного світу заради повноцінного духовно-морального розвитку своїх дітей.

⚓Терапевтичні казки для дітей: алгоритм створення

Моральне виховання дитини передбачає розвиток якостей, що проявляються під час спілкування дитини з однолітками та іншими, як:
 • співчуття
 • доброта
 • готовність допомогти, підтримати
 • уміння ділитися з іншими.
У дошкільному віці відбувається первинне засвоєння суспільної моралі у вигляді образів, так званих етичних уявлень.

Що таке етичні уявлення?

У філософських, соціологічних та психологічних дослідженнях уявлення розглядають як передумови поведінки. Етичні уявлення відіграють ключову роль у сприйманні різних життєвих ситуацій.
Людина реагує не на саму ситуацію, а на те, як вона уявляє її, у своїй поведінці вона керується своїми образами прийнятної поведінки.
Етичні уявлення — узагальнені чуттєво-наглядні образи прийнятної поведінки нормативно-оцінного змісту. Формування етичних уявлень дитини — процес засвоєння узагальнених, найбільш точних емоційно-когнітивних образів позитивних еталонів поведінки та моральних якостей людини, доступних дитині цього вікового періоду. У майбутньому сформовані етичні уявлення виконуватимуть роль своєрідного фільтра, через який проходить вся інформація, що надходить ззовні.

З формуванням етичних уявлень виникають перші довільні форми поведінки. Доведено, що 4–5-річні діти можуть довільно керувати собою на основі здатності діяти в плані загальних уявлень. Це важливо знати з огляду на психологію виховання дітей дошкільного віку.

Етичні уявлення дитини формуються у її свідомості як стихійно, так і в процесі цілеспрямованого впливу дорослих. Стихійне сприймання навколишнього середовища не завжди позитивно впливає на моральний розвиток особистості, яка формується. Без спеціальної, цілеспрямованої діяльності з боку дорослих (педагогів, батьків) навіть у дітей підліткового віку етичні уявлення розвинуті недостатньо, порівняно з іншими сферами знань (математикою, фізикою та іншими предметами).

Психологічний розвиток дітей дошкільного віку

Психологічні особливості дітей дошкільного віку проявляються у різних ситуаціях. Адже під час цього періоду дитина розвивається у таких напрямках: пізнавальність, інтелектуальність та особистісний. Дошкільний вік є базовим: в дитині закладаються багато особистісних аспектів, опрацьовуються всі моменти становлення «Я» позиції.

Дитина дошкільного віку збирає всю пізнавальну інформацію як губка. Науково доведено, що дитина в цьому віці запам’ятовує стільки матеріалу, скільки вона не запам’ятає потім ніколи в житті. Дошкільники цікавляться навколишнім світом, розширенням свого кругозору, пізнанням нової інформації про все. Тому краще за все для дитини такого віку підходить прочитання дитячої енциклопедії. Саме там інформація про навколишній світ подається доступно, змістовно, з науковим обґрунтуванням.

Дошкільний період називають сензитивним, бо для розвиваються всі пізнавальні процеси: увага, сприйняття, мислення, пам’ять, уява. Для розвитку всіх цих факторів ускладнюється ігровий матеріал, він стає логічним, інтелектуальним, тому дитині доводиться думати й міркувати.

Головна психологічна особливість дошкільника — пізнавальний розвиток, розширення кругозору. На варто відповідати дитині коротко — «так» чи «ні», тому що вона потребує розгорнутої відповіді, що змусить її думати та розмірковувати над питанням. У цей період завданням дорослих стає допомогти дитині розібратися з новою інформацією та пояснити усі незакриті питання.

Також у дитини дошкільного віку з’являється оцінне ставлення до себе та оточення. Діти можуть критично ставитися до деяких своїх недоліків, можуть давати особистісні характеристики своїм одноліткам, помічати відносини між дорослим і дорослим, або дорослим і дитиною. Проте батьки залишаються бути головним прикладом для наслідування.

Основи виховання у ДНЗ

Виховання дітей у дошкільному навчальному закладі значно відрізняється від подальшого розвитку та формування дітей у школі. У цей період вихователі мають сформувати в дитині всі необхідні навички, що є обов’язковими для подальшого існування, допомогти розвинути такі здібності, які знадобляться в житті в наступних етапах розвитку. Тому вихователю необхідно знайти особистий підхід до кожної дитини, з’ясувати які методи навчання та сприйняття інформації будуть найкраще засвоєні.

Виховання дітей дошкільного віку багато в чому залежить від вміння вихователя дати грамотні та зрозумілі пояснення, практичні завдання, які допоможуть дитині навчитись розмірковувати, проявляти активність і самостійність. Кваліфіковані вихователі використовують різні методи, що дозволяють досягти бажаного результату з урахуванням індивідуальних особливостей кожного дошкільника в групі.

Методика морального виховання дітей-дошкільнят

Сформувати чіткі уявлення про добро і зло в дитини дошкільного віку — завдання батьків та педагогів. Робити це можна засобами мистецтва, залучаючи її до різних видів художньої діяльності:

 • образотворчої
 • музичної
 • художньо-мовленнєвої
 • театральної тощо.

Це й буде стартовим майданчиком для розвитку духовно-особистісного та творчого потенціалу дитини.

Перегляд мультфільмів

Сформуйте спеціально відібрану відеотеку з позитивними мультфільмами відповідно до віку дитини. Перед переглядом і після нього поговоріть з дитиною про мультфільм:

 • його зміст
 • почуття і переживання героїв
 • ставлення дитини до персонажів та подій мультфільму
 • почуття дитини під час його перегляду.

Розглядання та обговорення ілюстрацій

Це перший крок до сприймання дитиною класичних творів образотворчого мистецтва.

Власна творчість

Дає змогу дитині максимально наблизитися і глибше пройнятися кожним видом мистецтва, оскільки ефективне засвоєння цінностей відбувається на емоційній основі. Заохочуйте дитину вигадувати власні історії, писати вірші, малювати, ліпити, використовувати елементи театральної педагогіки.

Слухання та виконання пісень

Залучайте дитину до слухання класичної музики, починаючи з невеликих за обсягом (до 2 хв.) творів. Корисно вчити дитину грати на якомусь музичному інструменті, але лише за умови, що в неї виникне таке бажання.

Читання художньої літератури

Казки, притчі, оповідання є дієвими засобами пізнання дитиною як навколишнього, так і свого внутрішнього світу.

Визначальну роль художньої літератури в розвитку етичних уявлень дитини фахівці пояснюють особливістю літературних творів, специфікою їх сприймання, жвавим інтересом, який проявляє дитина до художньої літератури, різноманітністю методів роботи з використанням художніх творів.

У художній літературі представлено весь набір моделей поведінки, майже всі моральні категорії, якості, ситуації морального вибору, які дитина зустрічає чи зустріне в реальному житті.

Норма в художніх творах постає не як поняття, а як модель поведінки, а найвищі якості людини демонструються на прикладах яскравих образах персонажів. На тлі захопливого динамічного сюжету виразно протиставляються популярні етичні категорії (добро — зло, щедрість — скупість, чесність — брехливість тощо), втілені в образах персонажів, кожен з яких має чітку моральну орієнтацію.

У дитини формується особливий вид пізнання — у формі емоційних образів.

Діти перевтілюються в улюблених персонажів, ідентифікують себе з ними, моделюючи їхні дії, глибоко переживають описані події, приймають позицію героя, наслідують те, що їх найбільше вражає.

Самі по собі твори не розв’язують наявні проблеми та не компенсують «прогалини» духовно-морального розвитку дитини. Цілеспрямований розвиток етичних уявлень засобами художньої літератури передбачає не лише правильний відбір творів, а й створення умов для повноцінного активного сприймання, переходу до активної дії, до організованої систематичної роботи

Театральна діяльність

Дитина отримує величезне задоволення, відчуває радість, захоплення та інтерес, намагаючись відтворити образи персонажів улюблених казок, комедійних або драматичних історій. Під час театральної діяльності дитина відтворює певний сценічний образ, використовуючи засоби міміки, пантоміміки, виразного мовленнєвого інтонування.

Значне місце в роботі посідає також художньо-мовленнєва діяльність, що передбачає виразне виконання віршів, монологів та діалогів, розповідання казок, оповідань, віршів.

Це дає можливість дитині самовиражатися, самостверджуватися, розвивати особистісні якості — самооцінку, впевненість, відповідальність, моральну зрілість тощо.

Моральне виховання дітей дошкільного вікуКонспект заняття з морального виховання для дітей старшої групи «Співчуття і доброта здатні творити дива»

Організація діяльності щодо формування морально-етичних цінностей дитини

Розробіть програму психологічних занять із дітьми, спрямованих на духовно-моральний розвиток. Така програма має містити вищі здобутки народної мудрості, закодовані в змісті казок, притч, оповідань, ігор, спрямованих на духовно-моральний розвиток, художньої творчості. Оптимально її можна розраховувати на 30 занять упродовж року.

Орієнтуйтеся на структуру моральної сфери особистості, що містить такі компоненти:

 • когнітивний (моральна свідомість) — знання моральних норм, знання про те, що є добром, а що злом
 • емоційний (моральні почуття) — почуття, які викликають у дитини ці норми (дитина може знати, що бути жадібним погано, і водночас негативно ставитися до цієї норми — бути жадібним так вигідно)
 • поведінковий (моральна спрямованість поведінки) — реальна поведінка дитини, що може як відповідати моральним нормам, так і суперечити їм.

Протиепідемічні заходи в дитсадку: нові рекомендації МОЗ

Програму щодо організації духовно-морального розвитку особистості дитини можна умовно поділити на три блоки:

 • розвиток емоційної сфери
 • ознайомлення з моральними рисами характеру
 • розвиток комунікативних здібностей.

Кожен блок, з одного боку, логічно пов’язаний з іншим, а з другого боку, є самостійним. Це дає змогу використовувати ці блоки як комплексно, так і окремо. Їх можна використовувати під час роботи з дітьми різного віку.

Програма присвячена розвитку особистості, а не розвитку пізнавальних процесів (уваги, мислення тощо), тому психологічні заняття мають свою специфіку, їх організація відрізняється від звичайних занять у дитячому садку.

Оскільки ефективне засвоєння цінностей відбувається на емоційній основі, використовуйте під час занять елементи:

 • театральної педагогіки
 • психогімнастики
 • гри
 • бесіди
 • малювання
 • ліпки
 • аплікації
 • оригамі тощо.

Програма морального виховання дитини покликана поступово сповнити душу дитини основними життєвими смислами, сформувати її духовно-моральну орієнтацію, пріоритет морального в особистих життєвих установках та поведінці, щоб вона зростала творчою, активною, емоційно чуйною, доброю, доброзичливою, вихованою та культурною особистістю.

За матеріалом Марини Фортунатової,
практичного психолога НВК № 25 «Волошка»,
м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.,
ж. «Практичний психолог: Дитячий садок»зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді