Літературний проект для морального виховання дошкільників

Реалізуйте проект «Сходинками творчості Василя Сухомлинського» для морального виховання дітей старшого дошкільного віку

Ефективним методом підвищення пізнавальної активності та ініціативності дошкільників є проектна технологія. Літературний проект «Сходинками творчості Василя Сухомлинського» передбачає поетапну практичну діяльність вихователя-методиста, педагогів, батьків та дітей. Він спрямований на формування у дітей початків гуманістичної культури.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Основною метою проекту є:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей
 • формування в кожної дитини свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля
 • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду
 • виховання у дошкільників любові до родини, шанобливого ставлення до України, народних традицій та звичаїв, рідної мови, національних цінностей.

Проект «Сходинками творчості Василя Сухомлинського» спрямований на формування у дітей та їхніх батьків розуміння значущості фундаментальних моральних якостей людини. Очікувані результати:

 • сформованість у дітей основ духовно-моральної культури
 • зміцнення колективу: діти – батьки – вихователі
 • дотримання вихованцями морально-етичних норм у повсякденному житті
 • усвідомлення батьками цінності творчої спадщини Василя Сухомлинського у формуванні духовно-моральної культури дітей
 • активізація творчої ініціативи, креативності і комунікативних здібностей усіх учасників проекту.

Проект реалізується поетапно за допомогою таких форм діяльності, як:

 • мовленнєва
 • пізнавальна
 • ігрова
 • трудова
 • художньо-креативна
 • конструкційна
 • робота з батьками.

Літературний проект для морального виховання дошкільниківСкачайте план поетапної реалізації літературного проекту
«Сходинками творчості Василя Сухомлинського»

За матеріалом Ольги Тлостюк,
вихователь дошкільного навчального закладу № 15 «Теремок», м. Біла Церква, Київська обл.
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді