Як скласти програму гурткової роботи в дошкільному закладі

Плануючи роботу гуртка у закладі дошкільної освіти, підготуйте його програму

Роботу гуртка здійснюють відповідно до варіативної складової комплексних та парціальних освітніх програм, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України.

Керівник гуртка має право вносити зміни, враховуючи потреби дошкільників та можливості закладу. Різниця між змістовою, методичною і технологічною частинами адаптованої та основної освітніх програм не повинна перевищувати 30%.

Адаптовану програму розглядають та погоджують на засіданні педагогічної ради дошкільного закладу, а потім подають на розгляд науково-методичної ради районного(міського) методичного кабінету (центру), яка приймає рішення про її затвердження.

Керівник гуртка може написати авторську програму. Авторською вважається така освітня програма, яка:

 • не має аналогів
 • заснована на авторській концепції побудови навчального змісту.

Вона потребує такої самої процедури експертизи, розгляду та затвердження, як і адаптована.

Програму керівник гуртка розробляє відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, на основі чинної комплексної програми, за якою працює дошкільний заклад, з урахуванням власного досвіду педагогічної діяльності та вивченого перспективного досвіду інноваційної діяльності з певного напряму.

Вихователь-методист допомагає керівнику гуртка розробляти програму та разом із керівником закладу здійснює первинну фахову експертизу її змісту.

Програми, які мають обмежене використання в окремих навчальних закладах, є локальними. Їх застосовують за різних умов, зокрема для організації додаткових освітніх послуг у формі гуртків, студій, секцій.

Локальна програма може бути впроваджена після експертизи методичних служб на місцях (науково-методичні центри або кабінети при управліннях/відділах освіти, інститути післядипломної педагогічної освіти) і затвердження місцевими органами управління освітою.

Складові програми гуртка в закладі дошкільної освіти

Пояснювальна записка

Розкриває

 • актуальність обраного напряму роботи гуртка
 • його мету, завдання, очікувані результати;

містить

 • коротку характеристику структури та окремих компонентів програми
 • опис можливих організаційних форм і методів подання навчально-теоретичного матеріалу з урахуванням інноваційних
  і новітніх освітніх технологій
 • організаційно-методичні рекомендації щодо орієнтовної структури проведення занять гуртка.

У пояснювальній записці вказують:

 • рівні
 • строки навчання
 • кількість годин на рік / тиждень
 • вік та кількісний склад вихованців

Навчально-тематичний план роботи

 • Розкриває логіку вивчення програми у формі таблиці
 • містить перелік тем та кількість годин для опанування кожної з них, зокрема теоретичних та практичних занять

Зміст

Обов’язковими його вимогами є:

 • послідовність
 • систематичність
 • науковість викладу
 • практична спрямованість
 • наступність у засвоєнні знань, умінь і навичок
 • відповідність віковим особливостям вихованців
 • відповідність навчально-тематичному плану
 • вичерпний опис тем у порядку їх представлення в плані
 • до кожної теми — форми практичної роботи, методика їх проведення та вимоги до знань, умінь і навичок.

Обґрунтовують доцільність:

 • застосування комп’ютерної техніки та іншого обладнання
 • ілюстративного матеріалу
 • засобів навчання
 • забезпечення гігієни та безпеки діяльності гуртківців

Очікуваний результат

Містить перелік вимог до обсягу знань, умінь і навичок вихованців, тобто:

 • параметри
 • критерії
 • показники оцінювання знань та умінь дітей щодо засвоєння програми

Навчально-методичне та дидактичне забезпечення

Містить інформацію про необхідні для організації гурткової роботи:

 • навчально-методичні посібники
 • матеріали
 • обладнання
 • прилади
 • інвентар
 • технічні засоби навчання тощо

Використані джерела

 • Методична література, яку використовував педагог під час складання програми
 • рекомендовані видання для педагогів та дітей
 • посилання на інтернет-ресурси

Додатки

Вказують за необхідності, вони можуть містити:

 • дидактичні матеріали
 • методичні рекомендації
 • репертуарний перелік
 • зразки виробів
 • схеми
 • глосарій тощо

За матеріалом Ірини РОМАНЮК,
методиста Миколаївського науково­-методичного центру,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді