Затверджуємо графік відпусток у дошкільному закладі

Заклад дошкільної освіти самостійно розробляє форму графіка відпусток. Нормативні документи не визначають типової чи уніфікованої форми. Скористайтеся зразком наказу про затвердження графіка відпусток, який ми вам запропонували

Плануючи відпустки, у графіку вказують:

  • дати початку
  • місяць початку відпустки
  • місяць початку відпустки і місяць її закінчення.

Внутрішній контроль роботи закладу: ПРИКЛАД РОБОТИ

Графік відпусток. Взірець із підказками

Період надання щорічних відпусток узгоджують взаємно працівник і завідувач.

Зауважте!

Керівник має право відмовити працівнику, якщо той звернеться з проханням про відпустку в інший строк.

Що має бути у грифі затвердження:

  • слово ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок)
  • назва посади, підпис, ініціали і прізвище особи, яка затвердила документ
  • дати затвердження

Погодьте графік відпусток з профспілковим представником.

Доведіть до відома всіх працівників ДНЗ затверджений графік.

Наказ про затвердження графіка відпусток для ДНЗСкачайте

Форма наказу про затвердження графіка відпусток для навчального закладузміст

Сертифікація в системі базової освіти