Штатний розпис навчально-­виховного комплексу

У складі навчально-виховних комплексів діють дошкільний та шкільний підрозділи. Тому під час формування штатних розписів НВК ураховують законодавчі положення і дошкільної, і шкільної галузей

Навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» (НВК) створюють за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

НВК функціонує згідно з Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затв. постановою КМУ від 12.03.200 № 306.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Структура НВК

У структурі НВК — два підрозділи, які виконують різні завдання:

  • дошкільний

забезпечує

  • належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох місяців до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти
  • шкільний
  • відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти

Тому діяльність кожного зі структурних підрозділів НВК провадять відповідно до Законів України:

Як формувати штатний розпис

Щодо форми штатного розпису, то керівник може скористатися формою Типового штатного розпису, затвердженого наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57. Проте у разі потреби вищі органи управління освітою можуть розробляти власні форми штатних розписів для навчальних закладів, що їм підпорядковані.

Штатні розписи НВК встановлюють відповідні органи управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Досі для НВК типових штатних нормативів не розроблено. Тому якщо НВК має два підрозділи (дошкільний і шкільний), то керівник, розраховуючи кількість штатних одиниць для:

У штатному розписі НВК у графі «Назва структурного підрозділу та посад» назви посад можна зазначати одним зі способів:

  • за кожним підрозділом — дошкільним та шкільним
  • за категоріями працівників — педагогічний, технічний, медичний персонал.

Зауважте!

Запис назв посад за категоріями працівників є доцільнішим, оскільки такі посади, як завідувач господарства, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель, опалювач, сестра медична, лікар, комірник, кухар, підсобний робітник, двірник, сторож, прибиральник службових приміщень є спільними як для дошкільного, так і шкільного підрозділів НВК.

Під час розрахунку кількості штатних одиниць, наприклад вихователя, враховують:

Щодо посад заступника директора НВК, то:

Можливо передбачити й одну, спільну, посаду — заступник директора з навчально-виховної роботи.

У програмі КОЗА Онлайн: Школа

У розділі «Організація роботи навчального закладу», доступний шаблон Штатного розпису навчального закладузміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді