Періодичність проведення планових перевірок

У період між державною атестацією навчальних закладів відбуваються планові перевірки. Розглянемо, як визначають періодичність проведення цих перевірок

Питання щодо проведення планових перевірок навчальних закладів незалежно від їх типів і форм власності врегульовані законами України «Про основні засади державного нагляду (контро­лю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V, «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV та підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (далі — Положення про загальноосвітній навчальний заклад), Порядком державного інспектування навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2012 № 353.

Згідно з пунктом 117 Положення про загальноосвітній навчальний заклад у період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначають залежно від стану навчально-виховної роботи, але проводять їх не частіше ніж два рази на рік.

Перевірки щодо питань, не пов’язаних із навчально-виховною роботою, здійснює засновник (власник) навчального закладу відповідно до законодавства.

Періодичність проведення планових перевірок навчальних закладів залежить від ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг (далі — ступінь ризику).

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої та професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 311.

Щоб визначити ступінь ризику, потрібно врахувати строк, протягом якого навчальний заклад провадить господарську діяльність з надання освітніх послуг, та результати попередньої перевірки його діяльності.

Навчальні заклади незалежно від форми власності можуть бути віднесені до одного з трьох ступенів ризику, зокрема таких, як:

  • високий
  • середній
  • незначний

Високий

Суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику визнають навчальні заклади, які провадять господарську діяльність з надання освітніх послуг не більш як один строк навчання. Також до навчальних закладів із високим ступенем ризику відносять заклади, у яких під час здійснення попередньої перевірки виявлено факти порушення вимог законодавства щодо провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти.

У навчальних закладах із високим ступенем ризику планові перевірки проводять раз на рік.

Середній

Суб’єктами господарювання із середнім ступенем ризику є навчальні заклади, які провадять господарську діяльність з надання освітніх послуг від одного до трьох строків навчання.

У таких навчальних закладах планові перевірки проводять не частіше ніж раз на три роки.

Незначний

Навчальні заклади, що не належать до суб’єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику, вважають суб’єктами господарювання з незначним ступенем ризику.

У таких навчальних закладах планові перевірки проводять не частіше ніж раз на п’ять років.

Особливості проведення планової перевірки

Заходи планової перевірки здійснюють у робочий час за присутності керівника навчального закладу, заступника або ж уповноваженої особи.

До планової перевірки встановлено певні вимоги, зокрема такі:

  • проведення відповідно до річного або квартального плану, затвердженого органом державного нагляду (контролю)
  • обов’язкове письмове повідомлення про проведення перевірки не пізніше як за десять днів до її початку
  • чітке визначення переліку питань, що перевірятимуть
  • наявність відповідного розпорядчого документа
  • дотримання строків проведення перевірки (перевірка не може тривати більше п’ятнадцяти, а в деяких випадках — п’яти робочих днів)

Не вважають перевіркою діяльність органів державного нагляду (контролю), пов’язану зі збором інформації, метою якої є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються в галузі освіти.

Планову перевірку також слід відрізняти від поточного контролю, який здійснює орган управління освітою у підпорядкованих йому навчальних закладах у межах виконання своїх функцій і завдань.          зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді