Проведення контролю органами державного фінансового контролю

Проведення ревізій органами державного фінансового контролю не має порушувати нормального режиму роботи підконтрольних установ та інших суб’єктів господарської діяльності

Планова виїзна ревізія — це ревізія у підконтрольних установах, яку передбачають у плані роботи органу державного фінансового контролю і проводять за місцезнаходженням такої юридичної особи чи за місцем розташування об’єкта права власності, що ревізують.

Планову виїзну ревізію проводять за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ за письмовим рішенням керівника відповідного органу державного фінансового контролю не частіше одного разу на календарний рік.

Право на проведення планової виїзної ревізії підконтрольних установ надають лише у тому разі, коли цим установам не пізніше ніж за десять днів до дня проведення такої ревізії надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів, визначає Кабінет Міністрів України.

Позапланова виїзна ревізія — це ревізія, не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю, яку проводять за наявності хоча б однієї з таких обставин:

 • підконтрольна установа подала у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державного фінансового контролю під час проведення планової (позапланової) виїзної ревізії, що містить вимогу про повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії
 • необхідно перевірити відомості, отримані від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, якщо підконтрольна установа не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державного фінансового контролю протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту
 • реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи
 • надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, яке містить факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю
 • якщо вищий орган державного фінансового контролю в порядку контролю за достовірністю висновків нижчого органу державного фінансового контролю здійснив перевірку актів ревізії, складених нижчим органом державного фінансового контролю, та виявив їх невідповідність вимогам законів. Позапланову виїзну ревізію в цьому випадку може ініціювати вищий орган державного фінансового контролю лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчого органу державного фінансового контролю, які проводили планову (позапланову) виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, розпочато службове розслідування або у випадку повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Позапланову виїзну ревізію можна здійснювати лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланову ревізія підконтро­льної установи не можна проводити частіше одного разу на квартал.

Позапланові виїзні ревізії суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, що не належать до підконтрольних установ відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»  від 26.01.1993 № 2939–XII (далі — Закон про фінансовий контроль), проводять органи державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду:

 • письмове обгрунтування підстав такої ревізії
 • дату початку і закінчення ревізії
 • документи, що відповідно до частин п’ятої і сьомої статті 11 Закону про фінансовий контроль свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії
 • інші відомості на вимогу суду

Рішення про вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, арешт коштів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах може приймати лише суд.

Тривалість планової виїзної ревізії не має перевищувати 30 робочих днів.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не має перевищувати 15 робочих днів.

Подовження строків проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на строк, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Обмеження у підставах проведення ревізій, визначені Законом про фінансовий контроль, не поширюються на ревізії, що проводять на звернення підконтрольної установи, або ревізії, що проводять після повідомлення посадовим особам підконтрольних установ, що ревізують, про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Посадові особи органу державного фінансового контролю мають право починати ревізію за наявності підстав для її проведення, визначених законодавством, та за умови надання посадовим особам підконт­рольних установ, інших суб’єктів господарської діяльності під розписку:

 • направлення на ревізію
 • копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії

У направленні на ревізію зазначають такі дані, як:

 • дата видачі направлення
 • назва органу державного фінансового контролю
 • мета
 • вид
 • підстави
 • дата початку та дата закінчення ревізії
 • посади, звання та прізвища посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію

Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державного фінансового контролю, скріпленого печаткою органу державного фінансового контролю.

У копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії зазначають такі дані, як:

 • підстави проведення ревізії
 • дата початку та дата закінчення ревізії
 • номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — у разі проведення ревізії щодо суб’єкта господарської діяльності, який відповідно до Закону про фінансовий контроль не належить до підконтрольних установ

Ненадання цих документів посадовим особам підконтрольних установ та інших суб’єктів господарської діяльності або їх надання з порушенням вимог, установлених частиною чотирнадцятою статті 11 Закону про фінансовий контроль, є підставою для недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії.

Проведення ревізій органами державного фінансового контролю не має порушувати нормального режиму роботи підконтрольних установ та інших суб’єктів господарської діяльності.

Зустрічні звірки, які проводять органи державного фінансового контро­лю, не є контрольними заходами. Такі звірки проводять за потреби на підставі направлення керівника органу державного фінансового
контролю.

Складено відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді