Державна інспекція навчальних закладів: завдання, повноваження, принципи

Теми:
Кого від слова «перевірка» не беруть дрижаки? А ще більше хвилювання, метушні, якщо у навчальний заклад їдуть працівники найголовнішої інстанції з державного нагляду й контролю — Державної інспекції навчальних закладів України. Та чи такий страшний вовк, як його малюють?

Одразу слід зауважити, що Державна інспекція навчальних закладів:

 • не карає
 • не притягує до відповідальності.

Завдання ДІНЗ визначені нормативними документами:

 • перевіряти діяльність навчальних закладів
 • вивчати роботу управлінь та департаментів освіти.

Виявляючи порушення в роботі навчального закладу, інспектори рекомендують органу управління освіти (або власнику навчального закладу), як їх усунути.

На зміну ДІНЗ прийде служба якості освіти

Також ДІНЗ проводить моніторингові дослідження.

Наприклад, у 2016 році результати вивчення стану позашкільної освіти презентовано на колегіях МОН та ДІНЗ, зустрічах із представниками педагогічної громадськості.

Повноваження ДІНЗ:

 • узагальнювати практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції
 • розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та КМУ, нормативно-правових актів міністерств — і подавати їх Міністру освіти і науки України.

Співробітники ДІНЗ розбили проекти таких документів, як-от:

 • типова програма комплексного вивчення стану функціонування системи освіти на регіональному рівні
 • критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності з надання освітніх послуг у системах дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної та вищої освіти
 • уніфіковані форми актів перевірок навчальних закладів

Також ДІНЗ:

 • перевіряє заклади освіти та інші суб’єкти господарювання щодо надання освітніх послуг з питань:

– організації навчально-виховної та науково-методичної роботи

– використання педагогічного, науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів

– розвитку матеріально-технічної бази і соціальної сфери у визначених законом формах

 • вивчає роботу органів управління освітою щодо реалізації ними державної політики у сфері освіти та ефективності управління підпорядкованими закладами
 • інспектує суб’єкти господарювання, аби:

– не було порушень вимог законодавства щодо надання освітніх послуг і державних стандартів освіти

– запобігти порушенням

 • здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів управління освітою з питань організації та проведення контрольних заходів і атестації навчальних закладів
 • аналізує роботу навчальних закладів, інших суб’єктів господарювання щодо:

– надання освітніх послуг

– дотримання нормативно-правових актів у галузі освіти, стандартів

– відповідності діяльності вимогам державних стандартів

 • вносить пропозиції на усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти й надання освітніх послуг
 • вживає необхідних заходів відповідно до законодавства для усунення виявлених порушень і недоліків
 • розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних із діяльністю ДІНЗ тощо.

Минулого року стартував пілотний проект з підготовки освітніх експертів — представників навчальних закладів, яких ДІНЗ долучає до спільних перевірок.

Мета проекту:

 • підвищити кваліфікацію освітніх експертів, легалізувати їх статус
 • поліпшити якість і ефективність державного нагляду (контролю) у сфері освіти

Принципи державного нагляду (контролю):

 • відкритість
 • прозорість
 • плановість
 • системність

— це основні принципи, яких дотримує ДІНЗ під час заходів державного нагляду (контролю).

Іншими принципами державного нагляду (контролю) є такі:

 • рівність та гарантування прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання, об’єктивність та неупередженість
 • здійснення держнагляду (контролю) лише за наявності підстав, у законному порядку та на основі принципу оцінки ризиків і доцільності
 • презумпція правомірності діяльності суб’єкта господарювання
 • невтручання у діяльність суб’єктів господарювання, які функціонують у межах законодавства
 • орієнтованість держнагляду (контролю) на запобігання правопорушенням у сфері господарської діяльності.
 • неприпустимість:

– проведення перевірок суб’єктів господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами, а також невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв

– дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) та здійснення заходів різними органами з одного й того самого питання

– установлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності та застосування до них санкцій

У 2016 році ДІНЗ провела 147 перевірок.

З повідомлення Руслана ГУРАКА,
голови Державної інспекції навчальних закладів України
для видання Експертус Освітазміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді