Деякі роз’яснення з організації навчально-виховного процесу у початковій школі

Міністерство освіти і науки України на численні запити вчителів надало роз’яснення щодо деяких пунктів Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Листом «Щодо надання деяких роз’яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі» від 06.09.2016 № 1/9-464 Міністерство освіти і науки України розглянуло окремі питання щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів у зв’язку зі змінами відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222».

У листі зауважено, що МОН України готує проект наказу «Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». А поки що доцільно керуватися Орієнтовними вимогами до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 (у редакції наказу Міністерство освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Заповнення Класного журналу у 1-4-х класах

Визначено основні тези щодо оцінювання у початковій школі.

Так, у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів допустиме лише вербальне оцінювання. За 12-бальною шкалою оцінюють навчальні досягнення учнів 2-4-х класів з предметів інваріантної складової трьох освітніх галузей змісту початкової загальної освіти.

Якщо ж педагогічна рада навчального закладу прийняла рішення оцінювати навчальні досягнення учнів 2-х класів вербально — чи лише протягом І семестру, чи й І-ІІ семестрів, — то у Класному журналі в графах «І семестр», «ІІ семестр», «Рік» слід записувати «Зар.» (зараховано).

Колонки для фіксації результатів оцінювання ведення зошитів наприкінці кожного місяця не відводять.

Оприлюднення результатів навчальних досягнень учнів

Результати навчальних досягнень учня не озвучують ані в класі, ані під час батьківських зборів. Ця інформація стосується лише вчителя-учня-батьків (або осіб, які їх замінюють).

В усіх класах початкової школи під час уроку вчитель оголошує лише вербальну оцінку. При цьому детально пояснює досягнення учня, надаючи доброзичливо поради, як можна поліпшити оцінки надалі.

Оцінку в балах, що відповідає озвученій вербально на уроці, вчитель фіксує у щоденнику учня під час перерви або після уроку.

Інформацію про оцінювання навчальних досягнень учня в балах вчитель може:

  • озвучувати персонально під час бесіди з батьками
  • надавати письмово на запит батьків індивідуально для кожної родини.

За таких умов акцент з «навчання заради високих балів, гарних оцінок» зміщується на «навчання для здобуття якісної освіти».

З огляду на це необхідно відмовитися від рейтингів навчальних досягнень учнів одного класу чи класів на паралелі для оприлюднення. Таку інформацію вчителі можу використовувати лише для методичної роботи задля підвищення ефективності навчального процесу.

Колір оцінювання і перевірки письмових робіт

Вчителі початкової школи часто використовують під час перевірок ручки з пастами двох кольорів:

  • червоного — для позначення помилок
  • зеленого — для позначення правильно написаних букв, їх елементів, слів тощо.

Саме для можливості використовувати такий ефективний прийом вчителям надано право використовувати у зошитах і щоденниках учнів кольори за вибором.

Рішення щодо кольору пасти ручки для перевірок і оцінювання письмових робіт та фіксації у щоденниках вчитель може прийняти:

  • самостійно
  • спільно з учнями та їхніми батьками.

Такий прийом здебільшого актуальний в адаптаційний період у перших класах.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді