Оплата працi вихователя за години замiщення

Вихователь, якому за результатами атестацiї присвоєно квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст вищої категорiї» (12-й тарифний розряд), замiщував вихователя, якому за результатами атестацiї присвоєно квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст другої категорiї» (10-й тарифний розряд). За яким тарифним розрядом провадити оплату працi за години замiщення?

Оплата працi вихователiв дошкiльних навчальних закладiв здiйснюється вiдповiдно до (далi — Інструкцiя № 102).

установлено, що оплата працi педагогiчних працiвникiв установ i закладiв освiти провадиться виходячи iз встановлених ставок заробiтної плати (посадових окладiв) з урахуванням пiдвищень, фактичного обсягу педагогiчної роботи, доплат та надбавок.

Вiдповiдно до вимог та за години педагогiчної роботи, виконаної понад встановлену норму, провадиться додаткова оплата вiдповiдно до отримуваної ставки заробiтної плати в одинарному розмiрi з погодинного розрахунку.

Тому за години педагогiчної роботи, виконанi вихователем у порядку замiщення тимчасово вiдсутнього iншого вихователя, оплата працi провадиться, виходячи зi встановленої за результатами атестацiї ставки заробiтної плати залежно вiд присвоєної йому квалiфiкацiйної категорiї.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді