Хто має керувати дошкільним підрозділом навчально­-виховного комплексу?

На базі загальноосвітнього навчального закладу утворено навчально-виховний комплекс, до складу якого увійшов одногруповий дошкільний навчальний заклад. Чи можна у штатному розписі навчально-виховного комплексу передбачити посаду завідувача, який керуватиме дошкільним підрозділом?

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІV загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об’єднання з дошкільними та позашкільними навчальними закладами для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ для задоволення освітніх потреб громадян дошкільний навчальний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» або до складу об’єднання з іншими навчальними закладами.

Процедура створення і, відповідно, входження навчальних закладів до складу навчально-виховного комплексу є перепрофілюванням, що передбачає внесення відповідних змін в організацію роботи закладу(-ів) шляхом розширення сфери його діяльності (зони обслуговування).

Згідно з пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР питання перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.

Питання створення, комплектування, організації та управління навчально-виховним комплексом, а також основні правові, організаційні та фінансові засади визначено Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 (далі — Положення).

Згідно з пунктом 5 Положення навчально-виховний комплекс створюється за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів — дошкільного та шкільного (п. 6 Положення).

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох місяців до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

Згідно з пунктом 15 Положення керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Директор та заступник (заступники) директора навчально-виховного комплексу призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Водночас цим пунктом передбачена посада заступника директора, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу. Основна вимога до цієї посади — наявність відповідної вищої освіти.

Отже, у штатному розписі навчально-виховного комплексу можна передбачити посаду заступника директора, який, відповідно, керуватиме дошкільним підрозділом.           

Сертифікація в системі базової освіти